ZELFVOORZIENENDE MODUS (SSM)

Door: Frank Acland

13 maart 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/03/13/1-mw-e-cat-plant-watch-thread-update-1-rossi-production-cost-in-kw-is-very-competitive


Andrea Rossi maakte een terloopse, maar interessante opmerking bij een vraag die over zijn patent ging:

PS. De centrale draait goed. Zeer lange SSM periodes. Zeer lang.

SSM staat voor self-sustain mode (zelfvoorzienende modus) wanneer de E-Cat doorgaat met de reactie terwijl de externe energiebron is uitgeschakeld. Hoe langer de SSM periode, hoe beter. En hoe hoger het COP, des te meer geld de klant bespaart op energie, en dat is waar het bij de E-Cat om gaat, dat er bij de uiteindelijke analyse energiebesparingen worden vastgesteld.


Opmerking Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
De brandstof in de E-Cat reactor wordt door een rondom de reactorbuis gewikkelde elektrische spoel verhit. De elektrische spoel is aangesloten op een externe energiebron (bv. een stopcontact) en verhit de brandstof totdat er bij een bepaalde temperatuur een reactie in de brandstofsamenstelling optreedt. Die opgewekte brandstofreactie kan zelf de temperatuur in de reactor lange tijd in stand houden en de elektrische spoel kan dan worden uitgeschakeld, dat wordt dus de SSM periode genoemd. Om de temperatuur van de reactie van de brandstof te regelen (die mag niet te hoog of te laag worden) moet op gezette tijden de spoel ingeschakeld worden. Echter, hoe langer de spoel uitgeschakeld is, hoe minder energie er van buitenaf nodig is en hoe hoger het COP van de centrale wordt.


De reactor op de testbank (afm. 20 x 2 cm), rondom zie je de wikkelingen van de elektrische spoel.
Dit type reactor draaide tijdens de onafhankelijke Lugano-test 32 dagen continue en leverde op 1 gram brandstof
1,5 MW in thermische energie
http://www.elforsk.se/Global/Omvärld_system/filer/LuganoReportSubmit.pdf

 

Op een vervolgvraag over de SSM periode antwoordde Rossi:

De SSM van de 1MW E-Cat is zeer lang. Het was een geweldige verrassing, het is het resultaat van verbeteringen aan de brandstof en het controlesysteem. Ik ben niet bevoegd om voor het eind van de test getallen te noemen, en ik moet zeggen dat de uiteindelijke resultaten positief, maar ook negatief kunnen zijn, dus houden we de gegevens voorlopig voor onszelf totdat de test is afgelopen. Eén ding is zeker, ik ben hier geen 16 tot 18 uur per dag aanwezig om de potloden te slijpen. We hebben tevens een nieuw soort meter, dat is de rekening van het energiebedrijf aan onze klant, daarin staan de MWh die hij per maand verbruikt (de elektrische bron die de centrale voedt is geïsoleerd van andere verbruiken): de klant kijkt naar de verhoudingen tussen de MWh in hitte die wij leveren en de MWh aan elektriciteit waarvoor hij zijn energiebedrijf moet betalen en dat geeft het werkelijke COP aan. Dit is een meetsysteem dat niet erg gecompliceerd is, maar wel meedogenloos accuraat. De klant is tot nu toe positief verrast door de resultaten, na een lastige aanvangsperiode. We hopen dat de huidige situatie zich zal continueren.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

Dit nieuws van Rossi klinkt zeer positief, het is goed om te zien dat het werkelijke COP wordt gemeten door een elektriciteitsmeter en de rekening voor geconsumeerde elektrische stroom. En dat is alles dat telt voor de meeste mensen.


Opmerking Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
Rossi is heel voorzichtig met zijn uitspraken over de resultaten van zijn E-Cat centrale, vandaar dat hij telkens opmerkt dat de resultaten van de huidige test zowel positief, als negatief kunnen uitvallen. Hij duidt zijn 1MW E-Cat centrale echter regelmatig aan als een ‘meesterstuk’ en is continue zeer tevreden over de werking en de prestaties ervan. De fusiereactie op zich werkt, maar de kans bestaat dat er tijdens de 1 jaar durende test in de fabriek van zijn klant, een onvoorziene storing in de apparatuur optreedt en dan kunnen de resultaten negatief uitvallen. Maar nogmaals, dat wil dus niet zeggen dat de koude kernfusie reactie niet mogelijk is. Er zal dan bijvoorbeeld gezocht moeten worden naar een beter controlesysteem om de reactie nog gelijkmatiger te houden of naar andere materialen waarvan de reactor wordt gemaakt. Dat zijn de bekende kinderziektes die bij elke nieuwe technologie optreden en zodra meer technici zich over de problemen buigen, des te betrouwbaarder de technologie wordt.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN