SEGMENT NEW SCIENTIST MAGAZINE OVER KOUDE FUSIE

Door: Frank Acland

28 januari 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2016/01/28/new-scientist-magazine-segment-on-cold-fusion


Op de New Scientist magazine website is een artikel gepubliceerd geschreven door David Hambling en getiteld: ‘Nuclear fusion: Can the stellarator unleash the power?’ Het artikel gaat hoofdzakelijk over de Wendelstein 7-X Stellarator nuclear fusion reactor die is gebouwd bij het Max Planck Institute for Plasma Physics in Duitsland.
https://www.newscientist.com/article/2075031-nuclear-fusion-can-the-stellarator-unleash-the-power

Er is echter een kolomartikel naast het hoofdartikel getiteld: ‘Don’t Mention Cold Fusion’

Voorlopig is het artikel alleen toegankelijk voor abonnees, maar iemand zond me de tekst van het kolomartikel en onderstaand is een uitreksel (vanwege de copyrights) met enkele van de hoofdpunten die worden gebracht.

‘Ver, ver weg van het uitgelezen gezelschap van de gevestigde nucleaire fusie, is er een kleine maar toegewijde groep van rebellen nog steeds verknocht op de dwaalleer van koude fusie.’

‘Wellicht de luidste onder de buitenbeentjes is de Italiaanse ingenieur Andrea Rossi, die zegt dat hij zijn ‘E-Cat’ koude fusie reactoren sinds 2011 laat draaien op een brandstof van nikkelpoeder en waterstof. Momenteel heeft hij een partnerschap met het Amerikaanse bedrijf Industrial Heat, Rossi beweert dat hij een 1-megawatt reactor heeft die een jaarlange test ondergaat bij een geheime klant in de VS.’

‘Rossi is onlangs een Amerikaans patent toegekend voor de E-Cat technologie en de regering van Japan is weer begonnen met fondsen ter beschikking te stellen voor LENR (koude fusie) onderzoek, waarschijnlijk op basis van het werk gedaan door Toyota en Mitsubishi… Airbus is een van de weinige die bereid is belangstelling te tonen en was gastheer van een conferentie over low energy nuclear reactions in Toulouse, Frakrijk, afgelopen oktober.’

Er wordt niets nieuws gezegd, maar ik zie er toch iets van betekenis in dat koude fusie in een gevestigd wetenschappelijk magazine wordt genoemd als een serieus onderwerp, ondanks dat het duidelijk wordt bestempeld als iets dat ver buiten de gevestigde orde valt. Ik denk dat het voor de eerste keer is dat de naam van Andrea Rossi en de E-Cat in de New Scientist worden genoemd.

Ik weet niet wanneer de volledige online-tekst van het artikel voor iedereen beschikbaar komt, maar ik meen dat er na een bepaalde tijdsperiode een gratis toegang komt.


Opmerking Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
Valt het je op dit artikel: minzaam, kleinerend en volledig overtuigd dat koude fusie onmogelijk is! Zelfs de feiten dat Rossi een patent heeft gekregen en een jaarlange test met een 1MW reactor uitvoert, dat de regering van Japan fondsen beschikbaar stelt voor onderzoek naar koude fusie en de schrijver de namen van niet de minste bedrijven noemt die interesse hebben in koude kernfusie en daar al behoorlijk wat onderzoek in hebben gedaan zoals Toyota, Mitsubishi en Airbus, laat bij deze schrijver en de redactie van de New Scientist geen spoortje twijfel opkomen of men het binnen dat ‘uitgelezen gezelschap van de gevestigde nucleaire fusie’ misschien toch mis heeft en dat koude fusie meer aandacht verdient dan men denkt.

Blijkbaar wordt er niet eens aan gedacht, zo sterk overtuigd van de eigen kennis, dat mocht blijken dat koude fusie binnenkort op de markt komt of wetenschappelijk moet worden erkend, men dan wel eens ter verantwoording geroepen kan worden en er heel wat indringende vragen gesteld gaan worden over waarom iets dat al jaren zo duidelijk aanwezig was en de grote oplossing voor het energievraagstuk bood, door hen niet werd opgemerkt, behalve om het onderwerp als onmogelijk te betitelen en karaktermoord te plegen op hen die de technologie volledig ontwikkelden.

De uitsmijter, onder de titel van het artikel op New Scientist staat een openingszin die in wezen het failliet van de hete kernfusie aantoont:

‘Gedurende 50 jaar trachten we de energie van de zon bruikbaar te maken, met weinig vooruitgang. Een nieuw type van kleinere en betere reactoren zou het antwoord kunnen zijn.’

Natuurlijk moeten die nieuwe types reactoren volgens het 'uitgelezen gezelschap' wel van het hete fusie type zijn en miljarden belastinggeld aan onderzoek en ontwikkeling gaan kosten!http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN