ROSSI: LEONARDO CORP HEEFT EEN NIEUWE FABRIEK SPECIAAL VOOR DE PRODUCTIE VAN DE E-CAT X

Door: Frank Acland

11 februari 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/02/11/rossi-leonardo-corp-has-new-factory-dedicated-to-e-cat-x-production


Het lijkt erop dat Andrea Rossi een toenemend vertrouwen krijgt in de capaciteit van de E-Cat X om een uitvoerbaar massaproduct te worden. Afgelopen week sprak hij over bepaalde gebeurtenissen die plaats vonden en waarvan hij denkt dat die de zaak zullen bespoedigen:

Maurice:
at 08.27 a.m. of Thursday Feb 11 2016

1 MW E-Cat stabiel.

E-Cat X draait en is nog steeds veelbelovend.

Natuurlijk zullen we ook in Frankrijk aan de slag gaan F9. (F9 betekent: als alles goed gaat. Vert.)

De E-Cat X wordt nu ontwikkeld in een nieuwe fabriek waarin Leonardo Corporation ook de productie ervan zal starten.

We bereiden inmiddels ook al de organisatie voor voor een omvangrijke productie, F9. Ik werk samen met een VS ingenieur, een expert betreffende de zaak in kwestie en indirect in contact met bedrijven in de luchtvaartindustrie. Hij is niet betrokken bij de 1MW zaak. Hij maakt deel uit van de wetenschappelijke commissie van Leonardo Corporation.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

Rossi heeft gezegd dat hij in het gebied bij Miami, Florida, werkt, zowel aan de 1MW centrale als op de afzonderlijke locatie waar het testen van de E-Cat X werd gedaan. Ik weet niet zeker of deze nieuwe fabriek dezelfde locatie is als waar het eerste E-Cat X werk werd gedaan, maar het is een mogelijkheid. Hij heeft onlangs ook gezegd dat er nu afzonderlijke teams aan de 1MW centrale en de E-Cat X werken.

Voor wat betreft het tijdstip van het op de markt brengen van de E-Cat (de 1MW centrale. Vert.) is hier een andere vraag en een antwoord dat een indicatie geeft van Rossi’s vertrouwen in het spoedig op de markt brengen van de E-Cat:

Vraag: 49% kans dat de E-Cat in 2016 geïndustrialiseerd wordt, of is dat een te hoog percentage?

Andrea Rossi
February 10, 2016 at 9:32 AM

Jed,

Nee, dat is niet een te hoog percentage.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

We weten dat Rossi heel vaak optimistisch was bij zijn toekomstverwachtingen over zaken die moesten gebeuren, dus ik denk dat we ons niet al teveel moeten vastklampen aan wat hij hier zegt, maar het klinkt wel alsof hij alles op alles zet om zijn levensdoel te bereiken, het zijn van een revolutionaire energie-industrieel. Ik denk dat we moeten beseffen dat hij in laatste jaren van zijn werkbare leven zit (niet dat ik denk dat hij ooit zal stoppen met werken) en dat hij beslist over de motivatie beschikt om zo hard en zo snel hij kan aan de realisatie van zijn levensdoel te werken.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN