HET VERSLAG MET ISOTOPEN ANALYSEGEGEVENS VAN DE E-CAT CENTRALE KOMT VAN DE UNIVERSITEIT VAN UPPSALA

Door: Frank Acland

19 juli 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/07/19/report-e-cat-plant-isotope-analysis-data-came-from-uppsala-university


Op de Yahoo group New Vortex, heeft Abd ul-Rahman een document gepost waarvan hij zegt dat het de originele brandstofanalyse weergeeft van de 1 jaar lang geteste E-Cat centrale en waarvan we (E-CatWorld)
eerder deze maand al een kopie toonden. Lomax schrijft:

‘Ik heb nu toestemming het originele document dat ik ontving online te zetten. Het PDF geeft aan dat de schrijver Bo Hoistad is, één van de Lugano professoren en verbonden aan de universiteit van Uppsala. De titel van het verslag zegt dat het monster door Rossi op 11 mei 2016 werd geleverd, toen hij klaarblijkelijk in Uppsala was (tezamen met Mats Lewan, Mats meldt dit op zijn blog).’

Op de volgende link kun je het PDF file bekijken: analysis-Rossi-fuel-sample-May-111

De isotopenmetingen zijn het hetzelfde als wat we hier eerder al meldden, maar er is wat meer aanvullende informatie in dit verslag en dat is het volgende:

‘Isotopenopbouw van een brandstofmonster geleverd door Rossi, 11 mei 2016

Voorlopige uitslagen van een chemische analyse waarbij gebruik werd gemaakt van de Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) methode. De ICP-MS is een geïntegreerde methode om de gemiddelde isotopensamenstelling van het totale brandstof/as monster te analyseren. De analyse is uitgevoerd door Jean Pettersson aan het Inst van Chemistry-BMC, Analytical Chemistry, Uppsala University.’

We weten van Mats Lewan dat Andrea Rossi onlangs een bezoek aan Zweden heeft gebracht waar hij volgens Mats naar een fabrieksgebouw kwam kijken dat eventueel gekocht zou kunnen worden om daar de E-Cats te bouwen. Het lijkt erop dat hij tijdens die reis de universiteit van Uppsala van een brandstofmonster heeft voorzien zodat ze het daar konden analyseren.


Aanvulling Energy Catalyzer NL

Onder het bovenstaande originele artikel op E-Cat World kunnen bezoekers op het artikel en de inhoud daarvan reageren en er onderling vragen over stellen en beantwoorden. Er werd dan ook de logische vraag gesteld: ‘Kan iemand mij vertellen wat al die getallen betekenen?’

LENR G gaf het volgende antwoord:

‘Aannemende dat het om een echt monster gaat, is dat het bewijs van nucleaire activiteit (specifiek op het gebied van isotopenveranderingen, dus, veranderingen in het aantal neutronen in de atoomkern) binnen de 1MW centrale, overeenkomend met de activiteit die werd gevonden bij het analyseren van de as van de Lugano test.’

Dus kunnen we ervan uitgaan (als het werkelijk om een origineel document gaat) dat de E-Cat gewoon heeft gedaan wat ervan verwacht werd en wat Rossi al zolang beweert, namelijk een koude kernfusiereactie welke meer energie oplevert dan je eraan toe moet voegen. Als dit een officieel document is, dan heeft Industrial Heat wat uit te leggen aangaande hun beweringen dat de E-Cat niet werkte en nooit heeft gewerkt.

Ga er rustig vanuit dat een nucleaire reactie (waar de analyse van het asmonster van getuigt) een bijzonder grote energieopbrengst heeft (een miljoen maal meer dan een chemische reactie levert), en daarom een hoog COP kan opleveren als de reactie onder controle gehouden kan worden. Iets waar Rossi blijkbaar in geslaagd is, maar ook iets wat hem klaarblijkelijk door bepaalde grofgeldverdieners niet in dank wordt afgenomen.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN