NOORSE KRANT AFTENPOSTEN OVER DE E-CAT QX DEMONSTRATIE

Door: Frank Acland

15 december 2017

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://e-catworld.com/2017/12/15/norways-aftenposten-newspaper-on-e-cat-qx-demonstration


Er is in de Noorse krant Aftenposten een artikel gepubliceerd over de recente demonstratie van Andrea Rossi’s E-Cat QX in Stockholm, Zweden. De auteur is Per Kristian Bjørkeng die de demonstratie bijwoonde en er verslag van doet. De titel van het artikel is: ‘Onbekende energiebron met enorme potentie?’


https://www.aftenposten.no/digital/Kan-et-par-plastror-og-noen-gram-metaller-vare-en-ukjent-energikilde-med-enormt-potensial-10853b.html

Hier is een link naar de Engelse versie:
https://www.aftenposten.no/digital/Unknown-energy-source-with-enormous-potential-10899b.html

Een paar fragmenten:

Samenvatting van het experiment:

[Andrea Rossi] Hij krijgt een startsignaal van de aanwezige controleur en start de reactor door op een knop te drukken. De thermometer die het effect van de reactor toont, begint te rijzen. Langzaam, maar zeker, een pomp pompt het water door de reactor.

In de loop van een uur wordt de temperatuur en de hoeveelheid verwarmd water gemeten zodat de energie die het experiment genereert berekend kan worden.

[…]

Gedurende een uur sijpelt het water eruit. Aftenposten steekt een vinger in het water. Het is tenminste warmer dan toen het erin ging. We kunnen stoom zien dat zich condenseert. Uiteindelijk wordt het water gewogen: 1kg. De onafhankelijke controleur, senior ingenieur William S Hurley, zegt dat voor elke watt die het apparaat verbruikte, het een verbazingwekkende 506 watt produceerde.

Het effect is zo enorm dat als het echt is, de kosten van energie van een dergelijk apparaat minder is dan een tiende van de hedendaagse goedkoopste energiebronnen. We kunnen waarlijk aan het begin staan van een energierevolutie van het niveau van de ontdekking van olie – als de metingen niet gebaseerd zijn op de een of andere fout.

Enkele citaten:

Plasmafysicus Elisabeth Rachlew, Royal Institute of Technology in Zweden: “Ik heb Rossi’s werk nooit eerder gezien, dus ik vond het opwindend om naar te kijken. Het was sensationeel dat het apparaat zo klein was. Van enkele dingen die hij deed weet ik veel en ik kon zien dat hij het juist deed… het lijkt aannemelijk dat er bij het experiment neutronenstraling wordt opgewekt. Zodra dat wordt waargenomen en gemeten, zal dit onderzoek uitgevoerd moeten worden volgens veel striktere veiligheidsregels. Daarom denk ik niet dat LENR gebruikt kan worden in kleine reactoren die passen in auto’s of in de huizen van mensen.” (Opmerking Paul Harmans – Energy Catalyzer NL: Rossi is natuurlijk niet gek, en heeft gedurende de afgelopen jaren talloze malen aangegeven dat ook hij heeft gemeten of er straling aanwezig is, maar dat is er volgens hem niet of het is heel erg weinig. Was het er wel in een gevaarlijke hoeveelheid, dan was Rossi allang aan die straling bezweken!)

Fysica professor Bo Höistad, Uppsala University: “Om de interesse van wetenschappers op te wekken, moet hij iets publiceren dat kan worden geverifieerd en herhaald. Er kan hier een onbekende bron van energie aanwezig zijn, maar de waarheid is dat we niet weten of dat zo is.”

Fysica professor Dieter Röhrich, University of Bergen: “Waarom hebben zij geen meter geïnstalleerd zodat wij konden zien dat er geen straling bij het experiment vrijkwam? Dat is eenvoudig te installeren. Ik wil niet zeggen dat LENR nonsens is. Ik wil slechts benadrukken dat zij die daarin geloven ons een experiment van hoge wetenschappelijke kwaliteit moeten laten zien dat kan worden geverifieerd en bevestigd.”

Andrea Rossi: “Ik had voor de eerste keer een publieke demonstratie en het heeft laten zien dat we een apparaat hebben dat 0.09 watt verbruikt en dat ongeveer 20 watt produceert. Daarbij was het verbruik slechts cyclisch, elke keer gedurende drie seconden voordat het voor 4 seconden werd uitgezet om oververhitting te voorkomen. Dat is in principe alles wat ik wil zeggen. De getallen zijn het enige dat telt.”

Het is goed een onbevooroordeeld geschreven verslag te zien, goed toegelicht, op een wijze dat niet-experts, onbekend met het thema het ook kunnen lezen. Ik denk dat ik het aan familieleden kan sturen die zich afvragen wat mij in Godsnaam bezielt om dit onderwerp zo lang te volgen!


http://www.sneltekenaarwillem.nlhttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN