VIJFENTWINTIG ECONOMISCHE IMPACTS VAN DE E-CAT

Door: Rick Allen

15 november 2013

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2013/11/25-economic-impacts-of-the-e-cat


Waar de E-Cat voor staat is eenvoudig: een bron van goedkope, schone, compacte, verplaatsbare en oneindige energie. Een dergelijke revolutionaire, alternatieve energiebron is heel hard nodig in onze wereld, en het op de markt komen daarvan zal talloze bedrijven, industrieën en delen van onze economie raken. Geen enkel aspect van onze beschaving zal ongemoeid blijven. Dit artikel tracht een lijst weer te geven waarin kort een aantal van die impacts wordt omschreven. Het moet natuurlijk worden benadrukt dat niemand de toekomst kan voorspellen en dat er veel variabelen zijn, zoals regels van de overheid die de koers van deze technologie kunnen wijzigen.

1. Robottechnologie - Momenteel zijn de meeste industriële robots verbonden met kabels aan een stroomvoorziening, of ze hebben grote en zware accupakketten aan boord. De E-Cat technologie kan eventueel leiden tot een ontwerp van een kleine, verplaatsbare stroomvoorziening welke in potentie maanden of langer meegaat. Denk daarbij aan menselijke robots die huishoudelijke karweitjes opknappen of de boodschappen halen, dit zou de toekomst kunnen zijn.

2. Geneeskunde - Alle soorten medische apparaten vergen stroom. Draagbare E-Cat stroomvoorzieningen kunnen lang meegaande stroom leveren voor alles van pacemakers, defibrillatoren, draagbare ademhalingsapparatuur, kunstharten, tot kunstledematen.

3. Auto-industrie - In moderne voertuigen zijn er vele systemen die kunnen falen: dynamo’s kunnen kapot gaan, de brandstofinjectie kan verstopt raken, radiateurs kunnen gaan lekken en ga zo maar door. Als een voertuig is uitgerust met een draagbare E-Cat stroomvoorziening kunnen veel van de systemen die vaak storingen veroorzaken weggelaten worden. Tevens kunnen voertuigen vanwege de ruimte die overblijft als de verbrandingsmotor en de brandstoftank zijn weggehaald, compleet opnieuw ontworpen worden. Een hele nieuwe generatie van weinig onderhoud nodig hebbende voertuigen met een bijna oneindig bereik zullen op de markt komen.

4. Recycling – De recycling industrie gebruikt zeer veel energie. Elk aspect van het verzamelen van materiaal, sorteren en verwerken behoeft energie. Als bedrijven de beschikking hebben over goedkope stroom afkomstig van E-Cat generatoren kan deze industrie van groter economisch belang worden. Als de kosten van recyclen laag genoeg worden, dan kunnen dergelijke bedrijven wel eens beginnen met het kopen of leasen van oude vuilstortplaatsen om de materialen daarop en daarin te verzamelen.

5. Internet - Hosting websites en databases zoals Google, vereisen grote serverruimtes die gigantische hoeveelheden stroom vragen. Veel van dergelijke bedrijven bouwen grote zonne-energie centrales om stroom te leveren aan hun gebouwen. Met de E-Cat kunnen deze bedrijven grote sommen geld en ruimte besparen. Ik stel me zo voor dat elk rek met servers van stroom wordt voorzien door een kleine koude fusie generator. Deze generatoren kunnen vierentwintig uur per dag, ongeacht de weercondities stroom leveren.

6. Voedselproductie - Openlucht landbouw op oude wijze kan wel eens een techniek van het verleden worden. Zelfs nu al is het mogelijk voedsel snel en kosteneffectief overdekt te produceren. In sommige Europese landen hebben bedrijven methodes ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van LED verlichting en hydrocultuur en worden de omgevingsfactoren gecontroleerd om in kleine overdekte ruimtes grote hoeveelheden gewassen te telen. Met een bron van spotgoedkope energie kan deze technologie nog geavanceerder worden. Veel grote steden kunnen wellicht zelfs wolkenkrabbers bouwen die bestemd zijn voor voedselteelt.

7. Transport - Als je een buskaartje koopt om ergens naartoe te reizen, dan gaat een behoorlijk deel van dat geld naar de brandstofkosten. Als er eenmaal E-Cats in voertuigen ingebouwd zullen worden, dan zullen de kosten van reizen naar beneden gaan. Als voordeel daarbij, met minder systemen die kunnen falen, kunnen bus- en taxibedrijven geld besparen op de onderhoudskosten. Dit zou een groot voordeel zijn voor de mensen die geen eigen vervoermiddel kunnen betalen. Met goedkope toegang tot het openbaar vervoer kunnen mensen meer voor hun werk, onderwijs en recreatie reizen.

8. Elektronica - De laatste mobieltjes en laptops hebben een accu waarvan de stroom slechts toereikend is voor een halve dag of minder bij constant gebruik. Door gebruik te maken van E-Cat stroomvoorziening kunnen ze gedurende maanden of jaren constant actief blijven. Het zal duidelijk zijn dat een apparaat dat nooit opgeladen hoeft te worden buitengewoon gewild zal zijn. Tevens kan draagbare elektronica met een onuitputtelijke energiebron uitgerust worden met meer en grotere toepassingen.

9. Verwarming - Zelfs voordat de E-Cats die elektriciteit produceren op de markt verschijnen, zullen er versies beschikbaar zijn die spotgoedkope warmte produceren op bijna elke temperatuur die je nodig hebt, zolang het maar onder het smeltpunt van nikkel blijft. Dat zal zorgen voor betaalbare warmte voor huizen en kantoren. Tevens zullen de industriële processen die hitte gebruiken - bijvoorbeeld raffinaderijen - deze technologie gebruiken in plaats van gebruik te maken van het elektriciteitsnetwerk dat draait op fossiele brandstoffen. Brandstoftekorten in de winter zullen iets van het verleden worden. Wat ik graag zou zien zijn grote binnentuinen en kassen in de koudste delen van de wereld.

10. Zonne-energie - Waarom nog zonnepanelen gebruiken die een grote hoeveelheid ruimte in beslag nemen en alleen stroom leveren gedurende de dag? De E-Cat zal op compacte wijze stroom leveren ongeacht of er licht is. Ik verwacht dat zonne-energie volledig achterhaald wordt. Dit is geen investeringsadvies, maar ik verwacht dat alle aandelen van zonne-energie bedrijven behoorlijk zullen dalen. Alles wat zonne-energie kan doen, kan de E-Cat vele malen beter. Bijvoorbeeld, hebben je omstandigheden een manier nodig waarbij eigen energie wordt opgewekt? Een nikkel-waterstof reactor zal in staat zijn dat te produceren in een kleine ruimte, vierentwintig uur per dag, met geen back-up van accu’s en voor lage installatiekosten.

11. Windenergie - windenergie vergt niet alleen grote hoeveelheden horizontale ruimte, maar ook verticale. Als een woongebied van stroom kan worden voorzien door kleine, verplaatsbare apparaten, wie wil dan nog de horizon vervuilen met gigantische, draaiende wieken?

12. Traditionele kernenergie - Praktisch uitgebannen. Op uranium en plutonium gebaseerde kernenergie is eenvoudigweg te duur en gevaarlijk. In tegenstelling daarmee kan de E-Cat technologie geen meltdown veroorzaken, gebruikt het geen nucleaire brandstof, en produceert het geen radioactief afval. Het heeft alle voordelen van traditionele kernenergie, met geen enkele van de nadelen. Daarbovenop is het goedkoop, verplaatsbaar en compact. Ik verwacht dat enkele jaren na de introductie van de nikkel-waterstof energie alle kerncentrales gesloten zullen worden.

13. Kolen - Ik denk dat dit één van de eerste industrieën is die ineen zullen storten. Het verbranden van kolen produceert de helft van de benodigde wereldenergie. De E-Cat technologie zal in staat zijn de kolen te vervangen die stoom produceren voor de elektriciteitscentrales. In een zeer korte periode zal de vraag naar kolen afnemen en zal de prijs van elektriciteit dalen.

14. Aardgas - Een groot deel van het aardgas dat wordt gewonnen wordt gebruikt voor stroomproductie. Tevens gebruiken veel mensen het om op te koken en voor verwarming. De E-Cat technologie zal in staat zijn de vraag naar aardgas snel te doen afnemen.

15. Olie - Ik betwijfel of de E-Cat meteen een grote impact op de vraag naar olie heeft. De miljoenen auto’s op de weg zullen niet binnen korte tijd vervangen worden. Maar ook al zullen steeds meer voertuigen met een E-Cat uitgerust worden, dan is olie nog nodig voor de productie van kunstmest, medicijnen, plastic en veel andere producten. Het verschil is wel dat na een bepaalde periode steeds minder olie voor energie zal worden verbrand.

16. Industrie - De gereduceerde kosten van energie zullen van veel voordeel zijn voor bedrijven die spullen maken die wij kopen en verkopen. Ze zullen in staat zijn die besparingen door te rekenen aan de consument. Laten we bijvoorbeeld een pak cornflakes nemen. Voor elke fase tussen boerderij en supermarkt is energie nodig, zoals het aandrijven van de machinerie dat de planten zaait, het gewas sproeit en oogst, dan voor de vrachtwagens die het naar de fabriek brengen, de machines die het maïs in schijfjes snijden, de machines die de schijfjes in de dozen stoppen, de vrachtwagens die de dozen naar de groothandel brengen, de vrachtwagens die de dozen naar de supermarkt brengen, de lichten die de winkels verlichten en de kassacomputer bij de caissière. Als al deze energiekosten verkleind kunnen worden, dan kan de prijs van 4 euro voor een pak cornflakes behoorlijk naar beneden.

17. Efficiëntie - De drang om bepaalde niveaus van energie-efficiëntie op te leggen, bijvoorbeeld het verbieden van normale gloeilampen, zal verdwijnen. Met spotgoedkope energie zal efficiëntie niet langer een belangrijk vraagstuk zijn. Ik kijk nu al uit naar metalen toepassingen berekend op zwaar werk die meer stroom vragen, maar een hele lange tijd meegaan. Misschien dat de hoeveelheid ondeugdelijk ‘junk’ plastic gereduceerd zal worden.

18. CO2 - Het idee van het verhandelen van CO2 en er belastingen over heffen zal verdwijnen. Vanwege het feit dat de E-Cat nul CO2 produceert, zullen, als de technologie zich uitbreidt, de hoeveelheden CO2 die wereldwijd in het milieu terechtkomen drastisch afnemen. In feite, met ongelimiteerde goedkope energie kunnen woestijnen in bossen worden veranderd. En als de opwarming van de aarde werkelijk plaatsvindt, dan hebben we met een ongelimiteerde energiebron een betere kans op overleven.

19. Luchtvaart - Het kan een langere periode van tijd kosten voordat er in vliegtuigen technologie gebaseerd op de E-Cat wordt geïnstalleerd. Wanneer ze dat echter gaan doen, kunnen vliegtuigen wekenlang vliegen, totdat ze aan onderhoud toe zijn. Vanwege de gereduceerde brandstofkosten kan de prijs van een ticket drastisch omlaag. We zullen tevens een toename van privévliegtuigen zien vanwege de lagere kosten. Maar natuurlijk, voordat de E-Cat technologie wordt gebruikt als krachtbron voor de aandrijving, zullen kleinere nikkel-waterstof reactoren in vliegtuigen worden geïnstalleerd om te zorgen voor de airconditioning, elektronica en verlichting.

20. Water - De beschikbaarheid van drinkwater is iets van toenemende zorg in veel delen van de wereld. De E-Cat technologie is bij uitstek geschikt om energie te leveren bij het ontzouten van zeewater, een zeer energie-intensief proces. Dat kan leiden tot grote vooruitgang in gezondheid en landbouw. Het goedkoop onttrekken van water aan de atmosfeer is een andere mogelijkheid met deze technologie.

21. De ruimte - Met de E-Cat technologie zal het haalbaar worden om bewoonbare ruimtes in een omloopbaan of elders in het zonnestelsel te bouwen en in stand te houden. Eén reden is dat raketaandrijving zal worden bereikt via koude kernfusie. De hoeveelheid brandstof die nodig is om in een omloopbaan te komen zal veel minder zijn. Een andere reden is dat nikkel-waterstof reactoren de ideale stroombron zullen zijn voor ruimtestations. In plaats van gevaarlijke, traditionele nucleaire brandstoffen of grote hoeveelheden chemische brandstoffen erheen te moeten brengen, zijn kleine hoeveelheden nikkel en waterstof voldoende. Nikkel en waterstof komen zo algemeen in het heelal voor, dat ze bijna overal gevonden kunnen worden.

22. Investering, Bankwezen en Aandelen - Als de E-Cat technologie op de markt verschijnt, dan zal de wereld versteld staan. De technologie zal als ‘te goed om waar te zijn’ ontvangen worden, maar het zal wel degelijk mogelijk blijken te zijn. Talloze industrieën zullen geld willen investeren in het produceren van producten gebaseerd op koude kernfusie, maar andere industrieën zullen failliet gaan.

23. Afzondering - In een wereld die doldraait met spionage is er een groeiende afzonderingsbeweging waarbij mensen zichzelf zoveel mogelijk van de wereld trachten af te zonderen. Soms bouwen mensen kleine huizen in afgelegen gebieden, of groepen gelijkgestemde mensen vormen gemeenschappen. Eén van de grootste uitdagingen voor deze enkelen is hoe energie op te wekken. Met de E-Cat technologie zullen zij in staat zijn voertuigen en elektriciteitsgeneratoren te hebben die lange tijd zonder bijtanken kunnen functioneren. Met deze goedkope energie is het voor hen mogelijk water aan de atmosfeer te onttrekken, om grote hoeveelheden voedsel binnenshuis te laten groeien en om zelfs onderdelen via 3D printers te maken. Bedrijven die spullen verkopen voor het overleven in afgelegen gebieden zullen groot worden. Ik denk dat hetzelfde geldt voor de recreatie-industrie, bedenk je dat je in staat bent een voertuig te kopen dat nooit geen benzine of diesel meer nodig heeft. Of een boot met E-Cat generator die je in staat stelt om er maanden aan één stuk mee te varen. Het ontlopen van Big Brother zal makkelijker gaan met de nikkel-waterstof technologie.

24. Mijnbouw - De E-Cat zal voor veel efficiëntere mijnbouw zorgen en een economische groei zal een grotere vraag aan grondstoffen laten zien. Uiteindelijk zullen we niet meer verplicht zijn materialen aan de aarde te onttrekken. In plaats ven het beschadigen van onze leefomgeving zullen we in staat zijn met koude kernfusie aangedreven ruimteschepen naar de asteroïdengordel te sturen en daar de grondstoffen te vergaren en die naar de aarde terugbrengen.

25. Wetenschap - Koude kernfusie is decennialang als pseudo-wetenschap betiteld. Zodra de wereld zich realiseert dat de E-Cat echte koude kernfusie of LENR techniek is, dan zullen miljoenen breinen zich openen voor deze nieuwe realiteit binnen de natuurkunde. Dat zal veel nieuwe technologieën genereren die onze beschaving zullen verbeteren. Iemand kan bijvoorbeeld een praktische antizwaartekracht technologie ontwikkelen.

Zoals je ziet kan de E-Cat technologie de wereld op grote schaal beïnvloeden. In eerste instantie zal de wereldeconomie door elkaar geschud worden, maar de technologie zal al heel snel miljoenen nieuwe banen scheppen. Als het op de juiste wijze wordt gebruikt, dan zal de nikkel-waterstof fusie in staat zijn onze beschaving te transformeren van één van armoede en gebrek, naar één van overvloed.


Zie ook het eerdere artikel: VIJFENTWINTIG WONDEREN VAN DE E-CAThttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN