ROSSI: VOOR DE 1MW CENTRALE TEST MAXIMUM MOGELIJKE INPUT 300KW - GEMIDDELDE OUTPUT 1MW

Door: Frank Acland

21 april 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/04/21/rossi-for-1mw-plant-test-maximum-possible-input-300kw-average-output-1-mw


Ik heb getracht uit te vinden wat het minimum COP geweest kan zijn bij de test met de 1MW centrale, dus heb ik een paar vragen op het Journal of Nuclear Physics gesteld:

1. Wat was de maximum elektrische input beschikbaar voor de 1MW E-Cat centrale gedurende de jaarlange test?

Antwoord: 300 kW

2. Gedurende de 1 jaar lange test van de centrale, tijdens de tijd dat de centrale draaide (dus exclusief de downtime), wat was de gemiddelde energieoutput (warmte)?

Antwoord: De gemiddeld geproduceerde energie is geweest: circa 1MWh/h

Als we aannemen dat Rossi’s antwoorden eerlijk zijn (en er geen verborgen bronnen van energie aan het systeem waren gekoppeld), dan zou het minimum COP voor de gehele test ongeveer 3 zijn geweest. Dat zou dan zo zijn als alle beschikbare stroom werd gebruikt en er geen zelfvoorzienende modus was opgetreden. Als er wel lange periodes van de zelfvoorzienende modus tijdens het draaien waren, zoals Andrea Rossi meldde toen de test gaande was, dan is het aannemelijk dat het COP van ongeveer 50, zoals gemeld in de formele aanklacht, werd behaald.

Ik vroeg Rossi ook naar de elektriciteitsrekeningen van de klant. Hij bevestigde dat deze rekeningen bewaard zijn, maar hij wilde niet zeggen of hij of IH die konden inzien. Hij zegt dat dit iets kan zijn dat naar voren komt tijdens de rechtszaak. Ik denk dat de klant wel eens een belangrijke getuige in deze zaak kan worden als het werkelijk tot een rechtszaak komt.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN