ROSSI VERSUS IH - DEFINITIEVE VERSLAG VAN PENON ONDER DE NIEUWE DOCUMENTEN AANGELEVERD BIJ DE RECHTBANK

‘Centrale produceerde consistent energie welke op zijn minst zes keer meer was dan de verbruikte energie’

Door: Frank Acland

23 maart 2017

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2017/03/23/rossi-v-ih-final-penon-report-published-in-court-documents-among-many-others-plant-consistently-produced-energy-that-is-at-least-six-times-greater-than-the-energy-consumed


Er is een groot aantal nieuwe documenten aangeleverd in de rechtszaak Rossi versus Industrial Heat. Gedurende de afgelopen dagen zijn de documenten 194-207, tezamen met begeleidende stukken, toegevoegd aan het rechtbankregister en ze kunnen hier worden ingezien:
https://drive.google.com/drive/folders/0BzKtdce19-wyb1RxOTF6c2NtZkk

Ik heb nog niet de tijd gehad om ze allemaal door te nemen, maar ik dacht dat het wel belangrijk is om de aandacht te vestigen op het document dat veel mensen hoopten ooit te zien en dat is het definitieve testverslag van Fabio Penon, hij was de benoemde expert (ERV) verantwoordelijk voor de validatie.

Enkele van de documenten die hieronder bekeken kunnen worden, zijn al eens eerder gepubliceerd, zoals de ‘Daily Valuation of the Energy Multiple’, maar de eerste vijf pagina’s zijn nieuw.

Penon, welke de testsite tijdens de duur van de test vier maal bezocht, schrijft in zijn conclusie:

‘Dientengevolge bevestigt de ERV dat gedurende een periode van 350 dagen, niet opeenvolgend, de temperatuur van de opgewekte stoom door de centrale hoger was dan 100 graden Celsius en dat de centrale consequent energie produceerde welke op zijn minst zes keer meer was dan de energie die door de centrale werd verbruikt.’

‘De gegarandeerde prestatiestandaarden zijn gedurende de testperiode uitdrukkelijk behaald.’

http://www.e-catworld.com/wp-content/uploads/2017/03/197-03-Exhibit-3.pdf


Toevoeging Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
In de commentaren onder bovenstaand artikel op E-Cat World komen mensen aan het woord die inmiddels meer documenten in het rechtbankregister hebben bekeken en zij brengen gedocumenteerde feiten naar voren die aantonen dat Industrial Heat voorafgaand aan de 1 jaar lange test van de 1MW E-Cat centrale, meerdere E-Cat reactoren heeft getest en dat het COP daarvan 6 of meer was. Onder andere op basis daarvan was Woodward Investments bereid voor 50 miljoen dollar 5% aandelen van Industrial Heat te kopen.

Ook blijkt uit e-mailverkeer dat zich onder de documenten bevindt, dat IH het overeengekomen bedrag van 89 miljoen dollar niet wil betalen omdat de E-Cat centrale die men een jaar lang zou gaan testen, niet op tijd door Rossi was geleverd. Blijkbaar is de weigering om het overeengekomen bedrag aan Rossi te betalen dus niet vanwege de prestatie van de centrale (die wel degelijk excellent was), maar om een te late levering. Uit de documenten blijkt ook dat IH die claim niet voorafgaand aan de test aan Rossi kenbaar heeft gemaakt, dus dat een te late levering reden is om het overeengekomen bedrag van 89 miljoen niet te betalen.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN