VRAGEN AAN DE WETENSCHAP

Door: Paul Harmans

1 april 2015


Op de volgende link vind je de website van de Nationale Wetenschapsagenda met daarop de pagina waarop je een vraag aan de wetenschap kan stellen:
http://www.wetenschapsagenda.nl/vragen-aan-de-wetenschap

Dit is de onderbouwing van het initiatief:

31 maart 2015

Indienen van vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda van start
Zijn wij ons DNA? Hoe ziet de supercomputer van de toekomst eruit? Wat leren talen ons over het verleden? Voorbeelden van inspirerende vragen aan de wetenschap. Vanaf vandaag kan iedereen in Nederland zijn vraag aan de wetenschap stellen op www.wetenschapsagenda.nl. Op basis van deze vragen wordt de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkeld. In de Nationale Wetenschapsagenda komt een aantal onderzoeksthema’s waar de Nederlandse wetenschap zich in de komende jaren door kan laten inspireren. In november 2015 wordt de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd.

Iedereen doet mee
De voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda, Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, roepen iedereen op om vragen in te dienen. Beatrice de Graaf: “Wij doen een beroep op de verbeelding van iedereen in Nederland. Onderzoekers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en individuen, iedereen is van harte uitgenodigd om een vraag te stellen. Je kunt een vraag namens een groep of namens jezelf indienen. Wij zien er naar uit om vanuit diverse invalshoeken te horen wat relevante kwesties zijn en wat mensen fascineert.”

“De agenda biedt een unieke kans voor wetenschap en samenleving om in gesprek te komen over de grote vragen voor de komende 10, 20 jaar en om in te spelen op thema’s die breed worden herkend. Nederland is goed in samenwerken. Met de agenda zal het draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek verder worden versterkt,” aldus Alexander Rinnooy Kan.

Welnu, LENR is nu exact HET onderwerp waar men om vraagt, dus neem svp allemaal de moeite om daar aandacht voor te vragen. Ik (Paul Harmans - Energy Catalyzer NL) heb dat inmiddels gedaan. Hieronder mijn toelichting op mijn vraag, helaas is de limiet 200 woorden, dus moet het bondig en kort.

‘De laatste jaren zijn er zeer vergevorderde resultaten met LENR (Koude Kernfusie) geboekt. Er zijn zelfs een aantal onafhankelijke wetenschappelijke testen uitgevoerd die LENR onomstotelijk hebben bewezen. Helaas zijn de gevestigde wetenschap, de politiek en de media niet geïnteresseerd, men is blijkbaar bang voor het negatieve imago dat sinds 1989 (ten onrechte) aan Koude Kernfusie kleeft. De wetenschappers die het wel aandurven om naar de laatste ontwikkelingen te kijken zijn unaniem in hun mening: LENR zal een grotere invloed op de wereld hebben dan de Industriële revolutie dat had. Het onderwerp is te uitgebreid om er in deze toelichting meer over te zeggen. Een paar punten:
Een universiteit in Japan doet inmiddels onderzoek naar LENR.
China heeft grote belangstelling en heeft vorig jaar een LENR onderzoekscentrum opgericht.
Een Russische professor heeft goede LENR-resultaten behaald en de wetenschappelijke wereld in Rusland is bijzonder geïnteresseerd.
Noorwegen wil bij LENR onderzoek betrokken worden omdat men vreest dat hun economie die is gebaseerd op olie en gas zal instorten.
Vliegtuigbouwer Airbus is al een paar jaar bezig met eigen onderzoek en heeft zelfs een patent op een LENR reactor aangevraagd.
Helaas zijn er een aantal sceptici die tegen beter weten in LENR blijven afwijzen.’
http://vragen.wetenschapsagenda.nl/vraag/onderzoek-naar-lenrhttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN