INDUSTRIAL HEAT KOMT MET STATEMENT BETREFFENDE LENR BEDRIJFSONTWIKKELINGEN

Door: Frank Acland

10 maart 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/03/10/industrial-heat-makes-statement-regarding-lenr-industry-developments


Met dank aan Jed Rothwell voor het posten van dit statement op de Vortex-l. Hij kreeg het van Marianne Macy van het Infinite Energy magazine.


Statement van Industrial Heat betreffende LENR bedrijfsontwikkelingen

10 maart 2016

Industrial Heat’s doel is het voor iedereen beschikbaar stellen van schone, veilige en betaalbare energie, en om dat te doen willen we een bedrijf opzetten dat voor iedereen respect heeft. Industrial Heat focust zich voornamelijk op LENR en wij vinden dat vele technologieën binnen deze sector nader onderzoek en ontwikkeling waard zijn.

Industrial Heat (link toegevoegd door vert.) beschikt over de licenties, aangekocht of via belegging, van verschillende LENR technologieën rondom de wereld. We hebben een verzameling LENR denkende leidinggevenden en we hebben een constructieteam van wereldklasse opgebouwd. We zijn verheugd met de technologieën die we hebben samengesteld en met de wetenschappers en ingenieurs die daaraan werken. Momenteel is het Industrial Heat team bezig het beoordelen en vaststellen van de prioriteiten van de technologieën in onze portefeuille.

Onze bedrijfsfilosofie is het aanmoedigen van strikte wetenschappelijke en constructieve ontwikkelingen van LENR. Wij zullen de gegevens afkomstig van betrouwbare experimenten die wij opzetten, controleren en waar we toezicht op houden, diepgaand evalueren.

Het aanvaarden van mislukkingen alsook van succes is belangrijk, omdat we van beide leren. Helaas bestaat er een langdurig en doorgaand patroon van voorbarig oordelen op het gebied van LENR.

Om die reden moedigen we een open-minded scepticisme aan. Wij zijn van mening dat de samenleving schade lijdt als technologische ontwikkelingen en innovatieve experimenten worden onderdrukt, aan de andere kant wordt de samenleving en de industrie ook schade berokkend als er resultaten worden gepromoot en er beweringen worden geuit zonder rigoureuze verificatie en exacte metingen.

Wij hechten waarde aan betrouwbaarheid via correct LENR onderzoek. Dat is waarom elke bewering over de technologieën in onze portefeuille alleen vertrouwd kan worden als die wordt bevestigd door Industrial Heat en wordt gesteund door respectabele onafhankelijke partijen die onze resultaten hebben geverifieerd in herhaalde experimenten.

Onze portefeuille met werk is nog nooit zo krachtig geweest en we blijven enthousiast over het potentieel dat we zien. Dit optimisme is gebaseerd op meer dan alleen hoop, maar toch is er nog heel veel werk te doen. De energie-uitdagingen van vandaag de dag moeten aangepakt worden via uitvoerbare, schone, veilige en betaalbare oplossingen.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN