WAT BELANGRIJK IS, IS DAT HET ROSSI EFFECT IS VASTGESTELD

Door: Hank Mills

8 augustus 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/08/08/whats-important-is-the-rossi-effect-has-arrived-hank-mills


De vraag wat betreft de validiteit van het Rossi Effect is beantwoord - ten minste voor iedereen die geen volhardende cynicus is. Verschillende teams en individuele personen rondom de wereld zijn succesvol geweest bij het repliceren van de bovenmatige hitte die optreedt als een combinatie van nikkelpoeder en lithium aluminium waterstof (LiAlH4) wordt samengebracht in een reactor en via verhitting en/of elektromagnetische velden tot een reactie wordt gebracht.

Ondanks dat niet elke test een succes is en niet iedereen een grote extra hitte of een zelfvoorzienende modus heeft bereikt, hebben Alexander Parkhomov, Songsheng Jiang en het recente Russische team (Lenz and Co) positieve resultaten behaald. Mijn bronnen geven aan dat een tweede Russisch team een afzonderlijk rapport voorbereidt waarin meerdere succesvol uitgevoerde testruns worden besproken, maar het is mogelijk dat het niet binnen een paar weken wordt gepubliceerd.

We hebben gehoord dat het Lugano team (het team dat de maandlange test met een door Rossi verschafte Hot Cat reactor uitvoerde) ook aan een replica werkt. Wat ik ervan begrijp is dat ze mogelijk al overmatige hitte hebben gezien. Ze nemen echter de tijd om extra testen uit te voeren. Er bestaat geen twijfel dat dit verbazingwekkende koude kernfusie effect inderdaad deze bovenmatige hitte produceert.

Sinds dit effect inderdaad een realiteit is, betekent het dat er een ware en enorme energiedoorbraak heeft plaatsgevonden. De ontdekking is niet simpelweg gelijk aan de ontdekking van hoe je een zonnepaneel een paar procent efficiënter maakt, of een methode waarbij je de geometrie van een windturbine optimaliseert.

De hoge-temperatuur E-Cat is een totaal, compleet antwoord op de energiebehoeften van de mensheid. Gedurende generaties hebben wetenschappers gedroomd van een oplossing welke een bijna eindeloze toevoer van goedkope energie kan verschaffen. Vanwege hun dringende verzoeken hebben overheden rondom de wereld miljarden dollars aan onderzoek naar ‘hete kernfusie’, en verbeteringen aan de traditionele kernreactoren gespendeerd. Bijvoorbeeld, India en andere landen kijken naar de thoriumcyclus als een alternatief voor uranium in kernreactoren. Maar de waarheid is dat de Ni-LiAlH4 technologie al deze technologieën voorbijstreeft. Zelfs als morgen op wonderbaarlijke wijze een ‘hete kernfusie’ reactor on-line komt en stroom in het elektriciteitsnet begint te pompen (iets dat echter niet gaat gebeuren in de komende twintig of dertig jaar), dan zal de E-Cat dezelfde hoeveelheid energie produceren voor een fractie van de kosten, van de afmetingen en van de brandstof.

Andrea Rossi, Leonardo Corporation, Industrial Heat en Cherokee Investments hebben de beste kaarten in handen. Het is een waarheid ter grootte van het wonder dat Mozes de Rode Zee splitste. De technologie is natuurlijk niet echt ‘bovennatuurlijk’, maar de mogelijkheid om met weinig energie en lage temperaturen fusie tussen waterstof en nikkel/lithium op te wekken is volgens de ‘gevestigde’ wetenschap simpelweg onmogelijk. Als de wetenschappers aan het MIT, die in 1989 samenspanden om koude kernfusie te verpletteren, in aanraking waren gekomen met de E-Cat die kilowatts aan energie produceert uit een paar gram brandstof (vergeleken met misschien een paar watt uit de palladium - zware waterstof cellen), dan waren ze eenvoudig in katzwijm gevallen.

En nu, vanwege het grote succes dat Andrea Rossi meldt, vallen bepaalde individuen in het LENR veld hem en de techniek aan. Om kort te zijn, elke bewering gedaan door Andrea Rossi over zijn technologie is een feit gebleken en dat is al sinds het begin van deze saga. Bijvoorbeeld, Andrea Rossi beweerde dat hij zijn eerste 1MW centrale zou bouwen, en dat deed hij. Als hij beweert dat zijn nieuwe lage temperatuur centrale uitzonderlijke COP aantallen en verlengde periodes van zelfvoorzienendheid levert, dan ben ik ervan overtuigd dat dat de waarheid is.

Ik ken geen andere details van wat er exact gaande is binnen Industrial Heat, dan het feit dat zij doorgaan met de 350 dagen test van de 1 MW centrale (met de vier 250 kilowatt reactoren en de back-up groep bestaande uit 15 kilowatt reactoren) en dat zij verschillende uitvoeringen van de ‘Hot Cat’ testen. Echter, tot op zekere hoogte interesseert het mij niets. Wat voor mij van belang is, is de technologie. Van wat ons is verteld, is de technologie al veel verder ontwikkeld dan nodig is om de wereld te veranderen. Mijn algemene gevoel is dat een COP van 10 voldoende is om de techniek zeer bruikbaar en ingrijpend te doen zijn. Al mijn bronnen hebben aangegeven dat dit COP getal reeds overschreden is.

Momenteel zouden we ons geen zorgen moeten maken over de speculaties over de interne werkwijze van Industrial Heat. Wat telt is dat de heilige graal van energietechnologie HIER is. En het meest belangrijke, het wordt gekopieerd. Mijn gevoel is dat in de komende weken en maanden vele nieuwe partijen naar voren zullen komen en hun succesvolle replica’s zullen tonen. Op een bepaald moment zullen we in staat zijn uit te vinden wat de essentiële parameters zijn die voor de bovenmatige hitteproductie zorgen. Zodra we die kennen en we een ‘recept’ kunnen presenteren dat daadwerkelijk werkt, dan zullen er rondom de wereld honderden teams van wetenschappers aan deze technologie werken.

Maar momenteel is het ook moeilijk om ons een wereldwijde race voor te stellen om deze technologie onder de knie te krijgen en dat het op elk nieuwskanaal gonst van het nieuws hierover. Maar zodra de wereld zal erkennen dat deze technologie inderdaad werkt, dan zal er een technologische en industriële revolutie starten die iedereen zal verbazen. De stoommachine, de verbrandingsmotor en elektriciteit, allemaal brachten ze verbeteringen voor de menselijke beschaving. Wanneer het ‘Rossi Effect’ een kritische massa bereikt, dan zal er een revolutie starten waarbij alle voorgaande verbleken.

Niemand kan de toekomst voorspellen. Ik ken de details niet van de toekomst die gaat komen. Ik hoop dat Industrial Heat en Andrea Rossi een fortuin maken terwijl ze toestaan dat deze technologie in de kortst mogelijke periode wereldwijd en zo breed mogelijk wordt ingezet. Ik heb me erbij neergelegd dat dit gaat gebeuren, maar ik wil niet nog langer wachten.

Ik ben ongeduldig. De wereld is een vreselijke puinhoop en soms verlies ik de hoop op een betere toekomst. Echter, de E-Cat staat voor een baken van hoop (het staat op de tweede plaats, na mijn religieuze geloof in Jezus Christus), voor een toekomst die het leven waard maakt.

Dus negeer de vijandigheid, negeer de aanvallen, negeer de beschuldigingen en negeer het speculeren.

De technologie is echt en werkt, dat is alles wat telt.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN