CURRENT SCIENCE JOURNAL PUBLICEERT SPECIAAL VERSLAG OVER LENR

Door: Frank Acland

24 februari 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/02/24/current-science-journal-has-special-section-on-lenr-current-science-association-and-indian-academy-of-sciences


Current Science is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschapsjournal dat twee maal per maand wordt gepubliceerd door de Current Science Association, in samenwerking met de Indian Academy of Sciences.

Het uiteindelijke verslag over Low Energy Nuclear Reaction is nu gepubliceerd als een speciaal verslag in de jaargang 108, nr. 4 uitgave van Current Science (voorafgaand aan de druk waren er al versies van beschikbaar). Uit het voorwoord:

In dit speciale verslag hebben we veel standvastige aanhangers van LENR gevraagd hun belangrijkste onderzoeksbevindingen te delen. Het doel van deze verslagen is om een overzicht van dit onderwerp te verschaffen waarbij elke expert zijn eigen terrein bespreekt. De insteek was niet om naar nieuw werk te vragen, iets dat wel belangrijk zou zijn voor de specialisten op dit terrein, maar om een verzameling nieuwsgierigheid opwekkende ontwikkelingen bij elkaar te brengen, inclusief veel van de belangrijke referenties die gedurende de jaren zijn geproduceerd. We hebben de auteurs van de theoretische verslagen toegestaan hun modellen in hun eigen woorden weer te geven, in plaats van dat anderen daartoe een poging zouden doen.

We denken dat deze verzameling van verslagen het belangrijkste overzicht van het veld geeft. De observaties gedurende de jaren bevestigen het optreden van niet alleen fusiereacties tussen de waterstofatomen onderling, maar zelfs tussen de waterstofisotopen en het atoomrooster van het metaal. Deze laatste vormen van reactie staan bekend als LENR transmutatie reacties.

De uiteindelijke inhoud van de betreffende uitgave is op de volgende link beschikbaar:
http://www.currentscience.ac.in/php/toc.php?vol=108&issue=04

We hoorden een paar maanden geleden dat er in India door bepaalde wetenschappers inspanningen werden verricht om de Indiase overheid aan te sporen een koude kernfusie programma op te starten en er werd aangegeven dat Current Science een speciale sectie aan LENR zou besteden. Het is interessant om te kijken hoeveel attentie deze speciale uitgave krijgt. Er wordt wel gezegd dat om de ambtenarij serieus naar LENR te laten kijken, daar peer-reviewed artikelen voor nodig zijn en dit is inderdaad een peer-reviewed journal. Het staat, zoal ik heb begrepen, aan de top van de interdisciplinaire wetenschappelijke journals in India.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN