DENEUM WITBOEK GEEFT OVERZICHT VAN DE WETENSCHAPPELIJKE WERKWIJZE
EN HET BUSINESSPLAN

Door: Frank Acland

11 september 2018

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://e-catworld.com/2018/09/01/deneum-white-paper-outlines-science-process-business-plan


Tezamen met hun onlangs gepubliceerde persbericht, waarin zij het nieuws brengen van een succesvolle test van de laboratoriumversie van hun energie-unit, heeft het Estlandse bedrijf Deneum ook een witboek vrijgegeven met daarin een overzicht van de wetenschappelijke werkwijze en het businessplan. Het witboek kan op de volgende link gelezen worden:
https://deneum.com/pdf/White_Paper.pdf

Onderstaand enkele van de hoofdpunten die zij in het witboek hebben opgenomen:

Introductie
Dmitry Samoylovskikh, CEO van Deneum, benadrukt het belang van het afstappen van fossiele brandstoffen om over te gaan naar een duurzame toekomst:

“Kun je je een volledig elektrisch vliegtuig voorstellen met een ongelimiteerd bereik? Wat als we 80% minder hoeven te betalen voor onze elektriciteitsrekening? Hoeveel betekenisvolle uitvindingen kunnen winstgevend worden gemaakt als bedrijven het geld dat ze anders aan energie moesten uitgeven, kunnen aanwenden voor onderzoek en ontwikkeling? Hoe prachtig zouden onzen steden er niet uitzien als alle transport volledig elektrisch wordt uitgevoerd en dat de lucht volledig schoon is? Wij geloven dat die tijd nu is gekomen.”

Marktoverzicht
Het totale wereldwijde gebruik van elektriciteit in 2016 was 20.000 biljoen watt per uur. Slechts 15% hiervan was afkomstig van duurzame bronnen. Cryptogeld consumeert nu al 50 biljoen watt per uur per jaar, of 0,2% van de wereldwijde energieconsumptie.

Estland maakt deel uit van het Noordpool elektriciteitsnetwerk, waarbij elke energieproducent zijn energie kan verkopen aan iedere klant.

“Een producent met een nieuwe goedkope technologie, kan zijn energie aan het netwerk verkopen voor ~35 Euro/MWh of rechtstreeks aan collectieve verbruikers voor 50-100 Euro/MWh.”

Uitdagingen
De verwachting is dat het overstappen binnen de transportsector van verbrandingsmotoren naar elektrische motoren zal toenemen, maar dat gebeurt langzaam vanwege de geringe opslagcapaciteit van accu’s en het ontbreken van infrastructuur.

“Om een krachtige groei mee te maken, heeft de industrie een oplossing nodig in de vorm van op zichzelf staande en efficiënte elektriciteitsunits , welke een voertuig voldoende energie verschaffen… Een groene bron van energie, vooropgesteld dat het meer efficiënt is dan de huidige vervuilende technologieën, zal de beweging tot het streven naar een groenere planeet op gang brengen. Dat is de uitdaging van onze generatie – en wij vinden dat wij daarin een actieve rol moeten spelen.”

Technologie
“Deneum heeft het eigendomsrecht op een mengsel van titanium en zware waterstof waarmee men ‘bovenmatige hitte’ opwekt. Deze hitte wordt omgezet in mechanische energie en dan in elektriciteit waarbij we gebruik maken van ‘onze eigen innovatieve methodes… om de hoogst mogelijke efficiency te bereiken’.”


https://deneum.com

“In technische bewoordingen, de waterstof in de capsule wordt geabsorbeerd in een metaalachtig kristalrooster, waarvan het materiaal geselecteerd is uit een groep van metalen welke adequaat waterstof opnemen. Zoals hierboven al opgemerkt gebruiken wij titanium als absorberend metaal. De titanium, welke al aanwezig is als een titanium/waterstofverbinding binnen het ontgaste thermische vacuüm, wordt verhit door interne accu’s of door een inputstroom, tot een temperatuur van 600-1,373° K (326-1,100° Celsius), totdat het verzadigde overblijvende gas in de capsule een druk bereikt van niet meer dan 1Pa, iets dat plaatsvindt op 873° K (1,100° C). Het actieve verhitten stopt en dan koelt het titaniumrooster af tot een waarde tussen 823–863° K (550—590° C). Nadat het titaniumrooster is doordrenkt met zware waterstof, wordt zware waterstof in de capsule geïnjecteerd met als doel een reactie op te wekken. Het gevolg is dat de actieve massa zichzelf verhit tot 55-57 graden en dan weer afkoelt (we noemen dat ‘autovariatie’) met als resultaat bovenmatige hitte, welke dan wordt omgezet in mechanische energie. (Bovenmatig betekent dat de output-energie hoger is dan de input-energie die is verbruikt om de processen op gang te brengen.)”

Ze beweren dat als de energie-unit eenmaal is gestart, de unit ‘zelfvoorzienend’ wordt, wat inhoudt dat het dan in staat is om te draaien op een deel van de energie die door de unit zelf wordt opgewekt.

Deneum wil hun proces liever niet omschrijven als ‘koude kernfusie’ of ‘Low Energy Nuclear Reactions’ (LENR). Ze zijn van plan een wetenschappelijk verslag te publiceren waarvan zij hopen dat daardoor hun proces wordt geaccepteerd door de wetenschappelijke orde.

Ervaring en team
Een eerste titanium/waterstof prototype werd al in 1989 gebouwd door Sergey Tsvetkov.

Het team bestaat uit:
Dmitry Samoylovskikh CEO
Sergey Tsvetkov Technologie
Sergei Godin Onderzoek
Maria Lapuk Public Relations
Artem Lukashin Investeringen
Max Podolski UI & UX

Businessplan
Deneum is van plan in het najaar van 2020 op de markt te komen en zal in het najaar van 2019 testunits leveren. Ze willen de controle over de natuurlijke grondstoffen verkrijgen om zodoende niet op achterstand gezet te worden als de prijs van dergelijke natuurlijke grondstoffen piekt.

“De bewezen voorraden van titanium overschrijden de hoeveelheid die nodig is om alle energieopwekking om te zetten naar de Deneum technologie, terwijl de zware waterstof voorraden nagenoeg oneindig zijn omdat waterstof een onderdeel is van de wereldwijde oceanen.”

“Het voornemen is om in eerste instantie drie autonome energiestations te bouwen, namelijk 5 kWh, 10 kWh en 100 kWh. De modules zijn met elkaar te verbinden zodat elke hoeveelheid benodigde output-energie bereikbaar is.”

Wat demonstratie en ratificatie aangaat, beweert het witboek het volgende:
Het demonstratieprototype van het energiestation zal laten zien hoe de technologie werkt. De start van de publiciteitscampagne staat gepland voor 1 oktober 2018. Investeerders met 10.000 Tokens (tegoedbonnen) of meer zijn welkom in ons Europese laboratorium om het prototype in werking te zien en om ons persoonlijk te ontmoeten.

Token verkoop
Het aanvangskapitaal zal worden opgebracht via de verkoop van de Deneum Token. Het Deneum Token (DNM) is een gebruikstoken. Het is geen aandeel en het geeft de houders ervan geen rechten.

“Deneum Tokens (DNM) zijn de valuta die gebruikers aanwenden om Deneum elektriciteit aan te schaffen. Elke gebruiker zal in staat zijn een bepaalde hoeveelheid Deneum elektriciteit aan te schaffen, iets dat we dan fysiek zullen leveren.”

De verkoop van Tokens is reeds begonnen via besloten verkopen, de voorverkoop ervan zal starten op 1 oktober, publieke verkopen starten op 15 november. De prijzen van de Tokens vind je op pagina 21 van het witboek.

Website Deneum
https://deneum.comhttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN