ROSSI’s HOT CAT VERWACHTINGEN
update: volgende versie ‘een compleet nieuw ding’

Door: Frank Acland

25 juli 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/07/25/rossis-hot-cat-hopes


Het ziet ernaar uit dat terwijl Andrea Rossi de prestaties van de 1MW centrale in de gaten houdt (alle meldingen van onlangs van hem over de centrale zijn behoorlijk positief), hij ook bezig is met de ontwikkeling van de Hot Cat (de hoge temperatuur E-Cat), een reactor die ook een jaarlange test ondergaat in de scheepscontainer waarin Rossi werkt.

Rossi heeft onlangs verklaard dat hij een idee heeft over hoe de prestatie van de Hot Cat ‘radicaal te verbeteren’, gebaseerd op de gegevens die zijn team heeft verzameld gedurende de testrun. Hier zijn enkele recente commentaren over de huidige status van de Hot Cat:

24 juli

‘Over mijn leven in de container’: het is nu 21:20 op vrijdag 24 juli en ik ben in de container en ze werkt stabiel. Zondag, overmorgen, zal de nieuwe versie van de Hot Cat ook gaan draaien, en eerlijk gezegd, ik ben er zeer opgewonden over.’

‘Vraag: Hoeveel tijd neemt het nu in beslag voordat de Hot Cat vanaf de start een COP hoger dan 1 bereikt?

Antwoord: Ongeveer 1 uur.’

‘We trachten een directe productie van elektriciteit (met de Hot Cat) te verkrijgen. Tot nu toe alleen nog onderzoek en ontwikkeling, maar we krijgen wel het een en ander. Ik kan hier verder niets over zeggen.’

‘een aanwijzing van directe elektriciteitsproductie is gemeten’

‘Directe productie, ik kan er verder niets over zeggen. Het kan niet werken, maar wellicht ook wel. Dit is slechts een van de vele doelen die op het programma staan bij het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van dit nieuwe concept van de Hot Cat, het hoofddoel blijft een zo lang mogelijke ssm (zelfvoorzienende modus) om het COP zo hoog mogelijk te krijgen. Productie van elektriciteit kan altijd en zonder twijfel plaatsvinden via de welbekende processen, hoofdzakelijk het Carnotproces. Maar directe productie blijft niettemin intrigerend en we hebben hoe dan ook directe stroom in bepaalde hoeveelheid afkomstig van de Hot Cat gemeten, zodat we het fenomeen beter begrijpen. Tot nu toe is het nog geen technologie, het is slechts het nastreven van kennis: ‘Fatti non foste a viver come bruti…’

Het klinkt niet, op dit moment, dat de Hot Cat op het punt is waarbij ze denken dat het in staat is direct bruikbare energie te leveren, maar Rossi’s bovenstaande commentaar over de mogelijkheid dat de productie van elektriciteit mogelijk is ‘zonder twijfel’ via de welbekende processen, is een sterke aanwijzing dat de Hot Cat in staat is hitte te leveren op voldoende hoge temperaturen en een hoog COP geschikt voor efficiënte elektriciteitsproductie.

Voor mij klinkt het alsof directe elektriciteitsproductie met een huishoudelijke unit een nog ver verwijderde hoop is, maar dat het gebruik van de Hot Cat om elektriciteit op te wekken via stoomturbines zeer goed mogelijk is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat huishoudelijke reactoren verkocht gaan worden met een mini stoomturbine erin, maar grote elektriciteitscentrales kunnen de E-Cat beslist gebruiken als hittebron. Het zal interessant zijn te horen wat Rossi zegt over hoe de vernieuwde Hot Cat presteert.


UPDATE: Andrea Rossi werd op het JONP gevraagd waarom hij zo opgewonden is over juist deze nieuwe verandering aan de Hot Cat, hij heeft immers gedurende de jaren vele veranderingen aangebracht. Zijn reactie was:

Andrea Rossi
July 25th, 2015 at 8:11 AM

Albert N.,

Omdat ik een revolutie tot stand heb gebracht. Het is een compleet nieuw ding, dat, volgens mijn berekeningen, het klassieke model moet (MOET) verbeteren. Het is een poging (als het werkt, de verbetering) om het ssm sterk te verbeteren. Zo niet, dan is het een verkeerd idee. De enige manier om dat te weten te komen is een experiment op te zetten. Het is wel grappige hoe ik op het idee kwam: nadat ik voor mijn hernia was geopereerd, toen ik bijkwam uit de volledige verdoving, moest ik gedurende iets van een uur op een speciale kamer verblijven, met pijn. Nu ben gewend om pijn te verdrijven via ontspanning en om mij sterk op iets te focussen, natuurlijk focuste ik mij op een nieuwe reactor en daar kwam het idee uit voort. We hebben het doorgevoerd en morgen (zondag 26 juli. Vert.) gaat het in bedrijf. We zullen wel zien of het een misgeboorte is of een baby. Als het een baby wordt is het een M.me Curie!

Hartelijke groeten,

Andrea Rossihttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN