LENR PRESENTATIE VOOR WETENSCHAPPERS EN INGENIEURS IN NEDERLAND

Door: Gerard McEk

30 april 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/04/30/report-on-lenr-presentation-to-scientists-and-engineers-gerard-mcek


Alweer 3 jaar geleden, kort voor mijn pensionering in 2012, werd mij toegestaan een presentatie over LENR voor mijn collega’s te geven. In die tijd was Andrea Rossi’s Hot-Cat nog niet door een onafhankelijke partij getest, maar hij beroemde zich op Internet regelmatig op zijn vorderingen. Brillouin en Defkalion bestonden al en leken veelbelovend. Niettemin bestond er weinig hard bewijs (behalve via geruchten) dat LENR werkelijk een toekomst had voor energieproductie op hoog niveau. Je moest Rossi, Godes en de anderen op hun woord geloven dat zij werkelijk vorderingen maakten.

Ik werkte in de nucleaire sector in Nederland en mijn collega’s waren hoog gekwalificeerde ingenieurs en wetenschappers. Het was moeilijk hen ervan te overtuigen dat hun toekomst werd bedreigd door deze nieuwe ontwikkeling binnen de energiesector.

Vandaag de dag heb ik er veel meer vertrouwen in dat iets reëels binnenkort staat te gebeuren. Dat is voor mij de reden om LENR actief te promoten en ik ben er trots op te kunnen melden dat ik erin geslaagd ben een professor en vier universiteitsstudenten te overtuigen om een Hot-Cat replica uit te voeren. Binnenkort beginnen zij met de constructie van de reactor en ik hoop dat er voor het midden van de zomer enkele resultaten gemeld kunnen worden.

Vanwege dezelfde reden heb ik vrijwillig aangeboden een presentatie over LENR voor mijn gepensioneerde collega’s te organiseren. Ik gebruikte voor deze nieuwe presentatie hetzelfde format dat ik drie jaar eerder bij mijn collega’s gebruikte. Ik hoopte op 20 aanwezigen, maar op 28 april 2015 daagden er 40 op. Het opleidingsniveau van hen was zeer gevarieerd en dat dwong mij ertoe de zaken relatief simpel te houden, maar de aanwezigen wisten allemaal wat isotopen en atomen zijn.

Mijn presentatie ving aan met Fleischmann en Pons en wat er met hen gebeurde. Hoe zij werden behandeld en wat Eugene Mallove aan het MIT ontdekte en hoe wetenschappers van CERN de ontdekking van deze oprechte elektrochemici kleineerden. Ik ging door met verklaren dat verder onderzoek ondergronds ging en dat er een overweldigende opbouw is van peer reviewed bewijsverslagen over bovenmatige hitte, transmutatie, tritium en helium productie en isotopenverandering.

Vervolgens besteedde ik aandacht aan de enorme vooruitgang die Rossi en anderen hadden geboekt in kW en MW vermogens. Ik haalde het derde onafhankelijke testverslag over de Hot-Cat aan en toonde hen de vermogen/kg versus energie/kg grafiek en de opmerkelijke isotopenverandering. Dat maakte grote indruk op één van de natuurkundigen onder het publiek, en hij vroeg mij later of ik dat ook wilde presenteren aan een groep gepensioneerde professors, ik vertelde hem dat ik dat heel graag wilde doen zodra daar een formeel verzoek voor zou worden ingediend.

Ik vertelde mijn publiek over de studentengroep die ik begeleidde bij een LENR replica en ik kreeg veel vragen over de brandstof en de getoonde tekening van de reactor. Tegen het einde spraken we over de impact van LENR op de wereld en op ons voormalige bedrijf. Mijn twee uur durende presentatie werd zeer geapprecieerd en ik ben zeer verheugd dat ik het heb gedaan. Ik hoop dat het meer mensen zal inspireren om hetzelfde te doen.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN