ROBERT DUNCAN START INSTELLING VOOR LENR ONDERZOEK AAN TEXAS TECH
(Sluit McKubre zich daarbij aan?)

Door: Frank Acland

16 januari 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/01/16/robert-duncan-starting-center-to-investigate-lenr-at-texas-tech-mckubre-to-join


Prima werk van Gerrit, hij ontdekte een belangrijke ontwikkeling aan de Technische Universiteit van Texas.


www.ttu.edu

Uit Robert Duncan's profiel als Vice President voor Onderzoek en professor in de fysica komt de volgende informatie:

'Duncan vormde het Sidney Kimmel Institute for Nuclear Renaissance (SKINR) aan de universiteit van Missouri, iets dat in staat werd gesteld door een behoorlijke gift van Sidney Kimmel. Hij creëerde in 2015 het Center for Emerging Energy Sciences (CEES) aan de Technische Universiteit van Texas. Zowel CEES als SKINR trachten de oorsprong te begrijpen van het Afwijkende Hitte Effect (AHE) in bepaalde metalen die zijn geladen met waterstofisotopen.'


Robert Duncan

Vervolgens staat in de bestuursagenda van het bestuur van de Technische Universiteit van Texas voor 11-14 december 2014 de volgende notitie:

'Center for Emerging Energy Sciences (CEES). Het kantoor van de Vice President voor Onderzoek heeft een instelling opgericht waar men in eerste instantie een brug wil slaan tussen natuur- en scheikunde via een wetenschappelijke verkenning naar de oorsprong van het Afwijkende Hitte Effect (AHE). Zodra de oorsprong van het AHE is vastgesteld, zullen de inspanningen van deze instelling zich verleggen naar energietechniek, met een koppeling tussen mechanische en elektrische techniek. Deze zeer geconcentreerde inspanningen houden ook een nauwe samenwerking in met ENEA (Ente Nazionale per l’Energia Atomica), het Nationale Energie en Milieu Laboratorium van Italië, en met een contract voor een wetenschapper die binnenkort aan het Stanford Research Institute (SRI) in Palo Alto, CA. met pensioen zal gaan.'

De referentie aan de SRI wetenschapper kan alleen slaan op Michael McKubre.

Sommigen vroegen zich af wat er met Rob Duncan’s betrokkenheid bij LENR was gebeurd nadat hij de universiteit van Missouri had verlaten en waar hij heeft geholpen met het opzetten van het SKINR onderzoekscentrum. Het lijkt erop dat hij zeer geïnteresseerd en betrokken is gebleven bij het onderwerp en deze nieuwe CEES instelling kan een belangrijke speler worden in het onderzoek naar LENR.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN