WAT IS DE E-CAT?

Door: Frank Acland

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/what-is-the-e-cat


E-Cat staat voor ‘Energy Catalyzer’ en is een apparaat waarin waterstof en nikkelpoeder, en een vanwege patentaanvraag nog niet bekendgemaakte katalysatorstof, worden samengebracht om daarmee een grote hoeveelheid hitte op te wekken via een nog niet helemaal begrepen nucleair reactieproces (LENR) dat plaatsvindt in een speciaal ontworpen reactiekamer. Het werkingsproces binnen de reactor is afgeschermd door een handelsgeheim waarover Andrea Rossi (de uitvinder van de E-Cat en het proces) vastbesloten weigert te praten.

Bij dit proces, nadat er een externe hittebron aan de reactiekamer wordt toegevoegd (elektrisch of fossiel), wordt een hoeveelheid thermische energie (hitte) opgewekt welke veel meer is dan opgewekt wordt door een chemische reactie. Uit testverslagen blijkt dat de reactie aanvangt als de reactor wordt opgewarmd tot ongeveer 60 graden Celsius en zodra de reactie stabiel is kan de externe hittebron worden uitgeschakeld waarna de reactie gedurende een aanzienlijke periode doorgaat. Tijdens een 6e test in Bologna, Italië, draaide de E-Cat zonder externe hittebron (wat een zelfvoorzienende modus wordt genoemd) vier uur lang waarbij de constante temperatuur werd behouden en continue kokend water werd geproduceerd.

In eerste instantie dachten Rossi en Focardi, en beweerden dat ook, dat de hitte werd gegenereerd vanwege het binnendringen van de kern van een waterstofatoom, een proton, in de kern van een nikkelatoom waarbij de nikkelatoom een koperatoom wordt. Sinds kort beweert Rossi dat transmutatie wel plaatsvindt, maar dat het meer een bijwerking is en het hoofdeffect wordt veroorzaakt door een nog niet nader genoemd mechanisme. Rossi zegt nu dat hij inmiddels een overtuigend begrip heeft van wat er plaatsvindt, maar wil zijn theorie nog niet vrijgeven totdat hij zich onder bescherming van een patent bevindt.

Hoe lang de E-Cat, zonder dat externe hitte wordt toegevoegd, in de zelfvoorzienende modus kan draaien is onbekend, maar Andrea Rossi heeft gezegd dat het voor een stabiele operatie nodig is dat de externe hittebron constant in- en uitgeschakeld moet worden.

De energie die door de nucleaire reactie wordt geproduceerd kan gebruikt worden om water te verhitten en de output van de E-Cat is heet water of stoom. Lood en Borium worden als schild gebruikt om de gammastraling tijdens de reacties af te schermen en als de reacties moeten stoppen, dan wordt de waterstof afgesloten en is er geen radioactief afval.

Het belang van de E-Cat als energiebron is dat het energie kan produceren op een veel goedkopere wijze en veel schoner dan andere bronnen op de markt. De hoofdzakelijke ingrediënten, nikkel en waterstof, zijn veelvoorkomende elementen en gemakkelijk beschikbaar voor lage kosten en worden in slechts zeer kleine hoeveelheden verbruikt. Er komen bij de E-Cat geen CO2 of andere broeikasgassen vrij. Anders dan bij kernenergie zijn er geen radioactieve stoffen bij betrokken en wordt er ook geen radioactief afval geproduceerd.

Rossi heeft van het Italiaanse patentbureau een patent voor de E-Cat toegewezen gekregen en tracht nu verdere patentbescherming te verkrijgen.

Andrea Rossi bracht op 28 oktober 2011 de eerste commerciële E-Cat centrale, een 1MW warmtecentrale, in Bologna, Italië, op de markt. Deze werd door een agent voor een onbekende klant getest en als acceptabel gecertificeerd. Rossi heeft gezegd dat de klant een militaire instantie is die niet geïdentificeerd wil worden. Hieronder twee foto's van de betreffende 1MW E-Cat.

Rossi’s Leonardo Corporation is van plan zich binnen een jaar tot achttien maanden op de huishoudelijke markt te begeven en is al begonnen met de vervaardiging van onderdelen voor 1 miljoen kleine 10-20 kW E-Cat units die warmte en airconditioning voor huizen kunnen verschaffen. Rossi heeft gezegd dat de prijs van de eerste units rond de 1000 dollar per stuk zal zijn.

Rossi heeft gezegd dat ondanks dat het opwekken van elektriciteit met deze apparaten mogelijk is, er nog steeds aan wordt gewerkt om de E-Cat efficiënter elektriciteit te laten opwekken. De eerste generatie kleine E-Cats zullen niet uitgerust zijn om elektriciteit op te wekken, maar de units kunnen later wel uitgebreid worden met de apparatuur om dat wel te doen zodra die technologie geperfectioneerd is. De tweede generatie E-Cats zal in staat zijn hitte, koeling en elektriciteit te genereren.

Volgens Rossi zullen de kosten om met deze E-Cat units energie op te wekken op zijn minst op éénzesde van de conventionele bronnen liggen. Elke zes maanden zullen de reactiekamers van de E-Cat units vervangen moeten worden omdat dan de brandstof van nikkel en waterstof op is. Dat vervangen wordt gedaan door agentschappen met een licentie van Leonardo Corporation.

Rossi heeft gemeld dat de een hoge temperatuur E-Cat in ontwikkeling is waarbij de E-Cat reactor piektemperaturen kan bereiken van meer dan 1000 graden Celsius en stabiel is rond de 350 graden Celsius. Deze reactoren, zo zegt hij, zullen in staat zijn stoom op temperaturen te produceren waarbij de stoom efficiënt, via turbines, elektriciteit kan opwekken. Deze hoge temperatuur reactoren zullen (voorlopig althans) alleen beschikbaar zijn in de industriële E-Cats, niet in die voor huishoudelijk gebruik.

Onderstaand een uitgelekte foto van één van deze hoge temperatuur E-Cat units (waaraan soms wordt gerefereerd als ‘Hot Cats’). Andrea Rossi verschafte onlangs de afmetingen van deze reactor. De diameter van de binnenste cilinder is 30mm, de diameter van de buitenste cilinder is 90mm en de lengte van beide is 330mm.

In mei 2013 gaf de Italiaanse blogger Daniele Passerini (zonder toestemming van Andrea Rossi)een foto van een Hot Cat vrij die werd getest op maximale prestatie. Andrea Rossi verklaarde tijdens een interview op 7 mei 2013 dat deze foto, ondanks dat die zonder zijn toestemming was vrijgegeven, een Hot Cat in de zelfvoorzienende modus laat zien en in staat werd gesteld op hol te slaan, wat betekent dat de reactie niet meer onder controle stond.

Op 16 mei 2013 werd er door een team Europese academici - die toegang tot een Hot Cat reactor hadden gekregen om deze vijf maanden te testen - een verslag gepubliceerd. De conclusie van het team was dat de E-Cat een hoeveelheid energie verschafte die vele malen groter was dan via een chemische reactie mogelijk was. Het verslag kan hier gelezen worden. Er staan meer testen gepland, inclusief een 180 dagen test die mogelijk al in de afgelopen zomer (2013) gestart is. Rossi heeft ook laten weten dat zijn Amerikaanse partner (een nog onbekend groot Amerikaans bedrijf dat vele miljoenen in de E-Cat heeft gestoken) eigen testen, die minstens een jaar zullen duren, van de diverse E-Cat apparaten zal uitvoeren. Deze testen zijn blijkbaar gaande en de resultaten daarvan worden wellicht pas in het voorjaar van 2014 gepubliceerd.

Tot nu toe heeft Rossi steeds volgehouden dat de enige geldigverklaring (dat zijn E-Cat werkt) van tevreden klanten komt die een werkende E-Cat in hun bezit hebben. Pas als de E-Cats volop beschikbaar komen zal de wetenschappelijke informatie volledig bevestigd kunnen worden.


Zie ook:
VIJFENTWINTIG WONDEREN VAN DE E-CAT
VIJFENTWINTIG ECONOMISCHE IMPACTS VAN DE E-CAThttp://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN