'ALGEMEEN BEKENDE' BEDRIJVEN HEBBEN ORDERS VOOR E-CAT CENTRALES GEPLAATST
vraag en antwoord met Andrea Rossi

Door: Frank Acland

25 oktober 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/10/25/well-known-companies-have-placed-orders-for-the-e-cat-qa-with-andrea-rossi


Ik heb onlangs de volgende vragen aan Andrea Rossi gezonden, hierbij zijn antwoorden:

1. Kunt u voor ons de werkomstandigheden in de scheepscontainer beschrijven, bijvoorbeeld het aantal werknemers, het soort werk dat die mensen uitvoeren en de algemene sfeer?

Antwoord: Er zijn in wisselende diensten 10 personen gemachtigd aanwezig te zijn, we hebben ingenieurs en arbeiders, de sfeer is die van een harmonisch team dat werkt aan iets belangrijks waarin we geloven.

2. Heeft u veel contact met de eigenaar van de fabriek waar u werkt en met de werknemers daar, zo ja, wat voor soort interactie heeft u dan? Hoe tevreden zijn zij met de diensten die u tot nu toe verschaft?

Antwoord: We hebben niet veel interactie met de klant, omdat we simpelweg de hitte leveren in de hoeveelheid die is vastgelegd in het contract. Soms, als we vanwege reparaties de hoeveelheid te leveren hitte moeten laten afnemen of stilleggen, moeten we hem dat, zodra wij het probleem zien aankomen, natuurlijk zo snel mogelijk laten weten.

3. Hoe zullen de resultaten van de lopende test worden gepubliceerd als de test gedaan is en door wie zullen ze bekend gemaakt worden?

Antwoord: De gegevens aangaande de test die nu loopt worden doorgegeven aan IH en Leonardo Corp. Ze zijn vertrouwelijk.

4. Publiceert u uw eigen verslag zodra de test voorbij is?

Antwoord: Dat zal niet alleen van mij afhangen, omdat de publicatie moet voldoen aan de afspraken met alle partijen die erbij betrokken zijn.

5. Onlangs meldde u dat er gedurende de loop van de huidige test van de centrale meer dan 170 storingen hebben plaatsgevonden. Dat lijkt zeer veel. Kunt u enkele verklaringen geven over de reden van deze storingen, en bent u verrast door het aantal reparaties die u hebt moeten uitvoeren?

Antwoord: Nee, dat is vertrouwelijk.

6. Wordt de centrale gedurende de tijd steeds betrouwbaarder, ook vanwege de reparaties?

Antwoord: Ja.

7. Wat zijn enkele van de meest waardevolle lessen die u gedurende de loop van de test tot nu toe hebt geleerd?

Antwoord: Die zijn voorlopig vertrouwelijk.

8. Wanneer en waar verwacht u de eerste E-Cat centrales in actie te zien komen, als de huidige test positief blijkt uit te vallen?

Antwoord: Deze centrale is reeds in actie. De volgende centrales zullen afhangen van de uiteindelijke resultaten van de lopende test. Ik kan geen schema opzetten totdat de uiteindelijke resultaten (die zowel positief als negatief kunnen zijn) zeer goed bekend zijn.

9. Bent u nog steeds van plan om hitte te verkopen afkomstig van centrales in eigendom en beheerd door Leonardo, alsook het verkopen van centrales?

Antwoord: Ja.

10. Is dat omdat het voor u eenvoudiger is de centrales te beheren die de hitte leveren die u verkoopt? Voor veiligheid en onderhoud?

Antwoord: Ja.

11. Heeft u al orders voor deze service ontvangen, sinds de reclame door Hydro Fusion op Ecat.com?

Antwoord: Ja.

12. Wat voor contacten heeft u gehad met de potentiële fabrikanten, financiers en vervoerders voor wat betreft de vercommercialisering?

Antwoord: Dat is vooralsnog vertrouwelijk.

13. Heeft u algemeen bekende bedrijven die geïnteresseerd zijn om klant te worden?

Antwoord: Ja.

14. Heeft al orders gehad van algemeen bekende bedrijven?

Antwoord: Ja.

15. Hoe uitdagend denkt u dat het zal zijn als u een veiligheidscertificering voor de huishoudelijke E-Cats krijgt?

Antwoord: Zeer uitdagend.

16. Wat maakt het zo’n grote uitdaging?

Antwoord: De aansprakelijkheid die de certificaatverstrekker op zijn schouders dient te nemen bij afwezigheid van een geschiedenis van het product.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN