HET PARKHOMOV EFFECT KAN LEIDEN TOT EEN KOUDE KERNFUSIE/LENR DOORBRAAK IN 2015

Door: Frank Acland

28 januari 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/01/28/the-parkhomov-effect-could-lead-to-cold-fusion-lenr-breakout-in-2015


Terwijl Alexander Parkhomov voortgaat met spreken en publiceren over zijn werk en inspanningen aan de Lugano E-Cat replicatie, wordt het duidelijk dat zijn werk de hoofdzakelijke bron van aandacht wordt voor de mensen die het LENR verhaal volgen.

Gedurende een aantal jaren hebben we nauwgezet het nieuws over Andrea Rossi’s E-Cat gevolgd, we lazen zijn commentaren en bestudeerden elk verslag, elk snippertje nieuws en elke foto, wachtend totdat zijn technologie uiteindelijk de echte wereld bereikte. Het Lugano verslag was een keerpunt, omdat we kregen wat cruciale informatie leek over de brandstof in de reactor. En dat is de informatie die Alexander Parkhomov nam en ermee aan de slag ging en hij bouwde een reactor ook gebaseerd op de informatie in dat verslag.

Naar nu blijkt komt hij dicht genoeg bij Rossi’s recept om iets van het ‘Rossi effect’ te tonen, zelfs als de reactor niet exact van dezelfde constructie en de brandstof iets afwijkend is. Maar ik denk dat zijn werk een effect heeft laten zien dat dicht in de buurt komt en dat mensen laat denken dat het misschien toch niet zo moeilijk is om een apparaat te bouwen dat duidelijk een LENR effect demonstreert.

We hebben het gezien bij het Martin Fleischmann Memorial Project, Brian Ahern en Jack Cole, allemaal pogingen om op basis van het werk van Parkhomov (op verschillende manieren) een reactor te bouwen. En ik ben op de hoogte van nog een andere serieuze poging in de voorbereidingsfase. Ik ben er zeker van dat er meer inspanningen komen, mogelijk achter gesloten deuren, voor nu tenminste.

Als resultaten consistent herhaald kunnen worden en niveaus van energiewinst boven het bereik van chemische reacties getoond kunnen worden, dan denk ik dat 2015 het jaar kan zijn waarin we uiteindelijk zullen zien dat LENR doorbreekt in de echte wereld, zelfs als we geen onthullingen meer van Rossi of Industrial Heat zullen krijgen.

Zelfs als er maar een handvol afzonderlijke experimenten overtuigend een effect kunnen tonen, dan denk ik dat dat een beweging in gang zet die niet meer is te stoppen. Op een bepaald moment zal het onvermijdelijk zijn dat een universiteit of een regeringsinstelling er belangstelling voor zal krijgen en zal trachten een eigen replicatie te bouwen. Als iemand succesvol is, dan zullen anderen zeker volgen en vroeg of laat zullen mediaberichten het algemene volk bereiken.

Alexander Parkhomov heeft het sneeuwbaleffect in werking gezet.
http://www.e-catworld.com/2015/01/28/parkhomov-updates-report-with-some-new-data-images


Opmerking Energy Catalyzer NL
Ik kreeg deze week een mailtje van een studente van een Nederlandse technische universiteit. Ze is zeer geïnteresseerd naar de theorie achter het Rossi effect, iets waar Rossi weinig over vertelt omdat hij nog geen patent heeft. Ik denk dat studenten Alexander Parkhomov moeten volgen en naar zijn experimenten moeten kijken om een verklarende theorie te vinden.

Misschien een goed idee om Parkhomov voor een lezing uit te nodigen op een TU in Nederland? De lezingen van bv. het studium generale van de TU Delft zijn voornamelijk bedoeld om studenten te leren ‘out of the box’ te denken.

En laat het nu uitgerekend Wikipedia zijn (waar ze het verhaal over de E-Cat en Rossi heel negatief en hier en daar fout beschrijven) die dat ‘buiten het kader denken’ het beste omschrijft:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buiten_het_kader_denkenhttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN