TWEE REACTOREN TONEN TEKENEN VAN BRANDSTOFVERBRUIK

Door: Frank Acland

31 december 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/12/30/1-mw-e-cat-plant-watch-thread-update-1-rossi-production-cost-in-kw-is-very-competitive


Update 31 december 2015 - Als we het einde van het jaar naderen en we 10 maanden ver in de test zijn gekomen, klinkt het alsof de reactoren in de 1MW E-Cat centrale een beetje uitgeput raken. Andrea Rossi schreef een week of zo geleden dat één van de reactoren minder efficiëntie vertoonde en vandaag schreef hij het volgende op het JONP:

Andrea Rossi
Time: 08.05 a.m. of Wed Dec 30st:

Azzurra,

Over de 1MW centrale: een andere reactor toont een afname in efficiëntie, maar heeft nog steeds voldoende COP. De brandstofladingen geven een teken dat ze verbruikt worden. Zeer interessant om dat fenomeen vanaf nu te bestuderen. De E Cat X werkt, levert hitte en elektriciteit en is zeer veelbelovend.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

Rossi heeft gezegd dat de lading in elk van de vier 250kW reactoren enigszins verschillend is en dat is doelbewust gedaan zodat hij de verschillen in functioneren kan observeren gebaseerd op verschillende formules. Gezien vanuit een experimenteel gezichtspunt kan dat interessant zijn voor Rossi, maar of de centrale daarmee in staat is de doelen van de test te behalen moet nog worden bezien. Andrea Rossi heeft gezegd dat er een andere optie is om de brandstofladingen te vervangen als dat noodzakelijk is, maar hij heeft ook gezegd dat zoiets een complexe handeling is en zes dagen kan duren om te voltooien. Tevens is er de back-up aanwezig bestaande uit kleine reactoren die het grootste deel van de test bijna niet gebruikt is, maar die, zoals Rossi vertelde, in werking gesteld kan worden als dat nodig zou zijn.

Er is nog meer interessants over deze situatie in deze vraag en antwoord sessie tussen Steven Karels en Andrea Rossi op het JONP:

a. Zijn alle vier 250kW reactoren momenteel in gebruik geweest? Ja

b. Produceren er momenteel reactoren minder dan 250kW aan thermische energie? Kan ik geen antwoord op geven

c. Als een afzonderlijke reactor een brandstoftekort bereikt, ziet u dan toenemende bedieningsproblemen? Nee

d. In hetzelfde geval, ziet u dan een afnemend effectief COP bij die reactor? Ja

e. In hetzelfde geval, ziet u dan een afnemende tijd waarop de reactor zelfvoorzienend draait? Ja

f. Kunnen de andere reactoren hun opbrengst boven de 250kW verhogen om zodoende de reactoren die een brandstofgebrek hebben te compenseren? Kan ik geen antwoord op geven


Opmerking Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
In eerste instantie werd door Rossi aangenomen dat de brandstof in een E-Cat reactor zo’n zes maanden mee kon en dat daarna nieuwe brandstof moest worden geplaatst. Gaandeweg de 1 jaar lange test bleek dat de brandstof veel langer meegaat, we zitten inmiddels op 10 maanden continue draaien (waarin enkele dagen zitten dat er reactoren afzonderlijk uitgeschakeld moesten worden vanwege kinderziektes die opgelost moesten worden) en de brandstof is nog steeds niet helemaal opgebruikt.

We hebben het over een hoeveelheid brandstof per reactor van enkele grammen nikkelpoeder en waterstof. Elke 250kW reactor van de vier in de 1MW E-Cat centrale draait dus al continue 10 maanden op een hoeveelheid nikkel waarvan je bijvoorbeeld een paar euromunten kan slaan. Dat betekent dat je te maken moet hebben met een nucleaire reactie, geen enkele chemische brandstof heeft dat vermogen. Vandaar dat van een koude kernfusie brandstof ook wel wordt gezegd dat die een miljoen keer meer oplevert dan dezelfde hoeveelheid benzine.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN