DE VERSCHILLENDE E-CAT BENADERINGEN VAN LEONARDO EN INDUSTRIAL HEAT

Door: Frank Acland

19 maart 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/03/19/the-different-e-cat-approaches-of-leonardo-and-industrial-heat


We komen steeds dichter bij belangrijke onthullingen over wat koude kernfusie (in de vorm van Andrea Rossi’s E-Cat) kan betekenen en het is een tijd van toenemende hoge gespannenheid omdat we wachten op de publicatie van het verslag van de 1MW E-Cat centrale. Gisteren liep de aftellende klok die ik op E-Cat World had lopen af en ik ga niet weer een gok wagen!

Andrea Rossi houdt vol dat er niets is dat de ERV (Expert Verantwoordelijk voor Geldigverklaring van de 1 jaar lange test van de 1MW E-Cat centrale) kan tegenhouden om zijn verslag af te leveren. De grote vraag is: wat gaat er gebeuren als dat verslag wordt geleverd? Als het verslag laat zien dat de E-Cat onmiskenbaar en veilig een overvloedige hoeveelheid energie kan produceren terwijl er slechts een hele kleine hoeveelheid input-energie wordt verbruikt en een kleine hoeveelheid goedkope brandstof gedurende een periode van een jaar, dan zal dat belangrijk nieuws zijn dat zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor de wereld.

Als het verslag wordt geleverd aan Andrea Rossi en Industrial Heat, dan zullen zij een beslissing moeten maken over wat er vervolgens mee gaat gebeuren. Hier zijn enkele mogelijke opties:

Andrea Rossi heeft gezegd dat er overeenstemming moet zijn tussen alle betrokken partijen over wat er wordt vrijgegeven van de test. Deze partijen, zo neem ik aan, zijn Rossi/Leonardo, Industrial Heat, de klant die de energie gebruikte welke bij de test werd opgewekt, en de ERV.

1. Het vrijgeven van het volledige verslag. Dat zal de samenleving en de toekomstige klanten de meeste informatie geven over het potentieel van deze technologie.

2. Het verslag gedeeltelijk vrijgeven. Andrea Rossi heeft gesuggereerd dat er mogelijk vertrouwelijke informatie in het verslag staat, maar dat niet-vertrouwelijke informatie zal worden gepubliceerd op de Ecat.com website. In dat geval zal de aard van de achtergehouden inhoud van groot belang zijn. Bijvoorbeeld, het is mogelijk dat de klant niet wil worden geïdentificeerd, omdat zij het slachtoffer kunnen worden van zeer ingrijpend en ongewenst onderzoek. Het is tevens mogelijk dat de ERV om dezelfde redenen niet wil worden geïdentificeerd. Als de ERV niet met naam wordt genoemd en niet openlijk het document ondertekent, dan zal het effect van het verslag veel minder spectaculair zijn. Zonder onafhankelijke partij die niet openlijk naar voren treedt om het verslag te verifiëren, zal het niet als zeer betrouwbaar worden gezien.

3. Het verslag helemaal niet publiekelijk maken. Het is mogelijk dat het verslag door alle partijen zal worden beschouwd als volledig vertrouwelijk en dus misschien alleen beschikbaar zal zijn voor potentiële klanten onder een geheimhoudingsverklaring. Dat zal Leonardo/IH helpen bij het grotendeels buiten de openbaarheid blijven en weinig aandacht van concurrenten, maar het zal het algemene publiek in het duister laten over wat koude kernfusie kan betekenen.

Van de bovenstaande opties beschouw ik nr. 2 als de meest waarschijnlijke mogelijkheid, maar het is aannemelijk dat er onderhandelingen zullen zijn tussen de partijen over wat er precies in het verslag staat en wanneer en hoe het zal worden vrijgegeven.

Zo belangrijk als dit verslag is, wil ik wel benadrukken dat de gehele toekomst van de koude kernfusie daar niet volledig van afhangt. Andrea Rossi heeft de laatste tijd benadrukt dat hij van plan is in juni een belangrijke nieuwsconferentie in Zweden te houden. Ik denk dat het van belang is dat de conferentie in Zweden zal zijn omdat dat het handelsgebied van Leonardo Corporation is. Andrea Rossi bevestigde gisteren dat Industrial Heat de exclusieve licentie heeft voor de E-Cat in de USA (waar Rossi momenteel werkt) en het lijkt erop dat Rossi niet zomaar een persconferentie in de USA kan geven zonder instemming van Industrial Heat.

Waar zal de persconferentie over gaan? Mijn idee is dat hij iets zal aankondigen dat te maken heeft met de eerste industriële E-Cat X centrale en ik denk dat de eerste klant Hydro Fusion zal zijn, waarmee Rossi nauw samenwerkt. (Een paar weken geleden zei Rossi dat de eerste E-Cat X klant in Engeland is gevestigd, het is van belang te weten dat Hydro Fusion in Zweden opereert en dat de directie Zweeds is, maar dat het bedrijf in Engeland staat geregistreerd.)

De Leonardo en de IH benaderingen lijken zeer verschillend te zijn. Daar waar Industrial Heat een zeer behoedzaam en gematigd statement heeft gegeven betreffende hun activiteiten op het gebied van LENR (waarin nauwelijks Rossi en de E-Cat worden genoemd) en de potentie van deze technologie, daar spreekt Rossi dagelijks over zijn werk en is heel duidelijk over zijn wens om de E-Cat massaal over de wereld te verspreiden en een energierevolutie te bewerkstelligen.

Wat kan de oorzaak zijn van deze verschillen in aanpak? Mogelijk zijn er veel redenen die wij niet kennen, maar ik denk dat we wel kunnen zien dat de persoonlijkheid en de ambitie van Andrea Rossi de verklaring zijn voor zijn aanpak. Rossi wil niet zomaar een uitvinder zijn - hij ziet zichzelf zowel als uitvinder en als (meer belangrijk in zijn ogen) industrieel welke de droom van Nikola Tesla kan verwezenlijken, het aan iedereen beschikbaar stellen van oneindige energie. Industrial Heat aan de andere kant lijkt zich te focussen op het gebruik van LENR om het probleem van de vervuiling op te lossen, zij hebben nooit iets gezegd over het beschikbaar stellen van oneindige hoeveelheden energie, of zelfs maar over het goedkoper maken van energie.

Ik wil Torkel Nyberg van Sifferkoll.se bedanken voor het publiceren van de kaart op deze link, die de E-Cat licentie gebieden toont.

Iets dat ik heel belangwekkend vind, is dat Industrial Heat de licenties heeft voor de gebieden op de wereld welke de grootste fossiele brandstof producenten zijn: Noord- en Zuid-Amerika, Rusland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat kan mogelijk betekenen dat ze zeer bezorgd zijn dat zij bij hun stappen de machten binnen de regering en industrie verontrusten welke afhankelijk zijn van de traditionele bronnen voor energie en inkomsten.

Hoe de zaken zich zullen ontwikkelen is onmogelijk te voorzien, maar het lijkt mij dat er enige afwijkingen zijn in de benadering van Rossi aan de ene en Industrial Heat aan de andere kant. Ik weet niet wat IH denkt van Rossi’s benadering (of vice versa), ik verwacht niet dat Rossi het rustiger aan gaat doen wat betreft de voorgenomen snelle productie van zijn E-Cat X’s, en het zal interessant zijn om te zien wat hij op de nieuwsconferentie in Zweden gaat aankondigen, als dat doorgaat zoals is gepland.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN