E-CAT PATENT TOEGEKEND DOOR HET AMERIKAANSE PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO)

25 augustus 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://ecat.com/news/e-cat-patent-granted-by-uspto


Andrea Rossi en Leonardo Corporation hebben hun eerste E-Cat patent in de Verenigde Staten ontvangen, het is toegekend door het US Patent and Trademark Office, USPTO. Zie hier het patent op de website van het USPTO.

Het patent legt de E-Cat vast als een vloeistofverhitter gebaseerd op het Rossi Effect, dat tot in detail wordt weergegeven. Omdat het Rossi Effect de hoofdbron van de energie van de E-Cat is, betekent dit dat de E-Cat kerntechnologie door dit patent wordt beschermd. Het Rossi Effect is gebaseerd op de exothermische reactie tussen Lithium en Waterstof dat wordt geactiveerd door Nikkel of één van de andere elementen in kolom 10 van het periodiek systeem der elementen, inclusief Palladium en Platina. Het Rossi Effect is een nieuwe vorm van hoge energiedichtheid bij een exothermisch proces gebaseerd op LENR (koude kernfusie. Vert.) ontdekt door Andrea Rossi.


Vraag en antwoord met de uitvinder Andrea Rossi van Leonardo Corporation

Andrea, gefeliciteerd met uw patent! Wat betekent dit voor u persoonlijk?

Een uitermate belangrijk succes voor ons gehele team, waarvan Hydro Fusion een wezenlijk deel uitmaakt.

Wat betekent dit patent voor Leonardo Corporation?

Een instrument om het Intellectuele Eigendom te beschermen en, dientengevolge, om onze investeerders aan te moedigen.

Waarom heeft u ervoor gekozen het patent Vloeistofverhitter te noemen?

Deze naam is gebruikt als deel van de patentstrategie.

Beschermt dit patent ook uw nieuwste model, de ‘E-Cat X’ (het kleine model Hot-Cat dat Rossi momenteel ook test en wil gebruiken voor huishoudelijke toepassingen. Vert)?

Natuurlijk, de kerntechnologie is hetzelfde.

Waren er veel onderhandelingen met USPTO nodig voordat uw patent werd toegekend?

Ja, zoals je kunt zien is de patentaanvraag gedaan in maart 2012, dus tweeënhalf jaar onderhandelen.

Wanneer hoorde u voor het eerst dat uw patent was toegewezen?

Een week geleden van mijn advocaten.

Wat zijn uw volgende plannen?

Werken in de centrale, zoals elke dag.

Het patent vermeldt dat de Wafer elke 180 dagen vervangen moet worden. De E-Cat 1MW centrale draait inmiddels meer dan 180 dagen, heeft u een dergelijke vervanging al uitgevoerd, of gaan de wafers langer mee?

Ja, de wafers gaan langer mee.

Als het laatste het geval is, hoelang denkt u dat de wafers in de E-Cat 1MW testcentrale meegaan?

Een jaar.

Het patent verklaart dat elk van de kolom 10 elementen gebruikt kan worden, maar dat Nikkel de voorkeur heeft vanwege de grote beschikbaarheid en het daarom ook weinig kost. Heeft u al die andere elementen afzonderlijk of gemixt getest om te zien of en hoe de opbrengst van het Rossi Effect veranderde?

Ja.

In de laatste paragraaf 10 van het patent wordt duidelijk vermeldt dat Lithium Aluminium Waterstof alleen wordt gebruikt om waterstofgas te verschaffen voor een exothermische reactie tussen Lithium en Waterstof geactiveerd door Nikkel. Betekent dat dat het patent ook geldt voor het gebruik van waterstofgas als een op zichzelf bestaande bron voor waterstof?

Ja.

Er zijn eerder verschillende patenten aan u en Leonardo Corporation toegewezen, hoe hoog staat dit patent op de ranglijst van uw andere patenten?

Dit staat op nr. 1

Er wordt een enorme hoeveelheid details in dit patent onthuld, bent u niet bang dat dit zal leiden tot meer mensen die uw uitvinding zullen kopiëren, of denkt u dat dit patent dergelijk gedrag wereldwijd zal ontmoedigen?

Het patent beschermt zoals het hoort het Intellectuele Eigendom.

Hoe viert u deze opmerkelijk dag?

Werken.

En als laatste, is er nog iets anders dat u met onze lezers wilt delen?

Het feit dat de massaproductie van de E-Cat weer een stap dichterbij is gekomen.http://ecat.com


Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN