PARKHOMOV REPLICEERT OPNIEUW HET ROSSI EFFECT - DE UITDAGING IS AAN DE WETENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAP

Door: Frank Acland

27 maart 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/03/27/parkhomov-again-replicates-rossi-effect-the-challenge-is-before-the-scientific-communityProfessor Alexander Parkhomov

In de jaren dat we hier onderwerpen publiceren betreffende de E-Cat, zijn er talloze testen en demonstraties geweest die de onderliggende bewering van Andrea Rossi en anderen bevestigen: dat het mogelijk is in een reactor een nikkel-waterstof reactie op te wekken welke meer energie produceert dan de input energie, en in significante hoeveelheden - voldoende om bruibare energie te verschaffen.

Het is een zeer eenvoudig concept om te begrijpen, en iets dat duidelijk van waarde is voor een wereld waar de vraag naar energie groeiende is en waar er diepe economische, geopolitieke en milieugerelateerde zorgen bestaan aangaande de huidige bronnen van energie.

Tot recentelijk stond Andrea Rossi in het middelpunt van de belangstelling als het aankwam op het demonstreren van het ‘Rossi Effect’ in zijn E-Cat uitvinding. We hebben gekeken naar en gewacht op elk woord over de E-Cat en kritisch elk testverslag dat werd gepubliceerd uitgeplozen en nu wachten we weer op de resultaten van de huidige test van de 1MW E-Cat centrale die later dit jaar gepubliceerd worden, of zelfs pas volgend jaar.

Maar de zaken zijn plotseling veranderd.

Het werk van Alexander Parkhomov heeft een grote impact gehad op de gemeenschap van LENR volgers (hoe klein die ook is), toen hij het Lugano testverslag nam en via volhoudende en nauwgezette analyse en vakkundige experimenten het blijkbaar voor elkaar heeft gekregen het Rossi Effect talloze malen te repliceren.

Alexander Parkhomov heeft de wereld een belangrijke gift gegeven. Het verslag dat hij gisteren in Moskou presenteerde verschaft tot nu toe het meest uitgebreide bewijs dat het relatief eenvoudig en goedkoop is om het Rossi Effect te repliceren. Zijn werk is uitdagend en smeekt de wetenschappelijke wereld bijna om hem te volgen.

Als hij iets als dit kan doen, dat zo overtuigend is en van belang - in zijn appartement - dan kan het beslist niet moeilijk voor anderen met ervaring in experimenteren zijn en de noodzakelijke faciliteiten, materialen en uitrusting hebben, om te trachten te repliceren wat Parkhomov heeft gedaan.

Ik vind het prachtig wat Roger Bird hier vandaag schreef:

‘Ik stel mij zo voor dat hij ruwweg op het punt zit waar Rossi was toen hij Focardi opzocht om hem te vragen of hij, Rossi, nu gek was of niet. Gelukkig heeft Parkhomov Rossi’s succes om hem ervan te verzekeren dat hij niet gek is. (:->)’

De uitdaging is er nu voor iedereen die het wil zien. Het lijkt er niet op dat Alexander Parkhomov enige geheimen voor zich heeft gehouden. Gegeven het belang van dit onderwerp denk ik dat het tijd is dat de wetenschappelijke gemeenschap rondom de wereld (welke is gehuurd via publieke fondsen om onze levens te verbeteren) een begin maakt met erbij betrokken te worden - zelfs als de motivatie is om ons te behoeden voor bedrog.

Ongeacht wat de gevestigde wetenschappelijke gemeenschap doet, heb ik geen twijfel dat zij onder ons die overtuigd zijn door alles dat we de afgelopen jaren en maanden hebben geleerd, doorgaan met onafhankelijke pogingen om de bevindingen van Alexander Parkhomov te repliceren. En ik weet zeker dat deze onafhankelijke inspanningen zullen toenemen.

Maar het zware hijswerk dat nodig is om dit onderwerp onder de aandacht van een wijder publiek te brengen zou gemakkelijker zijn met belangrijke wetenschappers en laboratoria die erbij betrokken worden.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN