E-CAT KOUDE KERNFUSIEREACTOR STELT DUIZEND TON ITER ELEKTROMAGNEET IN DE SCHADUW

Door: Hank Mills

29 april 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/04/29/e-cat-cold-fusion-reactor-shames-thousand-ton-iter-electromagnet-hank-mills


San Diego’s General Atomic’s verschaft de ITER reactor een cruciaal onderdeel, een zeven verdiepingen hoge, duizend ton zware elektromagneet (zie het verhaal hier). Dit enorme stuk materiaal helpt bij het in stand houden van het superhete plasma dat nodig is om deuterium en tritium - twee isotopen van waterstof - een ‘hete’ nucleaire fusie te laten ondergaan. Als alles goed gaat zal dit onderdeel met verschillende andere, rond 2019 of 2010 samengesteld worden om de reactor compleet te maken, een reactor waarvan de verwachte kosten op zijn minst zestien miljard dollar bedragen. Het slechte nieuws voor de belastingbetalers rondom de wereld is dat zij niet moeten verwachten enig echt voordeel van de reactor te verkrijgen voor op zijn minst 2027 - dat is wanneer de eerste pogingen gaan plaatsvinden om een fusiereactie op te wekken.

In tegenstelling daarmee heeft Andrea Rossi’s Energy Catalyzer technologie reeds bewezen nucleaire reacties op te wekken en produceert bovenmatige hitte op hoge temperaturen die de eisen voor elke elektriciteit genererende technologie te boven gaan. De Hot-Cat versie van zijn technologie produceert thermische energie zonder de uitstoot van enige straling of het opleveren van kernafval. En, in tegenstelling tot de ITER, de E-Cat ‘koude kernfusie’ of ‘LENR’ reactoren kunnen gebouwd worden met de afmetingen van limonade blikjes, die slechts een kilo of minder wegen en een paar tientallen dollars kosten. De stroomtoevoer, meetapparatuur, computer voor gegevensopslag en andere te gebruiken apparatuur hebben slechts een keukentafel nodig. Vergeleken met de kolos van ITER, is een enkele E-Cat reactor een kleine, fitte muis.

De E-Cat technologie biedt veel meer voordelen dan de ITER ooit in het beste scenario zal hebben. In feite, de eerste commerciële E-Cat reactoren die op de markt zullen verschijnen, zullen in de vorm van 1MW centrales komen en produceren momenteel stoom in de fabriek van een potentiële klant. Tegen het eind van dit jaar of begin 2016 zal de voorgenomen 400 dagen testrun van die centrale voltooid zijn. Als de resultaten positief zijn - en alle informatie van binnenuit duidt erop dat de test boven verwachting gaat - zal deze eerste centrale verkocht zijn en zal de serieproductie ervan aanvangen. Dat zal een bron van bijna onbegrensde , schone en spotgoedkope energie betekenen die op de markt beschikbaar komt in minder dan een jaar vanaf nu. De voorstanders van de ITER reactor hebben niets dat ook maar in de buurt komt daarvan.

In de toekomst heeft de E-Cat de potentie om gebruikt te worden in woonhuizen en kantoren inplaats van een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk of rijen omvangrijke zonnepanelen op het dak. Stel je een kleine, compacte generator voor (wellicht met de afmetingen van een airconditioning unit) die zowel de verwarming als de elektriciteit voor je woning levert. De energie zal worden opgewekt uit slechts een paar gram stabiele, niet-radioactieve elementen welke de gebruiker een constante bron van warmte en stroom leveren. Het is de ultieme ‘groene’ technologie, geen CO2, geen stofdeeltjes of welke andere vorm van vervuiling wordt uitgestoten. Als de technologie zich verder ontwikkelt, kunnen dergelijke systemen gebruikt worden in elektrische auto’s die daarmee een oneindig bereik zullen hebben. Niet alle details hoe zoiets gedaan moet worden zijn al uitgewerkt, maar het is allemaal standaard techniek. Als je vrijwel gratis hitte met een hoge temperatuur hebt, dan is de sky the limit.

Geen enkele overheid ter wereld betaalt geld voor welk deel dan ook van de E-Cat energierevolutie. Daar waar miljarden belastingdollars worden gespendeerd aan ITER en andere vormen van gevaarlijke, traditionele kernenergie, is het alleen Andrea Rossi en de investeerders die Industrial Heat oprichtten (het bedrijf dat de rechten op de technologie verkreeg) die de ontwikkeling van de E-Cat betalen. Dat bewijst dat de beste oplossingen voor de problemen waar de mensheid mee te maken heeft, niet altijd komen van projecten die afhankelijk zijn van overheidssubsidies en fondsen.

Er is een ander magnifiek verschil tussen ITER en de E-Cat. Wereldwijd is men reeds begonnen met het repliceren van Rossi’s nikkel/waterstof technologie. Alexander Parkhomov, een Russische natuurkundige, heeft zoiets misschien al een tiental malen succesvol gedaan, waarbij hij een gigantische bovenmatige hitte heeft gemeten bij experimenten met brandstof en geen enkel resultaat bij vergelijkende experimenten zonder brandstof. Tientallen andere onderzoekers spannen zich in om Parkhomov’s voorbeeld te volgen. Als zij daarin slagen en hun gegevens zichtbaar voor de wereld op Internet kenbaar maken, zullen misschien de fondsen voor verspillende projecten zoals ITER worden gestopt.

De aarde en de mensheid bevinden zich in een crisis en het is tijd om daar serieus eens wat aan te gaan doen en de overleving van de mensheid en onze biosfeer zeker te stellen. De E-Cat technologie kan daar in de onmiddellijke toekomst bij helpen, tegen redelijke kosten, in tegenstelling tot ITER. Beslissingen moeten nu gemaakt worden om elke dollar en euro op de meest effectieve manier in te zetten.

Het spenderen van elke cent in ITER staat gelijk met het voeren van een vetgemest varken met weer een homp cake. In ’s hemelsnaam, stop daarmee!

En als je een wetenschapper bent met een laboratorium geschikt voor testen, dan is hier een handleiding die ik heb samengesteld met informatie die mogelijk behulpzaam kan zijn bij de replicatie van de E-Cat. Voor een paar honderd dollar of minder - dat is afhankelijk van de apparatuur die je mogelijk al hebt - kun je in staat zijn resultaten te behalen die de wereld kunnen veranderen.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN