NIEUW ARTIKEL VAN HUW PRICE: ‘STAAT HET KOUDE FUSIE EI OP UITKOMEN?’

Door: Frank Acland

25 maart 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/03/25/new-huw-price-article-is-the-cold-fusion-egg-about-to-hatch


Huw Price, Bertrand Russell Professor in Filosofie en lid van het universiteitsbestuur van de Universiteit van Cambridge, heeft voor de Aeon.co website een nieuw artikel geschreven over LENR en hoe hij denkt dat het op het punt staat op het wereldtoneel uit te barsten. Het artikel luidt: ‘Is the cold fusion egg about to hatch?’ (‘Staat het koude fusie ei op uitkomen?’) en kan hier gelezen worden:

https://aeon.co/opinions/is-the-cold-fusion-egg-about-to-hatch

Dr Price refereert aan een artikel dat hij drie maanden eerder schreef, getiteld: ‘The Cold Fusion Horizon’ ('De koude kernfusie horizon') waarin hij het heeft over de ‘reputatie valkuil’ waar het onderwerp last van heeft, wat inhoudt dat het bespreken van het onderwerp taboe is, dat mensen zich bewust afzijdig houden van het onderwerp om te voorkomen dat hun reputatie bezoedeld wordt.

Hij schrijft:

‘Niet verrassend, sommige lezers waren niet overtuigd. Enkele verontruste reageerders waren zelfs bezorgd over wat het stuk met mijn eigen reputatie zou doen. Dus, heb ik drie maanden later enige spijt?

In tegendeel, het verhaal is naar mijn opvatting nog interessanter geworden. Ik wil hier wat updates aan lezers aanbieden die de laatste keer niet overtuigd waren dat deze ontwikkelingen het waard zijn om dat zelf te volgen. En ik wil een stevige waarschuwing doen uitgaan aan iedereen die nog steeds vol vertrouwen meent dat zij dit onderwerp kunnen blijven negeren. Als LENR op het punt staat een comeback te maken, dan zal de reputatie valkuil zich snel, heel snel omkeren. Niemand wil de laatste struisvogel zijn die zijn kop uit het zand trekt. U bent dus gewaarschuwd!’

Hij gaat verder met aandacht besteden aan de vele ontwikkelingen die we hier ook besproken hebben, zoals de conclusies van Rossi’s E-Cat test, de bewering van MFMP dat röntgenstraling een signaal voor LENR is en het laatste statement van Industrial Heat over hun voortgaande werk op het gebied van LENR.

Hij ziet dat de aanwijzingen positief zijn voor het verschijnen van belangrijke ontwikkelingen in de koude kernfusie, en hij eindigt met een uitdaging:

‘We weten niet hoe dit verhaal zal aflopen, maar met de spelers die er momenteel bij betrokken zijn is het moeilijk om te doen alsof het van alles is, behalve interessant. Misschien is het tijd voor de wetenschapsmedia van de wereld wat wilskracht te tonen, en de confrontatie met de reputatie valkuil aan te gaan en er aandacht aan te gaan besteden?’


Opmerking Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
Ik geef hier de opmerking van Gerard McEk die hij onder het artikel op E-Cat World schreef:

‘Fantastisch om Huw’s woorden te lezen. Wat wij allemaal al jaren beseften, heeft nu prachtig vorm gekregen in zijn artikel. Laten we hopen dat het ERV testverslag binnenkort komt en dat de wetenschappelijke struisvogels net daarvoor hun koppen hebben opgericht, anders zullen ze voor altijd in het duister blijven, uitgelachen door hen die de moed hadden het licht te zien.’http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN