E-CAT QX FOTO GEPLAATST IN NIEUW ROSSI GULLSTROM DOCUMENT
(CALORIEMETRISCHE BEREKENINGEN LATEN COP VAN 2000 ZIEN)

Door: Frank Acland

20 juli 2017

Vertaling: Marc Ellenbroek/Paul Harmans

Bron: http://e-catworld.com/2017/07/20/e-cat-qx-picture-posted-in-new-rossi-gullstrom-paper


Met dank aan Observer voor het wijzen op een nieuw document dat is gepubliceerd en is toegevoegd aan het Rossi-Gullstrom document dat werd gepubliceerd op 18 juli (2017) op Arvix.org. De titel van het artikel is: ‘Nucleon polarizability and long range strong force from sI=2 meson exchange potential’
https://arxiv.org/pdf/1703.05249.pdf

Het is voor het grootste deel een zeer ingewikkeld theoretisch document.

Opmerking Paul Harmans: Omdat het technische verhaal boven mijn pet gaat, heb ik Marc Ellenbroek (http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/MediaE-Cat28Februari2016.htm) gevraagd deze introductie te vertalen. Marc heeft daarmee ingestemd en heeft tevens zijn eigen opmerkingen toegevoegd om het een en ander te verduidelijken. Hier is de introductie:

“We presenteren een nieuwe theorie, waarbij de polarisering van kerndeeltjes gebruikt kan worden om energie te onttrekken uit kerndeeltjes onder bijzondere elektromagnetische condities.

Ook introduceren we een nieuwe theorie voor een sterke kracht werkend over een ‘grote’ afstand door de rol van bepaalde mesonen te versterken tussen een twee kerndeeltjes potentiaal door middel van een ‘isospin’ van gemengde tau mesonen.”

Paul, dit hierboven is echt adacadabra voor mij, evenals de rest van het natuurkundige deel. Als mensen zich daarin willen verdiepen moeten ze maar het originele document bestuderen.

De introductie eindigt in:

“Om een deel van de theorie te checken introduceren we een experiment dat in veel richtingen onze studie heeft gemotiveerd”.

Aan het eind van het document wordt dit experiment beschreven:

Het systeem wordt weergegeven op foto 5. De gele temperatuurmeter meet de temperatuur van de olie in de warmtewisselaar. Aan de linkerkant op het plaatje zie je twee voltmeters die in mV de spanning over de 1 ohm weerstand weergeven, als gevolg van een stroompje dat door de weerstand loopt. (1000 mV = 1 Ampere).

Toevoeging n.a.v. een recent interview van Frank Ackland met Andrea Rossi: “De E-cat QX bevindt zich in de groene warmtewisselaar.”

Caloriemetrische berekeningen van de warmtewisselaar:

Efficiëntie van de warmtewisselaar:10%

Primaire warmtewisselaarvloeistof: smeerolie (Shell minerale olie).

Karakteristieken van de smeerolie: Soortelijke massa=0,9 Specifieke warmtecoëfficiënt o,5

Caloriemetrische gegevens van de vloeistof: 0,5 kcal/h = 0,57 Wh/h

Stromingsverwarming: 1,58 C/1,8 min voor 11 gram resulteert in 20 Wh/h

Energie input: O,1 V over 1 ohm geeft 0,01 Watt


Foto 5 - De E-Cat QX op de testbank

Over dit laatste: de ‘Energie Input’ is heel veel discussie. Volgens Rossi is de impedantie van de E-cat QX verwaarloosbaar. Dat betekent dat de spanning over de reactor controller ook (bijna) nul is. Hoe dat mogelijk is wil Rossi niet vertellen. Alleen Gerard McEk komt op ECW met een redelijke verklaring. Volgens hem wordt in de reactor een spanning opgewekt als deze eenmaal aan is. Deze veroorzaakt een stroom door de controller en de 1 ohm weerstand van 100 mA. De interne weerstand van de reactor is zodanig dat de spanning over de reactor maar 0,1 V is. Zie schema:

Gerard baseert dit op het feit dat Rossi herhaaldelijk heeft gezegd dat de E-catX (waarvan de E-cat QX is afgeleid) maximaal 10 % van zijn output energie in de vorm van elektriciteit kan afgeven, bovendien is deze benadering consistent met de hierboven afgegeven details en andere opmerkingen van Rossi naar aanleiding van vragen hierover.

Tenslotte wordt nog een opmerking geplaatst:

“De COP van het systeem met de caloriemetrieke metingen zijn grotendeels in lijn met de metingen en berekeningen gebaseerd op de Weense en Boltzmann vergelijkingen”.

Ter verduidelijking: deze berekeningen worden toegepast bij warmtestralingmetingen, waarbij eveneens de energieafgifte kan worden berekend.

Nog een opmerking: Frank Ackland suggereert een COP van 2000. Dit wordt niet in het document vermeld. Het is zeer wel mogelijk dat hij en Gerard McEk het bij het verkeerde eind hebben, omdat de ‘energy input’ van de reactor niet wordt verstrekt.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN