NOORSE ACADEMY OF TECHNOLOGICAL SCIENCES DOET VERSLAG VAN LENR SEMINAR - EEN VOORBEREIDING OP HET VERSCHIJNEN VAN LENR

Door: Frank Acland

20 januari 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/01/20/norwegian-technical-and-scientific-association-reports-on-lenr-seminar


Met dank aan AlainCo

Een artikel op de Noorse website Tekna - gepubliceerd door de Academy Of Technological Sciences met meer dan 64.000 professionele leden - doet verslag over het seminar dat afgelopen november in Oslo werd gehouden en waarop het belang van LENR (Low Energy Nuclear Reactions) technologie werd besproken en hoe dat Noorwegens toekomst kan beïnvloeden. Tekna was één van de sponsors van het seminar.

Deze bijeenkomst werd aanvankelijk door Dr. Michael McKubre in het Infinite Energy magazine gemeld, maar dit artikel voegt meer details en perspectieven toe.

Hieronder een aantal uittreksels uit het artikel (Google vertaling):

Gedurende de 25 jaar sinds 1989, zijn er honderden peer-reviewed artikelen over LENR (koude kernfusie) gepubliceerd in respectabele journals, merendeels journals voor scheikunde. Een aantal theorieën is naar voren gebracht, maar geen daarvan heeft algemene acceptatie verkregen… In de gevestigde natuurkunde gemeenschappen, ook in ons land, is altijd beweerd dat stabiele LENR tengevolge van theoretische redenen niet kan optreden, en dat daarom de beweringen van experimentele waarneming en praktische toepassing gebaseerd moeten zijn op afwijkingen in meetinstrumenten of pogingen tot financiële fraude.

De theoretische controverse is geen onderwerp van gesprek geweest op het seminar.

1e Spreker: Professor (emeritus) Hans Haakon Faanes, NTVA, SET/Tekna
Indien commerciële LENR producten in ontwikkeling een succes zullen zijn, dan zullen we geconfronteerd worden met een energie revolutie, positief voor de wereldwijde gemeenschap, maar wellicht nadelig voor de Noorse economie. Het is van het grootste belang dat deze ontwikkelingen nauw gevolgd worden zodat de effecten op de economie niet als een verrassing komen en dat de industriële mogelijkheden zo worden afgestemd dat we ervan kunnen profiteren.

2e Spreker: Dr Sten Bergman, Stone Power AB
Overzicht van mogelijk gerelateerde natuurlijke fenomenen. Geschiedenis van inspanningen van voor Fleischmann en Pons. Patenten. Overzicht van de wetenschappelijke en industriële hoofdspelers vandaag de dag, met speciale aandacht voor de ontwikkelingen van commerciële energiebronnen. Mogelijke toepassingen van LENR in de industrie: hitte, elektriciteitsproductie, voortstuwing van voertuigen, schepen, vliegtuigen en ruimtevaartuigen.

3e Spreker: Dr. Hanno Essén KTH
Verslag van testen gesponsord door Elforsk en uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Uppsala, Royal Institute of Technology (KTH)en de universiteit van Bologna. En van andere onafhankelijke testen van de verschillende ontwerpen van de heetwater opwekker E-Cat gefabriceerd door de Italiaanse uitvinder Andrea Rossi… De E-Cat genereert ‘bovenmatige hitte’ waarvoor een chemische verklaring is uitgesloten, terwijl de omzetting van elementen een nucleaire reactie bevestigt.

4e Spreker: Dr Michael CH MckKubre, SRI International
Het Fleischmann-Pons effect is bij SRI in meer dan 100 testen aangetoond en in meer dan duizend wereldwijd… Het bestaan van LENR, het Fleischmann-Pons effect, kan wetenschappelijk niet in twijfel worden getrokken. Twijfelaars kunnen echter niet tevredengesteld worden met de gegevens, dat kan alleen de markt doen. Bedrijven worden inmiddels opgericht.

5e Spreker: Dr. Oystein Norgeng, BI Norwegian Business School
De ontwikkeling van industriële producten gebaseerd op LENR zit nog in een beginfase waarbij veel belangrijk werk nog gedaan moet worden. Dat zal tijd kosten voor zowel de technische voltooiing als de goedkeuring voor, en de acceptatie op de markt… Consequenties voor Noorwegen bij een doorbraak van de LENR technologie: Verdere afname van de vraag naar olie en gas, verdere verzwakking van de overheidsbegroting, verslechtering van salarissen, verdere reductie van offshore activiteiten en van de toeleveringsindustrie. Goedkope energie zal de wereldeconomie stimuleren en andere delen van de Noorse industrie. Voor Noorwegen als een belangrijke exporteur van energie is het van vitaal belang op de hoogte te blijven van LENR.

Het seminar en het artikel tonen een sterke aanwijzing dat de belangrijkste professionals in Noorwegen LENR zeer serieus nemen en nu trachten de professionele gemeenschap te informeren over het belang ervan. Noorwegen heeft een grote economische ontwikkeling gezien en een nationale rijkdom vanwege de natuurlijke oliebronnen en het lijkt dat men nu inziet dat de dagen van afhankelijkheid van olie voor hun rijkdom achter hen liggen. Voor Noorwegen kan LENR voor extreem belangrijke economische en politieke implicaties zorgen en het lijkt erop dat ze dat onderkennen en nu overwegen hoe ze zich aan de verschijning van een nieuwe energiebron kunnen aanpassen, een energiebron die over de tijd olie zal overtreffen en ook andere energiebronnen die nu nog in gebruik zijn.


Opmerking Energy Catalyzer NL
Noorwegen lijkt het enige Westerse land te zijn dat inziet dat LENR de wereld gaat veroveren en men tracht maatregelen te treffen om de nadelige gevolgen daarvan op de eigen economie te beperken en tevens om LENR (onderzoek en ontwikkeling) te omarmen zodat men ook van de (financiële) voordelen ervan kan profiteren. Nu zit de erkenning in Noorwegen nog in de hoek van de wetenschap en moeten de politiek en het bedrijfsleven nog volgen, maar wetenschappelijke steun daarbij is van groot belang, dus politiek inzicht en interesse van bedrijven zal er beslist komen.

Maar hoe zit dat met Nederland? Wij hebben ook een economie die voor een groot deel profiteert van de opbrengsten van het gas in het noorden van het land en op ons deel van de Noordzee. De politiek bouwt voor iets van 5 miljard euro omstreden windmolenparken op zee en ook op land komen steeds grotere en ontsierende windturbines te staan. Op de webpagina Duurzame Energie van de overheid wordt een overzicht gegeven van de vormen van duurzame energie waar men aan werkt om zodoende in 2020 14% van alle energiebehoefte uit duurzame energie te laten bestaan. Maar daar staat geen LENR tussen, terwijl dat in 2020 wel eens de belangrijkste vorm van duurzame energie kan zijn en die 14% prognose van nu zal doen verbleken.

Alleen, hoe krijgen we LENR onder de aandacht van onze politiek? Ik heb in het verleden pogingen ondernomen, maar je komt bijna niet meer door allerlei blokkades heen die opgericht zijn om de bewindslieden te behoeden voor teveel ‘advies’ van de burger. Het blijft hangen bij een helpdeskmedewerker die je een kort berichtje terugstuurt met daarin een bedankje en de melding dat het zal worden doorgestuurd naar de betrokken minister, maar dat vanwege het grote aantal brieven en voorstellen geen garantie kan worden gegeven dat de minister er iets mee doet.

Ik vraag me dus af of een minister dergelijke brieven wel krijgt, ik vermoed dat er na de helpdesk nog een ambtenaar tussenzit die dergelijke voorstellen op hun waarde beoordeelt en in het geval van LENR (koude kernfusie) al snel afgaat op het eigen vooroordeel en dat is dat er altijd is beweerd dat zoiets onmogelijk is, dus hoeft hij er een minister niet mee lastig te vallen en verdwijnt het briefje daadwerkelijk in de archiefkast voor ‘onbegrepen stukken’. Het zou echter wel eens ‘het belangrijkste’ bericht voor een minister (en onze economie) kunnen zijn!

Toch wil ik de bezoekers van deze website vragen een poging te wagen, stuur de link van dit artikel naar 1 of meerdere politieke partijen, wie weet, je kan zomaar de redder van de Nederlandse economie zijn.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN