ROSSI: PARKHOMOV’s REPLICATIE IS EEN GOEDE ZAAK VOOR ONS ALLEMAAL

Door: Frank Acland

29 januari 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/01/29/rossi-parkhomov-work-good-thing-for-all


Ik heb een opmerking aan Andrea Rossi op het Journal of Nuclear Physics gezonden waarin ik hem de links verschafte met daarin de recente gegevens gepubliceerd door Alexander Parkhomov, en de video van zijn experiment en ik heb hem gevraagd wat zijn gedachten hierover zijn, over Parkhomov’s blijkbare succes bij het repliceren van het Rossi effect.

Dit is Rossi’s antwoord:

Andrea Rossi
January 29th, 2015 at 11:02 AM

Frank Acland,

Momenteel denk ik dat ik kan zeggen dat de replicatie van prof. Parkhomov serieus is, zeer serieus. Ik ben opgetogen vanwege het feit dat een expert, door gebruik te maken van wat is gepubliceerd, in staat is het Effect te repliceren. Ik denk dat dat een goede zaak voor ons allemaal is.

Parkhomov is een product van de Russische wetenschappelijke school en ik voel me vereerd dat mijn werk is bestudeerd door professionals van dat excellente niveau. Nu hebben we een professor uit de mainstream wetenschappelijke gemeenschap, niet gespecialiseerd in LENR, die mijn werk op serieuze wijze heeft gerepliceerd.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

Rossi lijkt altijd zeer verheugd te zijn als zijn werk serieus wordt genomen door hen die hij beschouwd als gekwalificeerde professionals, op welk terrein ze ook werkzaam zijn. Er zou een klacht kunnen worden opgeworpen dat Parkhomov’s blijkbare succes schadelijk zou kunnen zijn voor de zakelijke belangen van Industrial Heat, maar Rossi lijkt daar niet echt bezorgd over te zijn. Aan de andere kant, als zijn werk wordt geverifieerd door een gekwalificeerde wetenschapper, kan dat behulpzaam zijn bij de patentaanvraag door Industrial Heat en het zal ook de status van Rossi goed doen, als de uitvinder van een revolutionair energieapparaat.

De twee bijeenkomsten die er deze week in Rusland plaatsvonden hebben laten zien dat Parkhomov’s werk het aanzien van LENR en van Rossi zelf bij bepaalde wetenschappers heeft doen stijgen. Ik denk dat dat alleen maar goed nieuws kan zijn voor hen die hopen dat LENR opduikt binnen de gevestigde instituten van de gemeenschap.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN