350 DAGEN TEST IS VOORBIJ, RESULTATEN IN ONGEVEER EEN MAAND

Door: Frank Acland

18 februari 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/02/18/1-mw-e-cat-plant-watch-thread-update-1-rossi-production-cost-in-kw-is-very-competitive Update 41


In een antwoord op het Journal of Nuclear Physics heeft Andrea Rossi aangegeven dat de 1 jaar lange test van de E-Cat centrale is voltooid.

Andrea Rossi
February 18, 2016 at 4:31 AM

Gerard Mc Ek,

De grootte van de brandstoflading is verfijnd door de ervaring van duizenden experimenten en, duidelijk, ook op basis van theoretische overwegingen.
Ja, de test van 350 dagen is geëindigd, gisteren heeft de ERV de test voltooid. Nu zal het ongeveer een maand duren voordat we de resultaten van zijn verslag zullen weten.
Er zal vanaf nu geen informatie meer over de 1MW E-Cat welke de test onderging worden gegeven totdat de publicatie van de resultaten wordt toegestaan.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

De ERV is de ‘Expert Responsible for Validation’ (expert voor geldigverklaring) welke blijkbaar een onafhankelijk persoon van buiten is met ervaring in nucleaire techniek en het testen daarvan.

Dus het verwisselen van de brandstofladingen zoals eerder werd gemeld, was geen onderbreking van de test, maar het was het signaal voor het beëindigen van de test.


Opmerking Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
De kans bestaat dat de onafhankelijke expert wel genoeg had gezien en het niet nodig vond om de brandstof te vervangen om daarna nog een klein aantal dagen te kunnen draaien om het exacte aantal dagen vol te maken. 320 dagen testen of 350, wat zal het uitmaken?http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN