ZEVEN DAGEN HEL VOOR DE E-CAT QUARKX

Door: Hank Mills

1 juni 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/06/01/seven-days-of-hell-for-the-e-cat-quarkx-hank-mills


Andrea Rossi staat op het punt met een zeven dagen lange test van de E-Cat Quark X te beginnen, de beweerde meer geavanceerde versie van zijn Energy Catalyzer technologie. Hij heeft gezegd dat het doel van de test is de prestatie, betrouwbaarheid en veiligheid van de QuarkX aan een potentiele klant en partner te demonstreren. Drie van de kleine reactoren zullen een week lang draaien, en elke reactor zal een totaal vermogen van honderd watt leveren. Met een beweerde temperatuur aan de buitenzijde van 1470 graden Celsius, bij tijden zelfvoorzienende periodes van een half uur of langer en een hoog COP, zelfs als er energie van buitenaf wordt toegevoegd, kan het trio nucleaire reactoren een niveau van prestatie leveren dat alle andere LENR technologieën ver te boven zal gaan, inclusief de eerdere versies van de E-Cat. Zelfs het overleven van de reactoren gedurende een week in dergelijke nachtmerrieachtige condities zal een waardevolle prestatie zijn – de QuarkX zal heter dan de hel zijn! Als bovendien de beweerde rechtstreekse productie van elektriciteit door de reactoren wordt bevestigd, dan kunnen de resultaten de leiding die Leonardo Corporation over alle concurrenten op het gebied van LENR (koude kernfusie) heeft, aanzienlijk vergroten.

Uit de vele berichten van Andrea Rossi op het Journal of Nuclear Physics (JONP), kan een ruwe omschrijving van de QuarkX worden afgeleid. De technologie is klein en is beschreven als zo groot als een sigaret of een potlood. Om de erbij betrokken ultrahoge temperaturen te weerstaan, die gedurende het draaien behoorlijke schade aan het gebruikte materiaal kunnen aanrichten, zijn er op maat geproduceerde legeringen voor het omhulsel van de reactor en de elektrische weerstanden gebruikt. Ondanks dat het niet op het JONP wordt gespecificeerd, een dergelijke legering kan mogelijk ook in staat zijn de corrosieve eigenschappen van lithiumstoom gedurende een lange tijd te weerstaan. Bij tenminste één geval werd wolfraam als toegepast materiaal genoemd. Dat betekent dat dat mogelijk een component van het omhulsel van de reactor en de weerstanden is.

Een paar kleine stukjes informatie over de prestatiekarakteristieken van de E-Cat X zijn ook bekend: de hogere draaitemperaturen zorgen voor een hoger COP als energie van buitenaf moet worden verschaft, maar de unit kan ook gedurende periodes van tijd in de zelfvoorzienende modus draaien waarbij er geen energie van buitenaf nodig is, de buitenzijde van het omhulsel van de reactor kan het smeltpunt van nikkel te boven gaan vanwege de ‘wervelstromen’ die worden opgewekt, en op de een of andere wijze wordt er rechtstreeks elektriciteit opgewekt als toevoeging op de hitte en het licht. Rossi heeft verklaard dat de elektriciteit niet wordt opgewekt via het omzetten van hitte, en dat hij denkt dat zodra de technologie verder ontwikkeld is, vijftig procent van de output in de vorm van elektriciteit zal zijn.

Ondanks dat er duidelijke verschillen zijn tussen de QuarkX en de eerdere incarnaties van de E-Cat, is zoals beweerd dezelfde core technologie toegepast. De innerlijke werking van deze nucleaire reactor komt zoals beweerd overeen met zijn ‘vloeistofverwarmer’ patent. Als hij wordt gevraagd over de bestanddelen van de brandstofmix, dan beweert hij dat die dezelfde zijn – wat betekent een samenstelling van delen nikkel, lithium-aluminium-waterstof en elementaire lithium, allemaal in poedervorm. Bij eerdere testen met deze brandstofmix zijn er door Andrea Rossi inmiddels al extreem hoge temperaturen opgewekt, welke leidden tot op hol slaande gebeurtenissen die soms werden gadegeslagen door onafhankelijke partijen. Bij één zo’n test steeg de temperatuur van de reactor binnen tien seconden van duizend naar tweeduizend graden, met als gevolg dat het staal van de reactor verdampte en het keramiek smolt. Zoals een getuige het omschreef, de keramiek vloeide als hete was. De technologische verbeteringen die zijn toegepast op de E-Cat X lijken een hogere prestatie, maar dan op stabiele wijze toe te staan.

Bewijs van Ross’s eigen testen/demonstraties en onafhankelijk gebouwde kopieën lijken er sterk op te wijzen de Ni-LiAlH4-Li technologie werkt, dat het hoge temperaturen opwekt, een hoog COP heeft, en periodes van zelfvoorzienend draaien die kunnen duren van minuten tot verschillende uren. Dit alles lijkt een energiedichtheid aan te tonen die een 1000 watt per gram brandstof te boven gaat, een energiedichtheid welke geen enkele andere publiekelijk geopenbaarde LENR technologie kan evenaren gedurende een niet-destructief opereren. Maar als het aankomt op de QuarkX in het bijzonder, dan hebben we nul komma nul bewijs van de beweringen van Andrea Rossi. Tot op heden zijn er geen testgegevens of testverslagen gedeeld en er zijn geen publieke demonstraties geweest. De weeklange test zal ook volledig privé zijn, geen live beelden, geen live bloggen, geen foto’s en er wordt geen testverslag onmiddellijk na afloop vrijgegeven.

Als er eventueel een testverslag wordt vrijgegeven – als de testkenmerken en protocollen zorgvuldig zijn – dan kunnen we mogelijk de bevestiging krijgen dat de QuarkX inderdaad de revolutionaire technologie is zoals Andrea Rossi die heeft aangekondigd. Maar totdat dergelijke documentatie en harde gegevens worden verstrekt, is de weeklange test voor de LENR gemeenschap grotendeels betekenisloos. Wat we nodig hebben is gedocumenteerd hard bewijs dat we met de wereld kunnen delen en onweerlegbaar aan redelijke mensen laat zien – zelfs aan eerlijke sceptici – dat de Ni-LiAlH4-Li formule overvloedige hoeveelheden abnormale hitte produceert. Het testverslag van deze weeklange test dat ooit op een dag zal worden gepubliceerd, kan mogelijk dergelijk bewijs verschaffen. Maar we hoeven niet te wachten totdat het wordt gepubliceerd. Simpel gezegd staan we op het punt van het niet meer nodig hebben van testverslagen van Andrea Rossi om het ontzagwekkende potentieel van de E-Cat technologie bevestigd te krijgen.

De huidige vertraging van het ERV (Expert Verantwoordelijk voor Geldigverklaring) testverslag van de jaarlange test van de 1MW centrale is een voorbeeld van waarom we niet afhankelijk moeten zijn van Andrea Rossi of Industrial Heat (Cherokee) om het bewijs te verkrijgen dat we nodig hebben om LENR geldig te verklaren. Na een jaar wachten heeft een rechtszaak de verspreiding van de informatie van die test in de wacht gezet. Waar we nu naar kunnen uitkijken is een in potentie lange, zich voortslepende rechtszaak, die mogelijk jaren kan gaan duren als er geen schikking komt. Of en wanneer het ERV testverslag zal worden gepubliceerd is onbekend. We moeten daar een les uit trekken en aannemen dat het testverslag van de komende weeklange test van de QuarkX niet binnenkort zal worden gepubliceerd, als het al gepubliceerd wordt. Vanwege de positieve resultaten van replicabouwers zoals Songsheng Jiang, A Parkhomov, N. Stepanov en anderen, lijkt het dat het door ons zelf bouwen van op het Rossi Effect draaiende reactoren zeer uitvoerbaar is. Met onze eigen werkende reactoren kunnen we wat dan ook voor testen ontwerpen, we kunnen elke meettechniek toepassen die we willen, en wat voor vorm dan ook van warmtemeters (faseverandering, stroming, inductie, enz.) toepassen waarvan wij denken dat die optimaal zijn.

Het enige obstakel dat we momenteel hebben is het zien uit te vinden van de kritieke parameters die een kleine minderheid van de kopieerpogingen succesvol maken. Me356, een kopieerder die regelmatig op het LENR forum bericht, heeft vele aanwijzingen gedeeld die bruikbaar kunnen zijn. Sommige waren heel algemeen, andere waren reeds voorgesteld door mensen zoals Bob Greenyer van het Martin Fleischman Memorial Project. Als deze principes worden toegepast, dan denk ik dat de successcore dramatisch omhoog gaat. Zodra er eenmaal een ‘garantie op draaien’ formule op Internet wordt verspreid, dan zullen er binnen een korte periode honderden of duizenden replica’s op YouTube gepost worden. Met zoveel mensen die herhaaldelijke uurlange periodes van zelfvoorzienendheid demonstreren (gloeiende, withete reactoren die in feite honderden graden per seconden zouden moeten dalen) zou er geen ontkenning van de realiteit van het Rossi Effect meer zijn.

Terwijl de kopieerders werken aan het uitvinden van hoe je het Rossi Effect constant kunt dupliceren, zou een verklaring van Andrea Rossi dat de zeven dagen durende test succesvol was, een morele stimulans zijn. We kunnen alleen maar hopen dat zijn klant en mogelijke partner één van de grote namen is die op de internetforums besproken zijn. Andrea Rossi heeft reeds verklaard dat de klant die de hitte van de 1MW centrale voor een productieproces gebruikte, meerdere productiefaciliteiten in Europa heeft. Nadat de test voltooid was, verklaarde hij dat de klant drie 1MW centrales heeft besteld. Als de klant die getuige is van de test van de QuarkX dezelfde is als degene die de hitte van de 1MW centrale gebruikte, dan kunnen zij mogelijk over de middelen beschikken om de QuarkX naar een massaproductie te brengen.

Een massaproductie van de QuarkX waarbij moderne technologie wordt toegepast, inclusief robottechnologie, zou een gigantisch voordeel voor de wereld zijn. Stel je miljarden potloodgrote reactoren voor die voor elke toepassing die hitte of elektriciteit nodig heeft gebruikt kunnen worden. Elk huis zou een kleine unit hebben die verscheidene kilowatts aan energie levert, iets dat zou leiden tot het afschaffen van het hoogspanningsnet, elektrische auto’s kunnen in plaats van accu’s de Quark’s gebruiken om zodoende een oneindig bereik te hebben, ruimtevaartuigen die uitgerust worden met het alternatieve EM Drive voortstuwingssysteem, kunnen het zonnestelsel verkennen zonder zonnepanelen.

De komende maanden zullen opwindend zijn. Als we gefocust blijven op het kopiëren van het Rossi Effect, in plaats van op de strijd in de rechtszaal tussen Industrial Heat en Leonardo Corporation, is alles mogelijk.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN