TRANSCRIPT VAN TOM DARDEN’s LEZING OVER LENR OP ICCF-19: “WE HEBBEN EEN KANTELPUNT BEREIKT”

(Plus de video’s van zijn lezing)

Door: Frank Acland

13 april 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/04/13/tom-dardens-speech-on-lenr-at-iccf19


Dit is voor het eerst dat we de oprichter van Industrial Heat zien en horen, hij verwierf de rechten op Andrea Rossi’s E-Cat technologie. In zijn lezing sprak hij over zijn motivatie, geschiedenis en zijn hoop en doelen voor de LENR technologie in het algemeen. Ik heb een snelle transcriptie van de video’s van zijn lezing gemaakt. De ruimte waarin hij sprak had een hoop echo, dus sommige zaken waren wat onduidelijk, maar ik denk dat ik het meeste heb van wat hij zei.


Tom Darden

Hieronder uit die transcriptie wat citaten van Tom Darden op het ICCF-19:

‘Het is voor mij een eer hier vandaag te zijn en te kunnen spreken tegen jullie die zoveel hebben gedaan om de wijze te veranderen waarop we onze energie- en milieubehoeften zien, om de wetenschap te veranderen. Ik ben de oprichter van Cherokee en ik ben gevraagd jullie te vertellen dat wij de corporatie zijn welke Industrial Heat heeft gecreëerd om daarmee een bron te zijn voor werkkapitaal voor LENR uitvinders.’

‘We hebben oplossingen nodig die in de eerste plaats geen vervuiling veroorzaken, geen oplossingen die alleen vervuiling verminderen. Ten tweede, laten we de aanname van schaarste uitdagen, ten minste op het gebied van energie. Helaas, vanwege de ineffectiviteit van de gemeenschap vandaag de dag, worstelt de wereld met een energieschaarste. Wat we aan olie of kolen verbranden ontsluit slechts een minimale fractie van de ware energie die erin zit, we laten vrijwel de gehele massa van kolen als uitdijende uitstoot vrij in de lucht.’

‘We hebben een geheel nieuw paradigma nodig. Die hoopvolle visie was de aanzet tot ons werk bij Industrial Heat. Op een dag ontving ik een willekeurige aanbeveling te kijken naar koude kernfusie. Ik gaf het weinig aandacht omdat ik mij tot in detail de onthulling van Fleischmann en Pons jaren eerder herinnerde en ik geloofde dat het onderwerp kansloos was. Toen, dertig dagen later, ontving ik een ander gerelateerd onderzoek van een andere groep, dus deden we wat speurwerk en toen, weer dertig dagen later, ontving ik weer een aanvraag van een andere groep. We hadden al geïnvesteerd in 100 startende bedrijven en ik had nog nooit een aanvraag voor fusie of voor LENR ontvangen, en nu drie maal om de dertig dagen. We gaven twee van de drie groeperingen fondsen, en toen, later, zoals veel van jullie weten, kochten we de rechten van Andrea Rossi’s technologie.’

‘Wij stelden ons een ecosysteem voor waarbij we samenwerkten met grote wetenschappers om de vele systemen en technologieën te ontwikkelen die de maatschappij nodig heeft om van de vervuilende fossiele brandstoffen af te komen. Ons doel is om een niet-vervuilende energie te bieden voor hen die dat het meeste nodig hebben, met name zij in de ontwikkelingslanden.’

‘Als ik de zaal rondkijk, dan word ik vervuld van twee sterke sentimenten… Jullie hebben je leven gegeven aan jullie onderzoek… jullie hebben veel in petto voor de wereld. Dank aan jullie voor de jaren van hard werk en vooruitgang. Elke dag denk ik aan jullie en ben daardoor geïnspireerd. Tezelfdertijd wil ik benadrukken dat ik het zeer beschamend vind hoe de gemeenschap jullie de laatste dertig jaar heeft aangevallen. De behandeling van Fleischmann en Pons, en de behandeling van ieder van jullie, door de gevestigde instituten en de media, zal de geschiedenis ingaan als één van de grootste voorbeelden van wetenschappelijke infanticide (kindermoord op ongewenste kinderen. Vert)… dit lijkt een donker onderdeel te zijn van de menselijke aard… maar niettegenstaande dit lange lijden bleven jullie getrouw aan jullie werk. Dank aan jullie voor jullie intense focus en bijdragen terwijl je geconfronteerd werd met deze tegenwerkingen. Wij zijn op de hoogte van jullie loyaliteit, goede wil, goede bedoelingen en eerlijkheid, gedreven door de betere engelen binnen onze aard, en blijkbaar niet geremd door het optreden van anderen.’

‘Zo provocerend als het mag klinken, we hebben een kantelpunt bereikt. De potentie van jullie werk is zo belangrijk. De tekenen van vooruitgang zijn nu zo duidelijk. Het volgende is ons eenvoudige manifest: een betere wereld doorgeven dan we gekregen hebben. Onuitputtelijke, niet-vervuilende energie en breed beschikbaar kan de grootste bijdrage aan dit doel zijn. Dat is een belofte waar we ons aan moeten houden. Het is een belofte aan jullie, aan hen die jullie voorgingen, aan onze kinderen en aan hun kinderen. Dankjewel.’

 http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN