ROSSI IS EEN E-CAT PATENT TOEGEKEND DOOR HET US PATENT OFFICE

Door: Frank Acland

25 augustus 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/08/25/andrea-rossi-granted-e-cat-patent-by-us-patent-office


Mats Lewan heeft op zijn Impossible Invention blog het bericht gepost dat het US Patent Office Andrea Rossi een patent heeft toegekend:
http://animpossibleinvention.com/2015/08/25/rossi-has-been-granted-us-patent-on-the-e-cat

Het patent is vandaag toegekend, 25 augustus 2015, zie:
http://animpossibleinvention.files.wordpress.com/2015/08/us9115913b1.pdf

Dit is een zeer betekenisvolle gebeurtenis wat betreft het kopiëren van het ‘Rossi Effect’. Er zijn al een aantal pogingen gedaan door mensen die Rossi’s beweringen, E-Cat verslagen en het werk van andere kopieerders hebben bestudeerd, zoals Alexander Parkhomov. Nu hebben we enkele belangrijke nieuwe details die de kopieerders van pas zullen komen, en ik ben er zeker van dat er nieuwe kopieerders zullen aantreden.

Eén interessant fragment uit het patent dat behulpzaam kan zijn:

‘Variaties in de verhoudingen van reactiecomponenten en katalysatorstoffen leiden tot reactiewaardes, maar zijn niet essentieel. Echter, het is vastgesteld dat een gepaste mix moet bestaan uit een mix van 50% nikkel, 20% lithium en een 30% lithium aluminium waterstofverbinding. Binnen deze mix treedt nikkel als katalysator voor de reactie op, en bepaalt dus niet op zichzelf het reactievermogen. Ondanks dat nikkel zeer bruikbaar is omdat het ruimschoots op de wereld voorhanden is, kan de functie ervan tevens worden uitgevoerd door andere elementen genoemd in kolom 10 van het periodiek systeem der elementen, zoals platina of palladium.’

Ik heb Rossi op het JONP gevraagd hoe ze in staat waren de zaken weer recht te zetten nadat het patent onlangs een definitieve afwijzing van het Amerikaanse patentbureau had ontvangen. Hij reageerde met:

Andrea Rossi
August 25th, 2015 at 11:11 AM

Frank Acland,

Werken, studeren en discussiëren.
Dank voor de voor mij belangrijke felicitatie van je. Dit is een succes voor ons allemaal binnen de LENR familie.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi


Opmerking Paul Harmans -Energy Catalyzer NL
Naar mijn mening is het toekennen van dit patent veel belangrijker voor de bevestiging van de techniek van Rossi dan het belang voor de mensen die het Rossi Effect willen kopiëren. Bijna de complete (wetenschappelijke) wereld is zeer sceptisch over koude kernfusie en Rossi wordt door al die sceptici als een oplichter betiteld. Een patent voor zijn E-Cat technologie van nota bene het Amerikaanse patentbureau is echter een ongekende mijlpaal en dus kunnen al die sceptici een begin maken met het aanbieden van hun excuses aan Rossi en tevens kan eindelijk hun asociale rem op een betere toekomst van de wereld en op de gezondheid van de mens worden opgeheven. DAT is het belang van dit patent!

En als ik in het patent lees dat bv. ook palladium de taak van nikkel kan overnemen, dan doet me dat onmiddellijk aan Fleischmann en Pons denken, zij maakten bij hun koude kernfusie experimenten van 25 jaar geleden gebruik van palladium (in waterstof!). Dus heren sceptici, wat mij betreft zijn jullie uiteindelijke excuses voor deze twee wetenschappers wel heel gering om het onrecht dat jullie deze twee hebben aangedaan - wat jullie in werkelijkheid de gehele mensheid hebben aangedaan - recht te zetten! Ik meen dat het Nikola Tesla was die zei: ‘Intelligentie zonder wijsheid is de meest vernietigende kracht op aarde.’ Hij kende jullie en jullie kortzichtigheid (en een aantal van jullie die met voorbedachten rade deze techniek, voor eigen gewin(!), als onmogelijk betitelden) nog niet, maar het was beslist een domheid van dergelijke mate die hij met zijn uitspraak voor ogen had.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN