NOORSE DENKTANK BEOORDEELT LENR ALS: ‘SUCCES KAN NIET WORDEN UITGESLOTEN’

Door: Frank Acland

10 juli 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/07/10/norwegian-think-tank-assesses-lenr-success-cannot-be-excluded


Met dank aan Sanjeev voor het vinden van een interessant document gepubliceerd door de Noorse denktank Om Civita, welke zichzelf omschrijft als een ‘politiek onafhankelijke denktank waarvan de inspanningen zullen bijdragen aan het begrijpen en ondersteunen van liberale waarden en oplossingen.’

Het rapport is op 23 juni 2015 gepubliceerd, met als titel: ‘LENR - Een nieuwe, goedkope en niet-vervuilende vrije energie?’ Het kijkt naar het onderwerp LENR vanuit een waarschijnlijkheidsperspectief, het tracht ten eerste de mogelijkheid te evalueren of LENR een werkelijk en commercieel te verwezenlijken fenomeen is, en als dat zo is, wat dan de impact kan zijn op de wereldwijde en Noorse economieën en het milieu.

Het rapport kijkt naar de geschiedenis van koude kernfusie, de huidige activiteiten op het gebied van LENR en naar enkele van de bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek en de ontwikkeling ervan. Tevens tracht het de mogelijke toekomstige impact weer te geven gebaseerd op onderzoek dat is gedaan op andere terreinen, zoals de impact van de kosten van olie op de wereldeconomie. Het rapport komt niet met stevige conclusies, maar geeft enkele mogelijke scenario’s weer die het resultaat zouden kunnen zijn van commercieel beschikbare LENR. En het geeft de aanbeveling dat het onderwerp bekeken dient te worden door de hogere niveaus binnen de overheid. Hier is een samenvatting van het rapport:

'De cruciale vraag is natuurlijk: Zal één van de projecten succesvol zijn? Het antwoord daarop kan door buitenstaanders momenteel niet met zekerheid worden vastgesteld. Maar het kan nuttig zijn deze vraag om te draaien: Kan succes worden uitgesloten? Het is gerechtvaardigd te twijfelen aan de optimistische beweringen van de bedrijven, maar gebaseerd op de inspectie en de tests gemeld door onafhankelijke onderzoekers, kan succes niet worden uitgesloten. En als de ontwikkelingen slagen, zelfs met minder voordeel dan de bedrijven voorspellen, dan nog is de output in relatie met die van de hedendaagse energiebronnen, zo groot dat men de contouren van een ware energierevolutie kan waarnemen. Het zal in dat geval positief zijn voor het wereldwijde milieu en voor energieafnemers in zowel rijke als arme landen.

Maar op LENR gebaseerde energie kan dramatisch negatief voor Noorwegens op energie gebaseerde economie zijn. Effecten kunnen - in potentie - zo veelomvattend zijn, dat zelfs de minimale mogelijkheid dat bedrijven succes boeken nauwlettend gevolgd moet worden door de publieke autoriteiten. Dat volgen moet verzekerd zijn van een professioneel gekwalificeerde instelling en informatiebedrijvigheid op het gebied van wetenschappelijke resultaten en dan met name wat betreft industriegeoriënteerde projecten.'

Het rapport merkt op dat succes voor LENR in het bijzonder van grote invloed kan zijn op Noorwegen, waarvan de economie zwaar afhankelijk is van de olieproductie. Dit is overigens niet voor het eerst dat we zien dat serieuze Noren nauwlettend naar LENR kijken.

Het volledige document (in het Noors) kan hier gedownload worden

Een Google PDF vertaling (Engels) van de tekst (niet de afbeeldingen) vind je hier


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN