INDUSTRIAL HEAT VRAAGT NIEUW INTERNATIONAAL PATENT AAN VOOR 'ENERGIEPRODUCERENDE REACTIEAPPARATEN'

Door: Frank Acland

27 augustus 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/08/27/industrial-heat-files-new-international-patent-for-energy-producing-reaction-devices


Met dank aan Bernie Koppenhofer voor het vinden van het volgende:

Vandaag, 27 augustus 2015, heeft Industrial Heat een Internationaal patent aangevraagd voor: ENERGIEPRODUCERENDE REACTIEAPPARATEN, SYSTEMEN EN DAARAAN GERELATEERDE METHODES.

De link is hier

De uitvinders worden vermeld als Andrea Rossi en Thomas Barker Dameron.

De samenvatting luidt: ‘Een reactorapparaat bevattende een reactiekamer, één of meerdere aangebrachte warmte-eenheden welke een warmte-uitwisseling hebben met de reactiekamer om de warmte aan de reactiekamer over te brengen, en een vuurvaste laag tussen de reactiekamer en de één of meerdere warmte-eenheden.’

Dit patent, anders dan het recentelijk goedgekeurde patent van Rossi, is zeer omvangrijk en zal wat tijd kosten om het door te nemen. Meer details zullen worden doorgegeven als de informatie wordt verwerkt.

Ik vermoed dat dit wel een eind zal maken aan het gerucht dat Industrial Heat niet langer in de E-Cat is geïnteresseerd!


Opmerking Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
Als de hele wetenschappelijke wereld de theorie afwijst dat er water uit de lucht kan vallen, iets dat de uitvinder ‘regen’ noemt, en hij een patent aanvraagt op een ‘paraplu’, dat vervolgens afgewezen wordt omdat ‘regen’ volgens de gevestigde orde niet bestaat en een paraplu daarom een onnodig ding is, dan zal hij eerst zijn theorie moeten bewijzen en op dat intellectuele eigendom patent aanvragen. Als het patentbureau uiteindelijk niet meer om die regen-theorie heen kan en dus wel een patent moet verschaffen, pas dan kan de uitvinder zijn paraplu-patent en ‘daaraan gerelateerde systemen en methodes’ aanvragen. Volgens mij is dat de tactiek die Rossi, wijs geworden door de jarenlange ervaring van tegenwerkende wetenschappers en patentbureaus, uiteindelijk heeft gevolgd. Nu de theorie, het Rossi Effect, in het patent van 25 augustus 2015 is vastgelegd, kan men beginnen met het aanvragen van patenten op de apparaten en ik denk dat Rossi en Industrial Heat nog wel wat aanvragen op de plank hebben liggen die binnenkort bij de diverse patentbureaus op de mat zullen vallen.

Wat mij tevens opvalt, is dat het doodstil blijft van de kant van de wetenschappelijke ontkenners en diverse Internet trollen. Na de publicatie van het Lugano verslag hadden zij het hoogste woord en kwamen met allerlei aantijgingen en beschuldigingen, voornamelijk gebaseerd op hun zogenaamde kennis van de natuurwetten. Zij beweerden dat koude kernfusie (LENR) bij voorbaat uitgesloten is en Rossi dus wel een oplichter moest zijn. En dat moesten volgens dezelfde ‘wijze’ lieden ook de universitaire wetenschappers zijn die in Lugano de maandlange en succesvolle E-Cat test - met als uitkomst een COP van meer dan 3(!) - hadden uitgevoerd, want het kon gewoon niet. Nu, na het toewijzen van het patent, moet bij iedereen toch wel gaan doordringen dat het dus wel kan en zullen er dientengevolge in de komende maanden nog heel wat excuses aangeboden moeten worden, als men tenminste over de moed beschikt om toe te geven dat men er (ondanks alle bewijs van de laatste jaren) volledig naast zat.

Eerst:


http://www.sneltekenaarwillem.nl

Dan!

En vervolgens!


http://www.sneltekenaarwillem.nl


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN