FORBES ARTIKEL OVER WAAROM WIJ ONSZELF VOOR DE GEK HOUDEN DOOR HOOP TE VESTIGEN OP ONMOGELIJKHEDEN ZOALS E-CAT EN EM DRIVE

Door: Frank Acland

9 november 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/11/09/forbes-article-on-why-we-fool-ourselves-hoping-for-impossiblilites-like-e-cat-em-drive


Op de Forbes website is een artikel gepubliceerd getiteld ‘De EM Drive, NASA’s ‘onmogelijke motor’, benadrukt onze grootste tekortkoming’, geschreven door astrofysicus Ethan Siegel, en het lijkt een poging te zijn de hoop en verwachtingen van mensen te doven die denken dat we mogelijk op het punt van technologische doorbraken staan welke de oude wetenschappelijke modellen verbrijzelen.

Je kunt het artikel hier lezen:
http://www.forbes.com/sites/startswithabang/2015/11/08/the-em-drive-nasas-impossible-engine-highlights-our-greatest-failing

Siegel noemt in het artikel koude kernfusie, E-Cat, EM Drive, perpetuum mobile en nulpuntenergie als voorbeelden van beweringen waarvan hij denkt dat het ‘buitengewoon onwaarschijnlijk’ is (hij durft blijkbaar niet ‘onmogelijk’ te zeggen) dat die ooit een succesvolle realiteit worden. Zijn standpunt is dat als iemand beweert een manier te hebben gevonden om de bekende natuurwetten te omzeilen, er dan enkel en alleen twee mogelijkheden bestaan: de eiser is ofwel misleid, of frauduleus.

Hij beweert:

Onze grootste tekortkoming is dat wij, onszelf, eenvoudigweg niet de middelen en capaciteiten hebben om een expert te worden in alles, maar toch vertrouwen we niet hen die dat nu juist wel hebben gedaan. De EM Drive, de e-cat en al die andere vormen van ‘wetenschappelijke onmogelijkheden’ blijven onze passies en verbeeldingen uitlokken zolang we nalaten de ware wetenschap zelf te waarderen en te respecteren en de wetenschappers die dat rechtmatig toepassen. Totdat die dag komt, kun je ofwel sceptisch zijn, of jezelf naar hartenlust voor de gek houden. Maar als je voor de laatste optie kiest, neem dan kennis van de waarschuwing die Richard Feynman al een generatie geleden gaf: ‘Voor een succesvolle technologie moet de werkelijkheid voorrang krijgen boven public relations, want de natuur kan niet voor de gek gehouden worden.’

Persoonlijk denk ik dat het niet nodig is dat we over een encyclopedische kennis van de huidige leerstellingen van de wetenschap moeten beschikken om bepaalde beweringen als rationeel in te schatten. Mijn eigen gevoel hierbij is dat we ons beste inzicht, helder denken en gezond verstand moeten gebruiken als het gaat om beweringen die buiten de gevestigde wetenschap vallen. Natuurlijk moeten we op onze hoede zijn voor bepaalde ongewone beweringen, maar niet automatisch afwijzend. En ik verwacht dat er gaandeweg verrassende ontdekkingen worden gedaan die aantonen dat alle wetenschappelijke kennis die tot nu toe is verzameld incompleet is en dat technologieën die voorheen als onmogelijk werden gezien, geaccepteerd zullen worden als normale en dagelijkse aspecten van ons leven.


Nawoord Paul Harmans - Energy Catalyzer NL

Onder het artikel op E-CatWorld staat de volgende opmerking van ‘Liberty Newspost’:

Ethan Siegel heeft geen geloofwaardigheid. Forbes heeft een gevestigd belang bij bestaande situaties. Als er een revolutionaire wetenschappelijke doorbraak voorvalt, dan is de orthodoxe wetenschappelijke gemeenschap meestal de laatste die het ziet aankomen. Noem het trots of koppige onnozelheid, het is een vreemde psychologische verschijning. Wetenschappers die bewijs negeren (ongeacht hoe bizar het lijkt) graven hun eigen intellectuele graf.

Ik kan daaraan toevoegen dat Ethan Siegel in hetzelfde rijtje wetenschappers thuishoort als waarin ook Stephan Pomp zich bevindt, een competente en gerespecteerde professional aan de universiteit van Uppsala. Een professor actief op het gebied van toegepaste kernfysica, maar ook hij denkt zeker te weten dat koude kernfusie, gebaseerd op de natuurwetten, onmogelijk is, wetten waar hij blijkbaar alles al van afweet. Het komt ook bij Pomp niet op dat in het verleden die wetten regelmatig op andere wijze geïnterpreteerd konden worden, waardoor voorheen ‘onmogelijke’ zaken opeens wel mogelijk bleken te zijn.

Het beste voorbeeld is het vliegtuig, rond 1900 beweerden natuurkundigen met dezelfde starre instellingen als Pomp en Siegel, dat een vliegtuig volgens de natuurwetten niet in de lucht kon blijven, alles zwaarder dan lucht zou door de zwaartekracht meteen naar beneden vallen. Doordat de gebroeders Wright het liftende effect van de vliegtuigvleugel hadden ontdekt, waarbij de natuurwetten exact meewerkten, bleek vliegen uiteindelijk een revolutionaire techniek te zijn waarbij de gevestigde wetenschap de natuurwetten anders moest interpreteren. Het duurde overigens nog een jaar of zes na de succesvolle vlucht van de gebroeders Wright, voordat de orthodoxe wetenschap toegaf dat vliegen wel mogelijk was!

De volgende open brief aan Stephan Pomp kan in zijn geheel aan Ethan Siegel worden doorgestuurd:

DE POMP FACTOR BIJ KOUDE KERNFUSIE, EEN OPEN BRIEF AAN STEPHAN POMP
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat22oktober2014b.htmhttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN