VIJFENTWINTIG WONDEREN VAN DE E-CAT

Door: Rick Allen

8 november 2013

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2013/11/twenty-five-wonders-of-the-e-cat


Overdreven reclamekreten worden vaak gebruikt om een hype te creëren van nieuwe technologieën en doorbraken, maar vaak is dat overdrijving. In het geval van Andrea Rossi’s Energy Catalyzer zijn echter de voordelen, het nut en de mogelijkheden van nikkel-waterstof E-Cat fusie zo significant, dat deze technologie eenvoudig gezegd verbazingwekkend is.

Het volgende is een lijst met enkele van de positieve aspecten van de E-Cat technologie. Tegen de tijd dat je het hebt gelezen hoop ik dat je het met mij eens bent dat deze technologie misschien wel de meest verbazingwekkende ontdekking van de moderne tijd is.

1. Anders dan bij conventionele elektriciteitscentrales die grote hoeveelheden zeer giftig afval produceren, wordt er door de E-Cat geen radioactief afval geproduceerd - alleen maar stabiele transmutatie producten.

2. Er wordt geen straling van betekenis geproduceerd die niet wordt afgedekt door de reactorkern.

3. Er worden geen nucleaire brandstoffen gebruikt. De gebruikte waterstof en nikkelpoeder zijn stabiel. Dat betekent dat er geen speciale behandelingen nodig zijn bij het transport van de brandstof, anders dan bij uranium of plutonium.

4. Alleen ‘lichte’ waterstof wordt gebruikt in tegenstelling tot ‘zware’ waterstof (deuterium) dat veel duurder zou zijn.

5. Zowel nikkel als waterstof zijn overvloedig aanwezig en goedkoop.

6. Kleine hoeveelheden nikkel en waterstof (grammen van elk) kunnen maandenlang of langer, kilowatts aan stroom produceren.

7. Als een E-Cat van nieuwe brandstof moet worden voorzien, kan het oude nikkel gerecycled of opnieuw gebruikt worden.

8. Als de hele wereld zou overgaan op de nikkel waterstof fusie technologie, zou slechts 1% van de jaarlijkse productie van nikkel worden verbruikt. Daar is zelfs geen extra mijnbouw voor nodig.

9. Het energievolume van de E-Cat brandstof is extreem hoog omdat er nucleaire energie wordt geproduceerd in plaats van chemische energie. Eén bestelbuslading nikkel kan meer stroom leveren dan een hele mammoettanker met olie.

10. De E-Cat kan temperaturen produceren van meer dan 1000 graden Celsius. Dat betekent dat de hitte gebruikt kan worden voor industriële doeleinden waarbij zowel hoge temperaturen nodig zijn als voor opwekking van elektriciteit.

11. De E-Cat produceert een groot vermogen bij een klein volume. Een reactorkern ter grootte van een flesje kan tien kilowatt of meer aan stroom produceren.

12. De E-Cat hoeft niet continue nieuwe brandstof in te nemen. Eén lading nikkel en waterstof gaat verschillende maanden of langer mee.

13. De E-Cat is verplaatsbaar. Anders dan bij conventionele kernenergiebronnen die gigantische centrales en veel personeel nodig hebben, kan deze technologie uiteindelijk ook in voertuigen ingebouwd worden.

14. Anders dan bij wind- en zonne-energie, kan de E-Cat technologie constante stroomniveaus produceren, ongeacht de weercondities.

15. Anders dan bij conventionele kernenergie, kan de E-Cat niet omgebouwd worden tot een atoombom. In het slechtste geval smelt de reactor eenvoudig en stopt met functioneren. Er is geen kernexplosie.

16. De technologie kan geen meltdown veroorzaken zoals bij een traditionele kerncentrale. Bij zware testen van de E-Cat waarbij de kern smolt, stopte de reactie en was er geen radioactiviteit die de omgeving besmette.

17. Er komen bij een E-Cat geen broeikasgassen vrij. Deze technologie is de oplossing voor de wereldwijde opwarming. Als het eenmaal breed is ingevoerd zal de CO2 uitstoot dramatisch dalen.

18. Voertuigen die de E-Cat technologie gebruiken hebben de gebruikelijke brandstoftank niet meer nodig. Dat zorgt voor gewichtsreductie en meer ontwerpmogelijkheden. (En geen branden en explosies en mogelijke doden meer bij ongelukken. Vert.)

19. Het basisontwerp van een E-Cat is eenvoudig. Anders dan bij hete kernfusie, waarbij reactoren van miljarden dollars nodig zijn, zijn nikkel-waterstof systemen in feite niet veel meer dan een paar buizen voor de reactorkern, wat verwarmingselementen en wat elektronische besturingssystemen.

20. Onderzoek om de E-Cat technologie te verbeteren zal betaalbaar zijn. Deze apparaten passen op een tafel. Een universiteit zal waarschijnlijk slechts enkele duizenden dollars moeten investeren in een laboratorium om nikkel-waterstof te onderzoeken in plaats van miljoenen dollars voor een ‘hete’ kernfusielab.

21. Het COP van de E-Cat technologie kan enorm zijn. In de zelfvoorzienende modus kan de technologie zonder input continue stroom leveren. Dat is slechts één aspect van de technologie waar nog steeds aan gewerkt wordt. Echter, ook zonder de zelfvoorzienende modus kan het COP 10 of hoger bereiken.

22. De E-Cat technologie kan voor de ideale energiebron van een ruimtevaartuig zorgen. Zelfs als er een sonde of satelliet met een E-Cat erin op aarde neerstort, wordt er geen radioactiviteit verspreid. Zodra de reactorkern scheurt stoppen alle nucleaire reacties.

23. E-Cat apparaten zullen goedkoop te produceren zijn. Als toevoeging op de goedkope brandstof, zijn ook de constructiematerialen goed beschikbaar en betaalbaar: staal, keramiek, koper, enz.

24. E-Cat apparaten kunnen snel geproduceerd worden. Vanwege hun eenvoudige componenten kunnen computergestuurde robotassemblagelijnen grote aantallen ervan produceren.

25. De E-Cat heeft laten zien dat het ook de capaciteit bezit om direct elektriciteit af te geven.

Zoals je kan zien zijn de voordelen van de E-Cat technologie heel breed en overvloedig. Ik ken geen andere technologie die zoveel positieve aspecten bezit. Laten we de informatie over de E-Cat zo breed mogelijk verspreiden.


Zie ook het vervolgartikel: VIJFENTWINTIG ECONOMISCHE IMPACTS VAN DE E-CAThttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN