BRILLOUIN ENERGY HOUDT PRESENTATIE OVER LENR OP HET US CAPITOL

Door: Frank Acland

10 november 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/11/10/brillouin-energy-makes-presentation-at-us-capitol


Cold Fusion Now heeft een persbericht van Brillouin Energy Corporation gepubliceerd waarin wordt gemeld dat het bedrijf een informatiesessie heeft gehouden in het US Capitol gebouw in Washington DC.

Het volledige persbericht is hier te lezen:
http://coldfusionnow.org/brillouin-energy-corp-hosts-information-session-on-lenr-thermal-energy-technology-at-u-s-capitol

Hier is een fragment:

‘Brillouin Energy Corp. presenteerde afgelopen week haar grensverleggende warmte-energie technologie op Capitol Hill. Aanwezigen waren onder andere de leden van het Congress en hun naaste medewerkers, federale regeringsfunctionarissen, afgevaardigden van de industrie en burgergroeperingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van schone energieoplossingen door de regering.

“Het was geweldig om te zien dat er zoveel interesse in DC is voor een ware groene kernenergie technologie,” zo merkte Brillouin’s directeur en Chief Technology Officer, Robert Godes op.

Aanwezigen kregen informatie over Brillouin’s prototype LENR reactoren en konden luisteren naar een aantal sprekers, waaronder Dr. Michael McKubre van Stanford Research International (SRI). Brillouin en SRI hebben een overeenkomst bereikt op het gebied van technologisch onderzoek, waarbij SRI is betrokken bij het ijken en testen en het maken van een onafhankelijke analyse van de technologie van Brillouin.

Zoals Dr. McKubre opmerkte in een verslag dat op de bijeenkomst werd uitgedeeld: ‘het is heel duidelijk dat er iets in de orde van vier maal, en in potentie nog meer opbrengst aan vermogen (en daardoor uiteindelijk energie) werd bereikt op een indrukwekkende en industrieel veelbetekenende temperatuur van rond 640 graden Celsius. Voor zover ik weet is dit nog niet eerder bereikt op het gebied van LENR. Het feit dat de Q pulse input in staat is het bovenmatige vermogen aan en uit te schakelen is ook zeer belangrijk.’’

Brillouin is onlangs begonnen met wat uitbreiding en poogt meer fondsen te verkrijgen voor hun werkzaamheden, eerder dit jaar hielden zij presentaties in Europa en zijn nu naar de regering van de Verenigde Staten gegaan. Het zou interessant zijn om te weten wie de sessies heeft bijgewoond en wat zij daarvan vonden.

Eén website, Conservative Base, heeft het verhaal van Brillouin opgepakt en is enthousiast over LENR als een bron van energie:

‘Conservatieven zullen LENR in feite omarmen vanwege de verstrekkende gevolgtrekkingen voor Amerika’s nationale veiligheid, terwijl de liberalen het aspect van schone energie prettig zullen vinden. Dit kon wel eens één van die zeldzame gevallen binnen de Amerikaanse politiek van vandaag de dag zijn, waarbij beide kanten tezamen komen en doen wat goed is voor Amerika.

Dus, waar is het Amerikaanse ministerie van Energie? Het leger heeft er een naam voor: (AWOL) Absent Without Leave (ongeoorloofd afwezig zonder reden). Het is nu tijd dat dat ministerie betrokken raakt bij LENR, doe wat er voor testen nodig zijn en evalueer en bevestig de recente doorbraken geobserveerd door SRI en anderen.’

Ik heb altijd gevonden dat LENR een techniek is welke een aantrekkingskracht heeft op mensen binnen het politieke spectrum. LENR heeft duidelijk aantrekkingskracht op milieudeskundigen en hen die bezorgd zijn over energie-onafhankelijkheid. Als LENR een schone en goedkope bron van energie is, dan kan ik mij niet voorstellen dat er veel kiezers zullen zijn die het niet als optie zien. 2016 is een verkiezingsjaar in de Verenigde Staten, zowel voor het presidentschap als de regering en het zal interessant zijn om te zien of belangrijk nieuws over LENR als onderwerp wordt opgepakt door de kandidaten.



http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN