ROSSI: TWEE LOCATIES VOOR E-CAT PRODUCTIE - USA EN ZWEDEN

Door: Frank Acland

17 juni 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/06/17/rossi-two-poles-of-e-cat-manufacturing-usa-and-sweden


Andrea Rossi verklaarde vandaag dat er een twee-locaties strategie zal komen voor de productie van E-Cats. Hem werd op het Journal of Nuclear Physics gevraagd waar hij zich bevond en hoe de onderhandelingen over de fabriek in Zweden verliepen. Rossi antwoordde:

Andrea Rossi
June 17, 2016 at 8:37 AM

Bob K,

Ik bevind me in de USA, maar de onderhandelingen gaan door omdat we het gaan doen. De beslissing is genomen. We zullen twee locaties voor de E-CAT-productie hebben, één in de USA en één in Zweden.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

Het is interessant om te horen dat Rossi beweert dat er nu ook een productielocatie in de Verenigde Staten zal zijn, omdat voorheen Industrial Heat de exclusieve rechten had om E-Cats te bouwen in de VS. Het persbericht van Leonardo Corporation kondigde echter aan dat zij de licentieovereenkomst met Industrial Heat hebben opgezegd vanwege het niet betalen van de licentiebedragen, het lijkt er dus op dat Rossi en Leonardo vinden dat zij nu het recht hebben te doen wat zij willen doen in de gebieden die onder Industrial Heat vielen.

Het lijkt vanwege de motie waarmee IH de rechtszaak van Rossi tegen hen afwijst, dat IH er van uitgaat dat de licentie niet beëindigd is en ik verwacht dat als de E-Cat duidelijk laat zien dat het een goed functionerende technologie is, en draait op COP’s van 50-200, dat Industrial Heat de licentie wil behouden, omdat de E-Cat dan het succesvolste bezit ter wereld is.

De rechtszaak kan dit allemaal voor lange tijd ophouden, maar het lijkt erop dat Leonardo doorgaat met hun verrichtingen alsof de situatie al is opgelost.



http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN