ONAFHANKELIJK TESTVERSLAG: E-CAT OP ZIJN MINST 10 MAAL BETER
DAN CONVENTIONELE ENERGIEBRONNEN

Door: Frank Acland

20 mei 2013

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2013/05/ecat-com-publishes-3rd-party-report


Hier is het verslag:
http://ecat.com/files/Indication-of-anomalous-heat-energy-production-in-a-reactor-device.pdf

Ook gepubliceerd op Arxiv.org:
http://arxiv.org/abs/1305.3913

Titel: ‘Aanwijzing van abnormale productie van hitte-energie in een reactor welke waterstof en nikkelpoeder bevat.’

Auteurs: Giuseppe Levi (Universiteit van Bologna), Evelyn Foschi (Bologna, Italië), Torbjörn Hartman, Bo Höistad, Roland Pettersson and Lars Tegnér (Universiteit van Uppsala), Hanno Essen (Royal Institute of Technology, Stockholm)

In een samenvatting ervan lezen we:
De berekende volumetrische en gravimetrische energieopbrengsten die werden gevonden, bevinden zich ver boven deze die worden gevonden bij welke bekende chemische bron dan ook. Zelfs bij de meest conservatieve aannames, zoals fouten bij de metingen, is het resultaat nog steeds 10 maal meer dan bij conventionele energiebronnen.

UPDATE 10 juni 2013
AANHANGSEL MET ELEKTRISCHE METINGEN TOEGEVOEGD AAN ONAFHANKELIJK TESTVERSLAG Er is een nieuwe versie van het onafhankelijk E-Cat testverslag geupload naar de website arxiv.org, het verslag bevat nu een nieuw aanhangsel met de elektrische metingen. Dit is vermoedelijk gedaan als antwoord op de beschuldigingen dat de test bedrog was omdat Andrea Rossi verborgen stroombronnen aan de E-Cat had toegevoegd.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN