HOOP OP EEN E-CAT/QUARKX PRESENTATIE

Door: Frank Acland

12 december 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/12/12/hope-for-an-e-catquarkx-presentation


Er worden door Andrea Rossi voortdurend aanwijzingen verstrekt betreffende een evenement waaraan hij refereert als de presentatie van de QuarkX. In commentaren onlangs op het Journal of Nuclear Physics heeft hij het over een soort meeting die publiek zal zijn en waarbij de QuarkX zal worden gedemonstreerd.

Zoiets is behoorlijk ongewoon voor Rossi, die de voorkeur geeft aan werken in beslotenheid in zijn tot nog toe niet geïdentificeerde lab, met zijn nog niet geïdentificeerde team en partner.

Maar nu praat hij over een meeting met als doel de QuarkX aan genodigden te demonstreren en tevens aan een breder publiek (hoewel hij zegt dat de wijze waarop dat zal plaatsvinden nog moet worden vastgesteld) en geeft de indruk dat hij denkt voldoende vooruitgang te hebben geboekt om de QuarkX op het commerciële terrein van industriële centrales te brengen. Hij zegt dat hij echt gelooft dat 2017 het jaar zal worden waarin de industriële centrales het daglicht zullen zien.

Enkele commentaren afkomstig van het JONP:

Frank Acland
December 11, 2016 at 5:50 PM

Beste Andrea,

1. Bent u van plan het COP van de QuarkX tijdens uw presentatie te presenteren?

Andrea Rossi: Ja, moet nog bepaald worden.

2. Zullen er voor deze presentatie speciale gasten worden uitgenodigd?

Andrea Rossi: Ja.

---------------------------------

Andrea Rossi
December 11, 2016 at 11:34 AM

Dr Irina en Vitaly Uzikov,

Dank voor u constante en zeer belangrijke aandacht. Jullie zullen beslist worden uitgenodigd voor de presentatie.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

De laatste keer dat hij de deuren opende voor een uitgenodigd publiek, was in 2011 in Bologna toen de eerste 1MW centrale werd getest door de Italiaanse ingenieur Domenico Fioravanti. Bij die gebeurtenis bleek dat de gasten slechts een beperkte toegang hadden omdat er veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Het bleek dat de centrale slechts op halve kracht draaide en ondanks dat Fioravanti de test accepteerde, werden er weinig details van de test vrijgegeven.

Ik denk dat de meeste mensen die dit verhaal volgen hebben gehoopt op een tijd waarin de E-Cat openlijk kan worden gedemonstreerd, in het open daglicht, in plaats van gehuld in geheimhouding. Ik heb gedurende de jaren geleerd mijn verwachtingen te temperen als het gaat om de E-Cat ontwikkeling, maar ik denk dat het mogelijk is dat we nu het dieptepunt te boven komen. Natuurlijk kunnen we daar niet zeker van zijn omdat er nog weinig details zijn, er is geen datum bekend (Rossi noemde februari 2017), nog geen plaats van handeling en ik ken nog geen personen die een officiële uitnodiging hebben ontvangen. Maar er zijn tekenen dat er iets kan voorvallen dat het aanzien van de E-Cat in belangrijke mate kan veranderen.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN