OVERZICHT VAN DE ELEKTRISCHE E-CAT X

Door: Frank Acland

30 december 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/12/30/overview-of-the-electric-e-cat-x


Zoals verwacht, sinds de aankondiging van de opwekking van elektriciteit door de E-Cat X zijn daarover veel vragen aan Andrea Rossi op het Journal of Nuclear Physics gesteld en Rossi heeft veel antwoorden gegeven die ik hier wil samenvatten, eerder dan de directe citaten weer te geven die te vinden zijn op http://www.rossilivecat.com

Wat betreft de doorbraakontdekking heeft Rossi gezegd dat hij al lange tijd zocht naar een manier om rechtstreeks elektriciteit bij een E-Cat op te wekken en ondanks dat ze een elektromagnetisch effect vonden, was hij niet in staat iets te produceren dat consistent of betrouwbaar was. Op 25 december 2015 zei Rossi dat hij het idee had om iets nieuws met de E-Cat X te proberen, en door dat uit te voeren vond hij uit dat er elektrische stroom vloeide: ‘plotseling, gedurende een nacht in de centrale, kreeg ik een idee dat onverwacht in mij opkwam en in een paar seconden hadden we een vooruitgang zoals we in jaren niet hadden.’

Het werk aan de E-Cat X vindt plaats in een apart laboratorium in de scheepscontainer waarin de 1MW centrale staat, maar de afstand is klein zodat er gemakkelijk bij de beide werklocaties is te komen. Onmiddellijk nadat hij deze ontdekking deed, sloot hij de toegang tot dit laboratorium voor iedereen behalve zichzelf af, in feite zegt hij dat hij de enige is die de E-Cat X elektriciteit heeft zien leveren. Hij is meteen aan de slag gegaan met het schrijven van een nieuwe patentaanvraag die deze ontdekking beschermd en hij zegt dat hij het binnen enkele dagen zal indienen. Hij zegt dat hij momenteel niet meer informatie over de E-Cat X kan verschaffen om een te vroege onthulling te voorkomen. Eén ding dat hij wel zegt is dat de verhouding van hitte tot elektriciteit ingesteld kan worden, en dat er zowel volt als ampère kan worden ingesteld.

De E-Cat X is gebaseerd op dezelfde moduletechnologie die wordt beschreven in het Amerikaanse patent dat de E-Cat dekt en hij bouwt de E-Cat X zodat het past binnen dat patent, waarvan hij benadrukt dat het toebehoort aan de Leonardo Corporation. Hij zegt dat als de patentaanvraag eenmaal is ingediend, hij een ‘specifiek team binnen de Leonardo Corporation’ zal oprichten om aan de E-Cat X te werken.

De E-Cat X gebruikt modules zoals beschreven in zijn Amerikaanse patent en deze modules, die onder andere de brandstof en de elektrische weerstanden bevatten, worden momenteel door een machine geproduceerd, in plaats van met de hand. Op de vraag of de E-Cat X bewegende delen heeft reageerde Rossi met: ‘vertrouwelijk’, maar hij zegt dat het geen geluid maakt als het in werking is. Hij heeft ook gezegd dat er enkele aanvullende onderdelen zijn.

De E-Cat X vereist een externe energiebron om te kunnen draaien, maar Rossi zegt dat er wel constant elektriciteit wordt geproduceerd gedurende de periodes van zelfvoorzienendheid. Aangaande de efficiency van de elektriciteitsproductie zegt hij dat die zeer hoog is, en dat is ook het COP. Hij zegt dat het vermogen van de E-Cat X naar boven of naar beneden is bij te stellen en dat de respons daarop snel is.

Welnu, dat is de samenvatting van hoe de zaken er op dit moment bij liggen, gebaseerd op wat Andrea Rossi heeft gemeld. Het is interessant dat hij opnieuw de vooraanstaande plaats van de Leonardo Corporation in deze hele onderneming met de E-Cat X benadrukt, in plaats van Industrial Heat.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN