1 MW HOT CAT CENTRALE VOLGT DE HUIDIGE 1 MW CENTRALE OP

Door: Frank Acland

16 juni 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/06/16/1-mw-hot-cat-plant-to-follow-current-1-mw-plant


Mocht je je afvragen wat Andrea Rossi mogelijk gaat doen als de huidige test van de 1 MW centrale voorbij is, hij heeft zojuist op zijn minst één nieuw ding onthuld dat we kunnen verwachten - een Hot Cat centrale. Vandaag verklaarde hij op het Journal of Nuclear Physics:

‘De Hot Cat 1MW centrale bevindt zich nu in het ontwerpstadium. We hebben echter nog steeds geen prototype. Nadat de huidige test in de fabriek van de Industrial Heat klant is gedaan, starten we met de bouw van de Hot Tiger.’

Later heeft hij meer over deze naam gezegd nadat hij eraan herinnerd werd dat de Oekraïense ‘Tet’ groep reeds de naam ‘Tiger’ in gebruik heeft:

Andrea Rossi
June 16th, 2015 at 9:11 AM

Ecco Liberation,

Dankjewel voor de informatie. In feite zal ‘Tiger’ niet de naam zijn. De naam zal eenvoudig ‘E-Cat’ zijn, gevolgd door een getal dat overeenkomt met het vermogen in kW. Bijvoorbeeld voor de Hot Cat van 1 MW zal dat zijn: E-Cat HT 1000, waarbij HT staat voor de serie met hoge temperatuur. Voor de lage temperatuur serie zal dat ‘LT’ zijn.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

Hij gaf in dezelfde discussie aan dat ze gaan proberen de Hot Cat reactoren op te schalen naar 250 kW elk, zoals ze nu blijkbaar doen met de lage temperatuur E-Cats in de 1MW centrale. (Waarvan ik vermoed dat deze feitelijk een potentie van 2MW heeft, vanwege wat Rossi heeft gezegd en door de foto’s die we hebben gezien, het lijkt erop dat vier 250 kW reactoren zijn toegevoegd aan de honderd 10 kW reactoren. Hij zal dat echter niet bevestigen, maar ook niet ontkennen.)


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN