INTERESSE IN LENR NEEMT ONDER BEPAALDE WETENSCHAPPERS TOE

Door: Vessela Nikolova

11 maart 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.ecat-thenewfire.com/blog/interest-in-lenr-grows-among-scientists


In de afgelopen 12 - 18 maanden zijn er vele tastbare aanwijzingen geweest van een groeiende interesse in LENR onder verschillende ‘typen’ wetenschappers, met name natuurkundigen. Ik zou mijn aandacht willen vestigen op enkele van hen, gewoon om de lezer een idee te geven van de voortgaande trend.

In de eerste plaats kan ik bevestigen - via informatie van een andere eerstehands bron in Zweden, anders dan Mats Lewan - dat de Zweedse tak van de Lugano testers doorgaat met hun onderzoek naar het LENR fenomeen. Hun pogingen daartoe zijn inclusief een soort replica (naar het model van Rossi’s Hot-Cat) en het werk wordt in alle stilte aan de universiteit van Uppsala gedaan. Met hun experimenten willen zij een onvervalste en onafhankelijke bijdrage leveren aan het LENR onderzoek.

Tevens bestuderen enkele mainstream natuurkundigen die werken bij de Europese organisatie voor nucleair onderzoek (CERN) - binnenkort geleid door de ontdekker van het Higgs Boson deeltje, de Italiaan Fabiola Gianotti, mogelijk als een kleine ‘compensatie’ voor het niet krijgen van de Nobelprijs - enkele aspecten gerelateerd aan LENR, maar ook zij prefereren er in deze fase in alle stilte aan te werken, dus ik kan momenteel geen nadere details verschaffen over de onderzoeken die in het Europese laboratorium gaande zijn.


Fabiola Gianotti, de eerste vrouwelijke natuurkundige als directeur-generaal bij het CERN

Aan de andere kant zijn er ook nog steeds natuurkundigen die ervoor strijden om LENR af te wijzen, we weten bijvoorbeeld dat veel onderzoekers aan het Italiaanse Nationale Instituut voor Nucleaire Fysica (INFN) aan thema’s werken min of meer gerelateerd aan LENR, maar enkel en alleen om het te ‘ontkennen’, terwijl zij in werkelijkheid - zoals Mats Lewan onlangs opmerkte - pathetisch ‘tegen de natuur’ vechten.

Zoals bijvoorbeeld de INFN onderzoekers Antonio Davide Polosa en Riccardo Faccini illustreren met hun ongewone kritiek, geuit op de zogenoemde LENR academische conferentie getiteld: ‘Low Energy Nuclear Reactions?’ gehouden op 16 januari 2014 in Geneve (je kunt de video hier zien). Ik wil de ‘negativiteit’ benadrukken die je in de woorden van de spreker kan horen…


De INFN spreker valt LENR negatief aan op het CERN colloquium in Geneva

Het is dus duidelijk dat er op het gebied van LENR nieuwe mensen verschijnen - maar niet allemaal komen ze met een open mind en een brede kennis op dit terrein - en ik heb er geen enkele moeite mee te voorspellen dat, dankzij Rossi’s werk, in de komende jaren er meer en meer wetenschappers komen die deze fenomenen gaan bestuderen, zowel op theoretisch, als op experimenteel vlak.

Wat betreft de andere replicaties van de E-Cat, Alexander Parkhomov‘s succesvolle experimenten en de voortgaande pogingen van Bob Greenyer‘s Martin Fleischmann Memorial Project geven slechts de spreekwoordelijke top van de ijsberg aan, zijnde de publieke testen, maar veel meer werk wordt er achter de schermen gedaan. Enkele interessante onthullingen zullen binnenkort volgen. Stay tuned!http://www.ecat-thenewfire.com/blog


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN