GEDACHTEN BIJ HET UITROLLEN VAN LENR OP DE MARKT

Door: Omega Z

22 januari 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/01/22/thoughts-on-lenr-rollout-omega-z


Oké, vaak schrijf ik commentaren die trachten de verwachtingen wat af te zwakken. Zoals het verwarmen van alle wegen en snelwegen: theoretisch mogelijk, echter moeilijk voor elkaar te krijgen vanwege vele redenen. Auto’s die op een E-Cat rijden: op zijn minst pas over 20 jaar. De technologie is er gewoon nog niet en hoe je de cijfers ook kneed, het werkt niet. Zo vind ik auto’s die in de huidige technische vorm op accu’s rijden ook nog twijfelachtig. Echter, de E-Cat, ondanks dat er nog een lange weg is af te leggen naar een volledig volgroeide technologie, nadert snel het moment van een volwassen niveau waarbij het op vaste locaties kan worden gebruikt voor verwarming en kort daarna (een aantal jaren) gevolgd door opwekking van elektriciteit.

Wat betreft het antwoord van de Engelse minster van het ministerie van energie en klimaatverandering, dat is op zijn minst het 2e antwoord van hem waarvan ik op de hoogte ben en wellicht wel het derde, dat verschaft voldoende details zodat we weten dat zij op zijn minst op de hoogte zijn van LENR en mogelijk volgen zij het van dichterbij dan wij ons kunnen voorstellen. In feite, iedereen die een beetje oplet weet dat er VELE landen zijn die het zeer nauw volgen.

Het geeft de indicatie dat die situatie kan veranderen als/zodra het in de gevestigde wetenschap via peer review wordt besproken, iets dat pas zal gebeuren als er massaproductie plaatsvindt.

Welnu, dan zij we weer terug bij: ‘De markt zal uitmaken of het werkt of niet’ - omdat voordat dat het geval is, de gevestigde wetenschap het niet zal erkennen.

Dus, als aan het eind van het jaar de experimentele centrale van Rossi/Industrial Heat zich bewijst als betrouwbaar en er meerdere centrales gebouwd gaan worden, dan pas zal het ministerie van energie en klimaatverandering fondsen beschikbaar stellen om LENR beter te gaan begrijpen.

Te laat natuurlijk, omdat op dat punt de industrie miljarden in onderzoek, ontwikkeling en marketing zal pompen. Het zullen de wetenschappers zijn in dienst van de industrie of daardoor ingehuurd op universiteiten die de leiding zullen nemen. Zij zullen veel sneller vooruitgang boeken dan enig onderzoek betaald door een overheid.

Eén ding dat al vele malen door veel mensen is gezegd en waar ik het 100% mee eens ben, is: zodra 1 land LENR heeft, zullen alle andere landen aan boord klimmen of ten dode opgeschreven zijn.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN