WE ZITTEN OP HET KANTELPUNT (BRIAN WESTENHAUS)

Door: Frank Acland

13 februari 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/02/13/were-at-the-tipping-point-brian-westenhaus


Brian Westenhaus heeft een artikel geschreven waarin hij zijn beoordeling van de huidige situatie met LENR/E-Cat technologie geeft. Zijn artikel is gepubliceerd op New Energy and Fuel en Oilprice.

Zijn algemene houding is zeer direct, met name de replicatie-inspanningen van Parkhomov, MFMP en anderen. Westenhaus zegt dat de positieve resultaten van Parkhomov, tezamen met de testresultaten van de E-Cat in het Lugano verslag, een goed teken zijn voor de beweringen van Rossi en behoorlijke twijfel oproepen aan wat de critici al die jaren over Rossi hebben gezegd, namelijk dat het om bedrog ging.

Hij schrijft:

‘Deze wetenschappers die zich bezighielden met ontmoediging, minachting, afbraak en karaktermoord plegen, hebben meer schade aangericht dan welke verzameling van ‘bedriegers’ dan ook. Het is beschamend dat zoiets al zo lang wordt getolereerd.’

En:

‘We bevinden ons op het kantelpunt. Vier jaar geleden was het moeilijk om mr. Rossi te geloven. Nu lijkt de zaak de andere kant op te draaien. Vandaag de dag is het moeilijk om de sceptici nog te geloven.’

Ik ben er niet zeker van of er een enkel kantelpunt zal zijn waarbij iedereen in een keer overtuigd is. Ik denk dat elk van ons zijn eigen kantelpunt heeft en dat komt op afzonderlijke tijdstippen. Gezien vanuit mijn eigen perspectief had ik weinig reden Rossi niet meteen vanaf het begin van het verhaal te geloven. Ik denk dat het bewijs al vroeg in 2011 verschaft door Focardi, Levi, Kullander, Essen en anderen, Rossi veel geloofwaardigheid verschafte en gedurende de jaren is dat bewijs alleen maar sterker geworden. Succesvolle replicaties van het ‘Rossi Effect’ zullen zijn beweringen alleen maar meer onderbouwen.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN