ROSSI: ‘OPEN KERN’ INSPECTIES VAN DE E-CAT GEDURENDE DE DORAL TEST
TASTTEN MIJN GEZONDHEID AAN

Door: Frank Acland

16 november 2018

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://e-catworld.com/2018/11/14/rossi-open-heart-inspections-of-the-e-cat-during-doral-test-damaged-his-health


Hier is een zeer interessant commentaar van Andrea Rossi op het Journal of Nucelar Physics betreffende de verhouding tussen de E-Cat en zijn gezondheid als respons op vragen van Brokeeper:

3- Tevens, kunt u wat klaarheid brengen over hoe uw recente ziekte mogelijk het gevolg is van de jaarlange test in de container? Sommigen zijn bezorgd dat het te maken kan hebben met ‘Vreemde Straling’. Ik ben zeer verheugd dat u herstellende bent.

Dank u. God zij met u.

Brokeeper

----------------------------------------

Andrea Rossi
November 14, 2018 at 10:03 AM

Brokeeper,

1- Ja.

2- Nee, we geven geen info met betrekking tot de fabriek.

3- Gedurende de jaarlange test in Doral nam ik de shift waar van 5 uur ’s middags tot 10 uur ’s morgens, en gedurende de nacht, als ik alleen was, opende ik vele malen de bescherming om naar binnen te kijken om dingen te begrijpen. De E-Cat heeft geen uitstoot van ioniserende stralingen buiten de E-Cat bescherming, maar de inspecties van de ‘open kern’ waren risicovol en dat wist ik, maar deze inspecties hebben mij geholpen belangrijke dingen te begrijpen en uit deze wetenschap zijn de QX en de SK versies van de E-Cat geboren. Ik heb er een hoge prijs voor betaald wat mijn gezondheid betreft, maar ik kon er goed mijn werk mee doen en ik ben nu beter. Ook mijn stem keerde terug. Ik had besloten het risico tegen beter weten in te nemen. Ik was er alleen, het risico was geheel voor mijzelf. De E-Cat SK kun je zien op de presentatie op 31 januari en is de zoon van mijn besluit.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

-------------------------------

Dus Andrea Rossi’s nieuwsgierigheid heeft mogelijk tot serieuze persoonlijke schade geleid, ondanks dat hij zijn ‘open kern’ inspecties de eer geeft van het ontdekken van belangrijke informatie die zijn uitvinding verder ontwikkelde. Rossi geeft weer toe dat er straling binnenin de E-Cat is, en zelfs schadelijke straling, alhoewel niet zo schadelijk dat het hem onmiddellijk doodde, dus het onderwerp van Vreemde Straling verschijnt opnieuw in het LENR verhaal.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN