INTERVIEW MET ANDREA ROSSI OVER DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN VAN DE E-CAT

Door: Frank Acland

22 juli 2017

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://e-catworld.com/2017/07/22/interview-with-andrea-rossi-on-current-and-future-developments-of-the-e-cat


Ik had op 20 juli 2017 via Skype een interview met Andrea Rossi. Mats Lewan publiceerde een eerder interview met Rossi waarbij hij zich voornamelijk focuste op zaken die met de rechtszaak met Industrial Heat en de erop volgende schikking te maken hadden. Dat interview was zo goed dat ik vond dat het niet noodzakelijk was dezelfde zaken te behandelen.

Onderstaand een transcriptie van mijn interview:

Frank Acland: Als u terugkijkt op de viereneenhalf jaar waarin u een partnerschap had met Industrial Heat (IH), wat zijn dan uw gedachten?

Andrea Rossi: Ik heb goede herinneringen aan dingen die ik met hen op positieve wijze heb gedaan, maar helaas ook slechte herinneringen. Het is wetenschappelijk gesproken een zeer belangrijke, geweldige en rijke ervaring geweest.

Frank Acland: Wat zal het effect van de schikking op uw komende werk hebben?

Andrea Rossi: Dat zal veel effect hebben, ten eerste, sinds we samenwerkten met IH deed ik slechts onderzoeks- en ontwikkelingswerk, omdat, gebaseerd op de afspraak die we hadden, zij de werkzaamheden hadden van het management van de zaak. Nu is de situatie compleet anders voor mij, omdat ik nu terugkeer, voor de gehele wereld, niet alleen als de hoofdwetenschapper van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk, maar ook als de CEO van wat de ontwikkeling van deze technologie zal betekenen voor de toepassingen in een industriële omgeving.

Dus mijn verantwoordelijkheid is volledig veranderd. Tevens ook mijn vrijheid van handelen. Ik ben nu volledig vrij om te doen wat ik wil. Voor de rechtszaak had ik een beperkt gebied waarop ik kon optreden en dat was gelimiteerd tot de handelingen van een wetenschappelijk en technologisch individu. Nu heb ik bredere verantwoordelijkheden, ik denk dat ik daar klaar voor ben.

Frank Acland: Het runnen van een zaak en het runnen van een wetenschappelijk onderzoeksprogramma wordt bij de meeste bedrijven niet gedaan door dezelfde persoon, toch?

Andrea Rossi: Dat is waar als ze eenmaal ontwikkeld en gevestigd zijn, maar voor het begin gaat dat niet op, denk aan het model van Microsoft. Mr. Bill Gates, ik zou zeggen dat hij in het begin alle vier de honken bezette en tevens was hij de werper en ook de slagman.

Frank Acland: Om te doen wat u wilt doen, wat het wereldwijd verspreiden van deze technologie is, dat vergt gigantische financiële bronnen, bent u het daarmee eens?

Andrea Rossi: Ja.

Frank Acland: U hebt een zeer klein bedrijf op dit moment, voor zover ik dat kan bepalen. Dus hoe komt u van waar u nu bent, tot waar u moet zijn, voor wat betreft een businessplan of een commercieel partnerschap?

Andrea Rossi: Mijn vriend, openbaart een generaal zijn strategie voor het begin van de strijd? Ik ben mij heel goed bewust van mijn begrenzingen en ik ben mij bewust van het feit dat we ons moeten begeven in een systeem en ik werk eraan het juiste systeem te vinden waarin we ons moeten onderbrengen. Ik kan je niet de strategie vertellen, maar ik kan je wel de eerste stap vertellen. Onze eerste stap zal de presentatie van de E-Cat QX zijn, die zal plaatsvinden zo rond eind oktober. Dat zal onze eerste officiële en ik denk zeer krachtige stap zijn. En dan zal de rest volgen. Ik heb een nauwkeurige strategie en zoals bij elke strategie voorziet het in vele dingen die tijdens de verrichtingen op het slagveld kunnen veranderen, net zoals bij schaken. Je kent de regels van het spel, maar je weet niet waar je zetten toe zullen leiden.

Frank Acland: Laten we ons nu richten op de E-Cat QX – wat is het verschil tussen de E-Cat QX en de eerdere E-Cats?

Andrea Rossi: Dat kan ik je momenteel niet vertellen, omdat voor het beantwoorden van je intelligente vraag ik een intelligent antwoord moet geven en geen gereserveerd antwoord. En ik geef er de voorkeur aan de beschrijving van de E-Cat QX uit te stellen tot aan de presentatie.

Ik zou zeggen dat het patent dat we hebben de essentiële punten ervan weergeeft, maar er zijn substantiële verschillen. Het COP is hoger, de capaciteit is hoger en ik ben zeer trots op het werk dat mijn team op dit gebied heeft gedaan. Een duidelijke beschrijving zal beschikbaar zijn als we de presentatie geven. Een groot verschil zijn de afmetingen. De afmetingen van de E-Cat QX zijn veel kleiner, dus is de densiteit van de energie zeer, zeer hoog, en ik denk dat dat zal leiden tot toepassingen op het terrein van straalmotoren. Maar daar moet het onderzoeks- en ontwikkelingswerk nog voor opgezet worden.

Frank Acland: Als u de E-Cat op de markt gaat brengen, dan moet u ergens beginnen. Welke toepassingen zijn het eenvoudigst om mee te starten denkt u?

Andrea Rossi: De opwekking van warmte voor industriële toepassingen. De industriële toepassingen komen eerst omdat we daarvoor de noodzakelijke certificering al hebben. Voor de huishoudelijke toepassingen hebben we de noodzakelijke certificeringen nog niet. Maar eerst het opwekken van warmte voor alle industrieën waar warmte aan de basis van hun productie staat. Bijvoorbeeld, de betonindustrie, olieraffinaderijen, voedselindustrie, het verwarmen van industriële gebouwen, dat is eenvoudige verwarming, omdat je in de helft van de wereld je werkplek gedurende vier of vijf maanden van het jaar moet verwarmen. Het meest onmiddellijke product dat we maken is warmte. We kunnen lucht verwarmen, water, olie, we kunnen wat dan ook verwarmen en we kunnen hele hoge temperaturen leveren omdat de E-Cat QX in zijn kern hele hoge temperaturen bereikt. Dus in principe, als je iets wilt verwarmen en je kunt niet hoger komen dan wat je basissysteem je kan leveren, dan hebben wij een basissysteem dat wel een behoorlijk hoge temperatuur geeft. Wij kunnen een basis leveren van meer dan 1000 graden Celsius.

Frank Acland: Veel mensen hebben het over de mogelijkheid om elektriciteit op te wekken met de E-Cat omdat ze zorgen hebben over de CO2 uitstoot en dergelijke. Bezit uw technologie de mogelijkheid om voor het opwekken van elektriciteit de fossiele brandstoffen te vervangen?

Andrea Rossi: Ik heb een hekel aan de term ‘vervangen’, omdat het eerste dat in mijn hoofd opkomt als ik ‘vervangen’ hoor, dat er mensen zonder werk komen. Dus wil ik zeer voorzichtig zijn bij het gebruiken van deze term. Maar ik geloof dat het heel gunstig zal zijn als alle energiebronnen op zijn tijd op intelligente wijze zullen integreren. En zeker, met de primaire temperatuur die we in de E-Cat kunnen bereiken, kunnen we stoom opwekken tot wel 550 graden Celsius en dat is nodig om een efficiëntie te hebben van rond de 35-38 procent binnen de carnotcyclus. Dus ja, wij kunnen een intelligente bron zijn zonder iets te vervangen. De planeet zal altijd hongerig zijn naar meer energie, dus zonder het verlies van banen kunnen we onze capaciteit implementeren bij het opwekken van energie op een milieuvriendelijke manier.

Frank Acland: U hebt in het verleden gezegd dat één van uw doelen, als toevoeging op het creëren van een nieuwe vorm van energie, het scheppen van banen is.

Andrea Rossi: Ja.

Frank Acland: Op welke terreinen ziet u mogelijkheden dat uw technologie kansen voor mensen creëert?

Andrea Rossi: Naast het bouwen van E-Cats, dat gerobotiseerd zal worden – robots doen het eenvoudige werk, maar ze creëren banen op hoog niveau voor jonge mensen en ik denk dat zoiets niet verkeerd is, ik denk dat dat goed is – en zodra energie meer concurrerend wordt, dan genereert dat automatisch een waterval aan banen in elke bedrijfstak waar energie wordt gebruikt.

Frank Acland: Dus u denkt aan directe, als aan indirecte banen?

Andrea Rossi: Zeker.

Frank Acland: U heeft in het verleden de ‘geautomatiseerde fabrieken’ genoemd, hoe vergevorderd zijn uw plannen of uw voortgang bij deze geautomatiseerde productie van uw E-Cat QX reactoren?

Andrea Rossi: Die zijn zeer vergevorderd. Ik heb er samen met ABB een studie van gemaakt en we zijn er zeer vergevorderd mee en zodra de industrialisatie aanvangt, dan zal dat noodzakelijk zijn via een automatische productie, omdat de QuarkX alleen door robots gebouwd kan worden omdat de QuarkX een zeer kleine module is, het is een module van tussen de 10 en 20 watt. Dus je moet in staat zijn er vele van in elkaar te zetten, het is ondenkbaar om dat werk alleen met de hand te doen. De primaire bouw moet dus noodzakelijk door robots gedaan worden. Ik heb reeds een fabriek bekeken waar dergelijke robots al in gebruik zijn om andere dingen te maken en je kunt er tienduizenden stuks uit voort zien komen. Ik heb in deze fabriek ook gezien dat er vele mensen werken, mensen die zichzelf moesten ontwikkelen omdat ze nu, in plaats van alleen werk waar je moe van wordt en met risico’s voor je gezondheid, intelligent werk doen.

Frank Acland: Kunt u aangeven hoeveel het materiaal kost om een Quark te maken, dus alleen het materiaal?

Andrea Rossi: Ik zou zeggen, alleen de ruwe materialen, 1 tot 2 cent per watt.

Frank Acland: Deze middag ontdekte ik een nieuw document dat u samen met Carl-Oscar Gullström heeft geschreven en dat is gepubliceerd op Arvix.com.

Andrea Rossi: Het is een update op het document dat ik en Oscar verscheidene maanden geleden hebben gemaakt, en omdat we dat werk aan enkele peer reviewers hebben gegeven, hebben zij ons gevraagd om vele punten te updaten en dus hebben we daar opnieuw aan gewerkt. Carl-Oscar Gullström is een zeer intelligente natuurkundige, hij is nog erg jong en wij willen met hem werken. Hij is zeer overtuigend, hij is zeer intelligent en theoretisch heel goed onderbouwd. Hij komt van een Zweedse school voor natuurwetenschappen, ik mag hem heel graag, ik werk graag met hem.

Frank Acland: De natuurkunde in het document is zeer gecompliceerd, ik begrijp er niet veel van eerlijk gezegd, maar komt wat hij beschrijft overeen met uw begrip van wat er in de E-Cat gebeurt?

Andrea Rossi: We hebben nog veel meer werk te doen voor wat betreft de theoretische onderwerpen. Ik denk dat deze weg ons naar een theoretische verklaring kan brengen, maar zoals je hebt gezien, beschouwen we dit slechts als het begin van een lange weg omdat we nog ver verwijderd zijn van het punt waarop we kunnen zeggen dat we de theoretische verklaring voor dit effect hebben gevonden.

Frank Acland: In het verleden heeft u ook gewerkt met Dr. Norman Cook.

Andrea Rossi: Ja, het werk van Norman Cook is perfect verenigbaar met dat van ons. Maar in deze periode is mijn vriend Norman Cook… mijn vermoeden is dat de rechtszaak veel mensen bang heeft gemaakt voor het feit dat ze een fout kunnen maken en daarmee de ene of de andere partij kunnen steunen, er zijn zoveel mensen die besloten hebben buiten de ring te blijven en de twee boksers elkaar klappen van elke vorm te laten geven, het bloed te zien vloeien en kunnen zeggen: “Laat hen maar vechten, wij stappen de ring wel weer in als alles is afgelopen.” Dus ik denk dat nu de rechtszaak voorbij is, het weer makkelijker voor mij zal zijn om met mijn vriend Norman Cook samen te werken.

Frank Acland: Ik weet zeker dat u weet dat er in het document dat deze week werd gepubliceerd een foto van uw QX reactoren stond. Het is nu dus niet zo’n mysterie hoe ze eruit zien. Het viel me op dat er twee verschillende worden getoond, is dat juist? Eén met een warmtewisselaar en één zonder.


De E-Cat QX op de testbank

Andrea Rossi: Die zonder warmtewisselaar is geen E-Cat QX. De E-Cat QX is de groene.

Frank Acland: Wat is het andere?

Andrea Rossi: De andere is een stuk gereedschap dat ik gebruik bij experimenten.

Frank Acland: Ah, dus dat is niets dat op een QX lijkt.

Andrea Rossi: Nee, de QX is kleiner dan de grotere dingen zoals de groene warmtewisselaar die je kan zien.

Frank Acland: Er was een technische vraag wat betreft de meting van de input energie voor de QX. U hebt een 1 Ohm weerstand met .105 V input. Is dat de enige weerstand die is gemeten, is er weerstand in de reactor?

Andrea Rossi: Nee, we hebben alleen die weerstand gemeten (de 1 Ohm weerstand) omdat dat de enige weerstand is die we in het systeem hebben. Als de E-Cat een weerstand heeft, zou dat onze berekeningen meer behoudend maken. Hoe groter de weerstand, hoe kleiner het aantal ampères.

Frank Acland: Op de foto zien we ook twee multimeters. Wat meten zij?

Andrea Rossi: We gebruiken twee voltmeters voor een dubbele controle. Het verschil in de meting is de marge van de twee verschillende voltmeters (enkele mV).

Frank Acland: U heeft het over uw presentatie als uw openingsschot. U heeft in het verleden gezegd dat u de E-Cat QX kan laten draaien op een accupakket dat gelijkstroom levert.

Andrea Rossi: Ja, we kunnen het laten draaien op een accu, we hebben 24 volt nodig. Dus in principe zetten we twee accu’s in serie.

Frank Acland: Voor het doel van de presentatie denk ik zelf en ook andere mensen, dat u gebruik moet maken van accu’s om de zaken eenvoudiger te maken in plaats van gebruik te maken van netstroom.

Andrea Rossi: Oké.

Frank Acland: Is dat gemakkelijk te doen?

Andrea Rossi: Ja, absoluut. Ik gebruik in mijn lab nu ook accu’s. Gelukkig is de rechtszaak voorbij, niet vanwege die rechtszaak, maar vanwege de voorbereidingen van het verhoor, 8-10-12 uur met de advocaten om iets te doen dat niets met mijn werk heeft te maken. Het was een ergernis. Maar nu ben ik elke dag in mijn fabriek en onder de vele dingen die ik doe behoren ook de experimenten met de accu’s. Er is geen verschil, we kunnen accu’s gebruiken.

Frank Acland: Oké, wel ik zou dat aanbevelen, ik denk dat het ervoor zal zorgen dat veel mensen zich daar beter bij voelen.

Andrea Rossi: Geen probleem.

Frank Acland: Ik heb een vraag over het schikkingsdocument. Er is daarin een sectie dat gaat over de brandstofsamenstelling. Het was vertrouwelijke informatie voor slechts een paar mensen.

Andrea Rossi: Inderdaad.

Frank Acland: Er staat dat er delen a en b zijn voor de brandstofsamenstelling. A was waterstof, lithium aluminium hydride, lithium en nikkel (of een ander element in het periodiek systeem) – iets dat wordt beschreven in uw patent voor de vloeistofverwarmer. En dan is er b, dat een toegevoegd element was, maar daar wordt geen melding van gemaakt in dit patent. Wat betekent dat voor uw patent als u dat toegevoegde element er niet aan toevoegt?

Andrea Rossi: Omdat een patent geldig is als een kundig man in staat is het effect te reproduceren, gebruikmakend van de informatie gegeven in het patent. Nu zijn er veel mensen kundig en zij hebben het effect gereproduceerd met de informatie in het patent. Dus is mijn patent geldig, het is geldig verklaard in praktisch de gehele wereld vanwege die reden, er zijn veel replica’s gemaakt. En een heel belangrijke replica, denk ik, wordt binnenkort onthuld. Maar er zijn ook zeer belangrijke replica’s gemaakt door mensen die slechts mijn patent hebben gelezen. Het is duidelijk dat het toegevoegde element de efficiëntie vergroot. In feite hadden alle replica’s die zijn gemaakt nadat de Lugano test was gedaan, een COP van tussen de 2 en 3. Het toegevoegde element maakt deze efficiëntie veel hoger. Dus dat is het verschil tussen een patent en de know-how.

Frank Acland: Beschouwd u het toegevoegde element als een vakgeheim?

Andrea Rossi: Ja. Dat is waarom wij eisten dat de schikkingsovereenkomst zo geschreven zou worden dat dat een geheim zou blijven.

Frank Acland: Wat is de omvang van de Leonardo Corporation voor wat betreft het aantal werknemers vandaag de dag?

Andrea Rossi: Momenteel bestaat het aantal werknemers van Leonardo in feite uit zes personen. De afmetingen van onze fabriek in Doral beslaan ongeveer 650 vierkante meter, er is nog een ander lab daarbuiten, voor nu is dat ons werkgebied.

Laat me dit zeggen, omdat ik er trots op ben dat te vertellen. We werken behoorlijk veel aan de 1MW centrale die gedurende een jaar draaide, je weet waarschijnlijk wel dat na 16 februari 2016 de centrale werd verzegeld door beide partijen en het stond in principe in niemandsland. In feite kon niemand erbij. Wij hadden onze sloten erop bevestigd en zij die van hen, en zoals bij de kluizen van een bank, je moest twee sleutels hebben enz. Het was droevig.

Ik heb mijn eigen sleutel en hun sleutel hebben ze aan mij teruggegeven. Ik heb alles geopend en nu demonteren we alles en openen we de reactoren. De grote die zeer goed werkten en de kleinere die nooit hebben gedraaid, omdat die in het begin veel problemen vertoonden. Nu maken we ze allemaal open om ze te bestuderen. De analyse ervan zal zeer interessant zijn. Ook de isotopenanalyse van het poeder van de vier reactoren die hebben gedraaid en tevens de degeneratie die in een jaar plaatsvond. Dus nu zullen we exacte gegevens hebben over hoe het poeder het gedurende een jaar deed enz. Wat betreft de kleine reactoren zal het zeer interessant zijn om te begrijpen waarom voor de duvel ze niet werkten, alsof er in enkele reactoren geen brandstof zat. Ze waren met elkaar verbonden op een manier die noodzakelijk was voor een goede samenwerking. Dus nu breken we de centrale af tot duizenden kleine onderdelen die geanalyseerd kunnen worden omdat dit een technologie is, dit is hoe technologie tot stand komt.

Frank Acland: Oké, verandering van onderwerp. Heeft u al commerciële interesse – mensen die op de hoogte zijn van wat u doet en geïnteresseerd zijn in uw werk?

Andrea Rossi: Ja, dat is er.

Frank Acland: Laten we zeggen dat ik een olieproducent ben en ik heb via uw presentatie kennis gemaakt met uw technologie en ik heb het idee dat het iets is dat mijn proces meer efficiënt kan maken. Hoe integreer ik dat in mijn systeem – wat is de werkwijze?

Andrea Rossi: Wel de werkwijze is heel eenvoudig. Je koopt de centrale en de centrale word jouw eigendom en je gebruikt hem. We zullen er enkele voorwaarden aan verbinden, zoals onderdelen die niet verwijderd kunnen worden. Net zoals bij auto-ontwerpers, zij maken prototypes van auto’s, en ze verzegelen de motorruimte zodat je die niet kan openen, en ze geven de auto aan jou en zeggen dat je ermee mag rijden en je krijgt hem heel goedkoop. Dus je rijdt ermee, maar zo nu en dan moet je de auto naar hen terugbrengen zodat ze kunnen bekijken wat er binnen de motor heeft plaatsgevonden, enz, enz. Wij zullen iets vergelijkbaars maken. Dus in feite zal een deel van de centrale verzegeld zijn, zoals waar de brandstofladingen zitten en waar alleen wij bij kunnen, dus jij gebruikt de centrale en wij assisteren je daarbij.

Overigens, mogelijk heb je een bepaalde vorm van een vooruitziende blik, omdat ik overmorgen een ontmoeting met een olieproducent heb.

Frank Acland: Nee hoor, u had het eerder in het interview over een olieraffinaderij.

Andrea Rossi: Ah, dat is waarom je het noemde!

Frank Acland: Oké, wat als je een fabrikant bent of een technoloog en je wilt producten maken waarbij uw technologie ingebouwd kan worden. Is het voor die mensen mogelijk een licentie op uw technologie te krijgen en u een aandeel in de opbrengst te geven?

Andrea Rossi: Wat bedoel je met een licentie op de technologie?

Frank Acland: Ik bedoel, u geeft hen de formule en zij gaan daarmee aan de slag en maken hun eigen product en betalen u een vergoeding.

Andrea Rossi. Oké, ik snap het. Alles is mogelijk, het hangt af van het contract. Je weet dat we zojuist een ervaring met een licentie hebben gehad en het was een harde les in hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken te maken. Alles is mogelijk, iedereen kan voor alles een licentie krijgen, maar goede contracten zijn noodzakelijk. We hebben nu ook een rechtskundig team, een team dat behoorlijk praktijkervaren is en dus zullen de contracten die we zullen afsluiten minder naïef zijn dan de overeenkomst die ik in 2012 tekende.

Frank Acland: Dus u staat open voor samenwerking met andere industrieën?

Andrea Rossi: Absoluut.

Frank Acland: Ik weet dat gedurende de test en daarna, u een paar maal opmerkte dat het uw gezondheid aantastte. Hoe staat het nu met uw gezondheid?

Andrea Rossi: Perfect. Ik had problemen. Ik had problemen op verschillende fronten. Neem in overweging dat ik gedurende een jaar werkte van 5 uur ’s middags tot de volgende dag 10:30, dan sliep ik vanaf 11:00, je slaapt een paar uur, maar je moet ook veel lezen, je moet wat aan sport doen, dus je slaapt slechts 3 – 4 uur per dag. En dat gedurende een heel jaar en met vele andere omstandigheden, ja ik had een serieus probleem, maar ik ben volledig hersteld. Het laatste onderzoek liet zien dat er niets meer aan de hand is.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN