KANTTEKENINGEN BIJ DE QX DEMONSTRATIE

Door: Michael Lammert — aka Dr. Mike

25 november 2017

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://ecatworld.org/comments-on-the-qx-demonstration-michael-lammert-aka-dr-mike


Opmerking vooraf Paul Harmans – Energy Catalyzer Nl
Ik heb alleen de eindconclusie van het artikel vertaald, het complete artikel met alle technische details kun je lezen op bovenstaande link.

Conclusies
Misschien een paar wetenschappers en ingenieurs zullen tevreden zijn met de procedures en methodes toegepast bij de QX demonstratie om de capaciteiten van de QX technologie te laten zien. Ik denk echter dat de meeste wetenschappers en ingenieurs het met mij eens zullen zijn dat er teveel onbeantwoorde vragen zijn om de QX demonstratie als een wetenschappelijk succes te bestempelen. De methodes gebruikt om het COP van het QX apparaat te berekenen vereisen een onbewezen aanname dat het QX apparaat minder dan 1 ohm weerstand heeft tijdens de reactie en dat het controlesysteem geen enkele niet gemeten hoge frequentie aan de QX apparaten (reactoren) levert.

Een bezwaar bij de demonstratie is Rossi’s ‘keuze’ om de QX apparaten op slechts 30% te laten draaien, dat is wat hij beschouwd als hun maximale output energie belasting. Deze keuze zegt een hoop over Rossi’s vertrouwen in de staat van de QX technologie. Wellicht het grootste probleem bij de demonstratie is het feit dat het controlesysteem een actieve koeling nodig heeft terwijl de bewering is dat de stroomlevering minder dan 0,1W is. Natuurlijk is één verklaring hiervoor dat het hoge stroomverbruik van de control unit het gevolg is van een gebrekkig circuitontwerp dat wordt gebruikt om de output golfvorm te creëren. Een eenvoudiger verklaring zou zijn dat de control unit een niet gemeten hoge frequentie aan de QX apparaten levert. De tijd zal leren welke van deze verklaringen de juiste is.

Het COP van het QX apparaat zoals berekend via Rossi’s methode lijkt niet erg belangrijk te zijn als je overweegt dat het COP van het huidige systeem zeer waarschijnlijk minder dan één is. Als Rossi’s technologie meer acceptatie binnen de wetenschappelijke gemeenschap wil krijgen, dan zal hij een systeem moeten demonstreren waarbij talrijke QX apparaten worden gebruikt en een redelijk systeem COP leveren (wellicht 10-20). Ik veronderstel dat hij 1 tot 3 jaar van een dergelijke demonstratie is verwijderd, maar ik wens hem zeker veel geluk bij het bereiken van een redelijk systeem COP.http://www.e-catworld.org


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN