FULVIO FABIANI OVER ‘THE NEW FRONTIER OF ENERGY’ — EN HIJ PRAAT MET MATS LEWAN OVER ROSSI EN DE E-CAT

Door: Frank Acland

25 november 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/11/25/fulvio-fabiani-discusses-rossi-and-the-e-cat-with-mats-lewan


Fulvio Fabiani is een Italiaanse ingenieur die sinds 2012 zij aan zij werkt met Andrea Rossi en welke nu onder supervisie van Rossi de leiding heeft over de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij Leonardo Corporation. Mats Lewan heeft zojuist op zijn animpossibleinvention.com blog een interview gepubliceerd dat hij had met Fabiani. In het interview zit heel wat interessante informatie over hoe het is om op vertrouwelijke wijze betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de E-Cat.

Het interview kan hier in zijn geheel gelezen worden:
http://animpossibleinvention.com/2015/11/25/rossis-engineer-i-have-seen-things-you-people-wouldnt-believe


Fulvio Fabiani

Onderstaand enkele geselecteerde citaten van Fulvio Fabiani:

Over Andrea Rossi:

‘Hij komt met een stuk papier dat hij laat wapperen en zegt: “Oh, ik heb dit idee, we moeten het uitproberen”, en je verliest 15 dagen van je opbouw van een reactor omdat hij iets anders wil proberen, en je hebt nog niet eens het idee afgemaakt dat hij daarvoor had. Rossi is een lawine van fantastische ideeën.’

‘Hij heeft een gave, niet die van fantasie, maar van het redeneren over natuurkunde die indrukwekkend is. Ik zie hem ingewikkelde formules analyseren over de natuurlijke werking van materie en dat maakt me sprakeloos, en soms reageert hij met: “Kijk, ze hebben hier een foutief teken neergezet, hoe is dat nu mogelijk?” Dat komt omdat hij het boek niet leest, hij analyseert het, letter voor letter. Hij studeert 24 uur per dag omdat hij alles analyseert dat anderen zeggen, omdat ze hem niet overtuigen.’

Over de 1MW centrale:

‘Ik kan je verzekeren dat de shutdown van de reactie onmiddellijk is. De reactie bij ontsteking bij deze gecertificeerde technologie is middelmatig snel omdat we deze technologie gebruiken om stoom te maken. Bij stoom is die inertie (traagheid) noodzakelijk vanwege de massa van het water dat in stoom moet worden omgezet. Maar we hebben ideeën en plannen voor van alles, zelfs onmiddellijke reacties.’

‘Tot nu toe ligt de test in lijn met de resultaten die we verwachtten. We liepen tegen de grootste problemen aan tijdens het ontwerpen en de installatiefase van de testcentrale. Het meest moeilijke was de keuze van materialen die nodig waren om deze nieuwe vorm van energie te weerstaan en voor zo’n lange tijd. En we hebben vele kleine foutjes gevonden, de kinderziektes. Bijvoorbeeld, ook de keuze van de bouten heeft geleid tot een revisie omdat sommige bouten niet voldoende behandeld waren met anticorrosiestoffen, en ze dus gingen roesten. Maar als je niet test, kun je ook niet zeggen dat je een product hebt voor de verkoop.’

Over de brandstofformules:

‘Ik heb geen kennis van de reactie omdat de formule niet mijn zorg is. Zodra het tijd is maakt Rossi zijn mengsels volgens zijn formules, stopt de lading in de reactorkern en geeft mij de complete reactorkernen. Een reactor is samengesteld uit een kern, een verwarmingssysteem en een systeem om warmte uit te wisselen. Ik heb de zorg over het verwarmingssysteem en de warmtewisselaar en tevens over de technische realisatie van de kern. Maar de kern moet gevuld worden met het mengsel van poeders dat Rossi van tijd tot tijd kalibreert zodat het het effect opwekt dat hij tracht te bereiken.’

Over de E-Cat reactie:

‘Gedurende de jaren hebben we ons gerealiseerd dat de reactie meer stimulans nodig heeft dan alleen verhitting. Iedereen denkt dat een thermische stimulans voldoende is, maar dat is slechts het begin. Het is niet voldoende voor een maximale efficiëntie. Het is de basis, de synthese van de reactie. Maar de reactie heeft bijna de gedragingen van levende materie, en het reageert op de aard van de stimulansen. Die kunnen van velerlei aard zijn anders dan hitte. En er zijn er die, laten we dat het leukste deel ervan noemen, uitstekende toenames opwekken als respons op de stimulatie.’

Over de toekomst:

‘Ik heb werkelijk gezien… heb je Blade Runner gezien? Die quote aan het eind: “Ik heb dingen gezien die jullie mensen niet willen geloven.” Het is waar. Ik kan je verzekeren dat ik dingen heb gezien die alleen Rossi en een paar andere mensen zagen. We zagen werkelijk dingen… ik zag echt een new frontier op het gebied van energie. Er is niets om het mee te vergelijken. Je kunt het je niet voorstellen. Ik praat over de E-CatX (de huishoudelijke unit gebaseerd op de Hot-Cat. Vert.) en veel andere experimenten van Rossi. We hebben heel veel dingen geprobeerd en we hebben twintig of meer verschillende reactors. En ik kan je verzekeren dat we bij sommige daarvan werkelijk een nieuwe wereld hebben gezien. Energiedichtheid, ontstekingsreactie, op het gebeid van dingen die nog nooit gezien zijn. Een new frontier op het gebied van energie.’

Dit zijn slechts enkele geselecteerde citaten, ik vond het gehele interview fascinerend, gedeeltelijk omdat het zo apart is om alles te horen over wat er achter gesloten deuren gaande is van iemand anders dan Andrea Rossi. Fabiani geeft een ander perspectief, maar één die bevestigt waar Rossi voor wat betreft zijn werk en dat van zijn team over praat. Fulvio beweert dat hij aan het hoofd staat van een groep van 12 ingenieurs en later merkt hij op dat er 10 of 15 topmanagers zijn, waaronder Darden en Rossi. Hij zegt dat ondanks dat mensen op het Internet klagen dat het zo langzaam gaat: “Ik alleen toegewijde mensen zie die werkelijk al hun middelen en al hun tijd aanwenden om dit mogelijk te maken.”http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN