MATS LEWAN BEOORDEELT HET E-CAT VERHAAL

Door: Frank Acland

28 februari 2017

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2017/02/28/mats-lewan-assesses-the-e-cat-story


Mats Lewan heeft op zijn An Impossible Invention website het artikel gepost dat gaat over de huidige status van LENR en dat eerder werd gepubliceerd in het Indiase magazine World Affairs. Bij de mensen die het verhaal over LENR volgen is een hoop van de informatie mogelijk al bekend, maar voor hen die onbekend zijn met het onderwerp verschaft het een uitstekend overzicht van de meest belangrijke historische punten op dit gebied.

Zoals velen van ons weten heeft Mats, als één van de zeer weinige journalisten die publiceren over dit onderwerp, veel connecties op dit gebied. Hij heeft ook een boek over Rossi en de E-Cat geschreven en zegt dat hij nog steeds praat met mensen die dicht bij het verhaal zitten.

Veel van ons zoeken gretig naar informatie over wat er momenteel gebeurt aangaande de E-Cat, maar vanwege de rechtszaak tussen Rossi en Industrial Heat is veel van deze informatie nu niet openbaar voor het publiek en als elke zichzelf respecterende journalist is Mats zeer discreet en tracht omzichtig geen vertrouwelijke informatie vrij te geven of de identiteit van vertrouwelijke bronnen. Hij haalt echter in dit artikel enkele algemene kwesties aan die wellicht een aantal van de zaken onthult die hij heeft vernomen via de gesprekken met zijn bronnen.

Uit het artikel:

‘Intussen, mensen met inzicht in het ERV verslag dat nooit is vrijgegeven, hebben tegen mij verklaard dat de resultaten die in dat verslag worden gepresenteerd overtuigend zijn en dat de enig mogelijke wijze om dat aan te vallen is, om Rossi, de ERV en andere mensen die erbij betrokken waren, te betichten van bedrog. Nochtans vind ik, op basis van getuigenissen die ik ontvangen heb, de hypothese van bedrog zeer onwaarschijnlijk. Maar, het is natuurlijk nog te voorbarig om conclusies te trekken nu de rechtszaak nog loopt. Toch is mijn strikt persoonlijke beoordeling, waarbij ik alle stukjes van de puzzel in elkaar pas en ze op hun waarde schat via mijn persoonlijke contacten met verschillende partijen, dat IH op een logische wijze handelde zoals een risicodragende investeerder hoort te handelen als het gaat om grip te houden op een ongelooflijk waardevolle technologie tegen de laagst mogelijke kosten, maar dat ze de moeilijkheden hebben onderschat van het omgaan met de uitvinder en andere mensen die erbij betrokken zijn. Dat betekent niet dat ik het gedrag van IH correct vind of verdedigbaar, maar nogmaals, daar is het rechtscollege voor om dat uit te zoeken en ik heb er vertrouwen in dat zij over de bekwaamheden beschikken om dat te doen…’

‘Het is echter veel belangrijker om aandacht te besteden aan de verdere ontwikkelingen van de E-Cat technologie waarvan Rossi beweert dat hij die heeft bereikt. De nieuwe reactor generatie wordt genoemd de Quark X. Volgens Rossi is het een minuscuul apparaat zo groot als een lucifer en heeft een energie output van ongeveer 20 watt, iets dat niet veel is. Maar, net als met de eerdere reactoren, het COP is vermoedelijk hoog, de reactie start onmiddellijk en de output is warmte, licht of zelfs elektriciteit. Daarenboven kunnen de lucifergrote reactoren naar verluidt in groepen gecombineerd worden om zodoende elke gewenste hoeveelheid aan output te leveren. Dat moet echter nog bevestigd en bewezen worden, maar alweer, gebaseerd op de informatie van bronnen, heb ik redenen om te geloven dat deze beweringen waar zijn en dat Rossi binnen een jaar, of wellicht maanden, in staat zal zijn dat te demonstreren.’

 

Voor mij draait dit hele E-Cat verhaal om het belang van de technologie, en dat is de reden dat ik E-Cat World begon en ben doorgegaan met publiceren ervan. Het is een veel langer verhaal dan ik in eerste instantie dacht, na zes jaar hebben we nog steeds niet de echt grote onthulling gezien die alle twijfel op de een of andere wijze wegneemt.

Persoonlijk vind ik de zakelijke en juridische problemen eromheen, waarbij die natuurlijk wel interessant zijn, van ondergeschikt belang. Net als Mats vind ik dat we tot nu toe slechts een gedeeltelijk plaatje hebben van de zaken die bij de gerechtelijke discussie betrokken zijn en ik denk dat het verstandig is om op dit moment nog geen concrete conclusies te trekken.

Voor mij komt het op neer het volgende: als Andrea Rossi werkelijk is gestuit op deze ‘onmogelijke uitvinding’, dan is het een uitermate waardevolle ontdekking die zeer belangrijke implicaties voor onze wereld zal hebben. Mats Lewan, die dit verhaal van meer dichtbij heeft gevolgd dan de meesten, en die contact heeft met sommige van de meest goed geïnformeerde bronnen op dit onderwerp die dicht bij Rossi staan, lijkt nog steeds behoorlijk positief te zijn over de validiteit van Rossi’s ontdekking. Voor mij is dat, ondanks de vele nog lopende discussies en de onbeantwoorde vragen die standhouden, een aanduiding dat Rossi’s beweringen niet zomaar van tafel geveegd mogen worden.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN